Bruk din rett - si din mening

Bruk din rett - si din mening!

Du har rett til å si din mening i alle saker som angår deg. De voksne skal lytte til deg og ta meningene dine på alvor. Det står i FNs barnekonvensjon, artikkel 12.

Det gjelder hjemme, på skolen, på SFO, på fritidsaktiviteter, hos legen og over alt ellers. Hvis det er noe du synes er vanskelig å ta opp, kan du få med deg en venn eller en voksen du stoler på.

Presentasjon fra Nordisk Barneforum 2020 hvor barn og unge fra hele Norden møttes for å påvirke myndigheter om ungdoms situasjon. Foto
Presentasjon fra Nordisk Barneforum 2020 hvor barn og unge fra hele Norden møttes for å påvirke myndigheter om ungdoms situasjon.

Etter hvert som du blir eldre, skal meningene dine telle mer og mer. Norske myndigheter har satt noen aldersgrenser for hva du kan bestemme helt selv. Du finner en oversikt her. (Ung.no)

Se hvordan du kan være med og si din mening og påvirke:

BARNAS TALE

En fin anledning til å si ifra om noe du er opptatt av, er å holde Barnas Tale. Du er velkommen til å filme og sende inn en tale om en sak du brenner for! Du kan sende inn alene eller sammen med andre barn og unge. En av talene blir vist på TV før Kongens og statsministerens nyttårstaler. 

U-report

U-report er en mulighet for deg mellom 13 og 19 år til å si din mening om aktuelle spørsmål. Flere millioner ungdommer over hele verden er med. Vi sier aldri hvem du er eller hva du har svart. På nettsiden vår kan du se hva andre svarte på den siste undersøkelsen blant ungdom i Norge!

Er det en sak mange er opptatt av, kan det være lurt å gå sammen og si ifra. Hvis dere har forslag til noe som bør gjøres eller forandres på skolen eller fritidsaktiviteten, for eksempel, kan dere be om å få snakke med læreren, rektor, fritidslederen eller treneren.

Det finnes ordninger for at det skal bli lettere å si ifra om saker flere barn og unge er opptatt av. Nedenfor finner du en oversikt over noen slike ordninger.

Ordninger for medvirkning:

Elevråd

Elevrådet på skolen har rett til å uttale seg om saker som gjelder alle elevene på skolen. De som bestemmer på skolen skal lytte til elevrådets mening og ta den på alvor. De som sitter i elevrådet skal være representanter for de andre elevene på skolen. Det betyr at de bør sjekke hva de andre mener om en sak før den skal diskuteres i elevrådet. Det kan for eksempel gjøres i klassemøter. Der kan også de andre elevene komme med saker til elevrådet.


Rettighetsråd

UNICEF Rettighetsskoler har rettighetsråd for elever, rektor, ansatte og foreldre. Elevene er alltid i flertall. Rettighetsrådene jobber for at alle på skolen skal kjenne egne og andres rettigheter og respektere dem. De har undersøkelser blant elevene hvor de finner ut hva som må gjøres for at elevene på skolen skal få oppfylt sine rettigheter. Så lager de planer for hva de vil gjøre og hvem som får ansvar for de forskjellige oppgavene.  


Ungdomsråd

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett til å gi råd til politikerne og de som bestemmer i kommunen eller fylkeskommunen i alle saker som angår dem. De skal få mulighet til å påvirke avgjørelsen. Hvis de som bestemmer lurer på om ungdomsrådet ønsker å mene noe om en sak, skal de spørre dem.

Les mer om ungdomsråd her. (bufdir.no)


Barne- og ungdomsorganisasjoner

I Norge finnes det mange organisasjoner og aktiviteter for barn og unge hvor du kan treffe andre med samme interesser som deg. Mange av organisasjonene jobber for saker de brenner for. 

Du finner en oversikt over mange av dem her hvis du scroller nedover på denne siden.(lnu.no)