Bruk din rett - si din mening

Bruk din rett - si din mening!

Du har rett til å si din mening i alle saker som gjelder deg. De voksne skal lytte til deg og ta meningene dine på alvor. Det står i FNs barnekonvensjon, artikkel 12.

Det gjelder hjemme, på skolen, på SFO, på fritidsaktiviteter, hos legen og over alt ellers. Hvis det er noe du synes er vanskelig å snakke om, kan du få med deg en venn eller en voksen du stoler på.

Er det en sak mange av dere er opptatt av, kan det være lurt å gå sammen og si ifra. Hvis dere har forslag til noe som bør gjøres eller forandres på skolen eller fritidsaktiviteten, for eksempel, kan dere be om å få snakke med læreren, rektor, fritidslederen eller treneren.

Etter hvert som du blir eldre, skal meningene dine telle mer og mer. Norske myndigheter har satt noen aldersgrenser for hva du kan bestemme helt selv. Du finner en oversikt her. (Ung.no)

Presentasjon fra Nordisk Barneforum 2020 hvor barn og unge fra hele Norden møttes for å påvirke myndigheter om ungdoms situasjon. Foto
Presentasjon fra Nordisk Barneforum 2020 hvor barn og unge fra hele Norden møttes for å fortelle myndigheter om ungdoms situasjon og hva som er viktig for dem.

barnas tale

En fin mulighet til å si ifra om en sak du brenner for, er å holde Barnas Tale. Alle under 18 år i Norge inviteres hvert år til å filme og sende inn sin nyttårstale til UNICEF Norge. Du kan sende inn alene eller sammen med andre. Barnas tale sendes på TV før kongens og statsministerens nyttårstaler. Her kan du lese mer om Barnas tale.

Noen av de som sendte inn bidrag til Barnas Tale 2023

Det finnes ordninger for at det skal bli lettere å si ifra om saker flere barn og unge er opptatt av. Nedenfor finner du en oversikt over noen slike ordninger.

her kan du være med og si din mening:

Elevråd

Elevrådet på skolen har rett til å si hva de mener om saker som gjelder alle elevene på skolen. De som bestemmer på skolen skal lytte til elevrådets mening og ta den på alvor. De som sitter i elevrådet skal være representanter for de andre elevene på skolen. Det betyr at de bør sjekke hva de andre mener om en sak før den skal diskuteres i elevrådet. Det kan for eksempel gjøres i klassemøter. Der kan også de andre elevene komme med saker til elevrådet.


Rettighetsråd

UNICEF Rettighetsskoler har rettighetsråd for elever, rektor, ansatte og foreldre. Elevene er alltid i flertall. Rettighetsrådene jobber for at alle på skolen skal kjenne alle barns rettigheter og respektere dem. De har undersøkelser blant elevene hvor de finner ut hva som må gjøres for at alle skal få oppfylt sine rettigheter. Så lager de planer for hva de vil gjøre og hvem som får ansvar for de forskjellige oppgavene.  


Ungdomsråd

Alle kommuner skal ha et ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett til å gi råd til politikerne og de som bestemmer der de bor i alle saker som gjelder dem. De skal få mulighet til å påvirke. Hvis de som bestemmer lurer på om ungdomsrådet ønsker å mene noe om en sak, skal de spørre dem.

Les mer om ungdomsråd her. (bufdir.no)


Barne- og ungdomsorganisasjoner

I Norge finnes det mange organisasjoner og aktiviteter for barn og unge hvor du kan treffe andre med samme interesser som deg. Mange av organisasjonene jobber for saker de brenner for. 

Du finner en oversikt over mange av dem her hvis du scroller nedover på denne siden.(lnu.no)