NHH: Hver tredje elev vil til UNICEF

Hver tredje førsteårsstudent på Handelshøyskolen i Bergen har søkt om å bidra i aksjonsuken på NHH Aid! Aksjonsuken samler hvert år inn rundt en million kroner til UNICEF.

Les mer

Trygg læring - kunnskap gir engasjement

Kunnskap gir engasjement

UNICEF Norge har utarbeidet et undervisningsopplegg som heter «Trygg læring». Det fokuserer på at barn skal få kunnskap om sine og andres rettigheter, både på skolen de går, på lokalt og nasjonalt plan, og internasjonalt. Arbeidet er laget i forbindelse med et spennende samarbeid med Aftenposten Junior. Opplegget er rettet mot barn og unge i 5. – 7. klasse, og UNICEF Norge oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Les mer

55.000 barn uten humanitær hjelp i Syria

Krigen sør i Syria har intensivert, og 180.000 mennesker har flyktet fra sine hjem.

Les mer

Barns rettigheter er også bærekraft

Hensynet til arbeidstaker- og menneskerettigheter vurderes i for liten grad i sammenheng med risiko og investeringer. Nye modeller må utvikles.

Les mer

Norwegian og UNICEF flyr nødhjelp til Tsjad

For femte gang sender Norwegian og UNICEF et fly fullastet med nødhjelp. I år går flyvningen til kriserammede Tsjad.

Les mer

Rettigheter skaper trivsel på skolen

Etter å ha jobbet intenst med barnekonvensjonen og barns rettiggheter i et helt år, ble Sten-Tærud skole på Romerike og Åsgård skole i Ås endelig godkjent som Norges første UNICEF Rettighetsskoler.

Les mer

Fest da Åsgård ble UNICEF Rettighetsskole

Med egenkomponert rap, danseshow og café markerte Åsgård skole i Ås at avtalen om å bli en UNICEF Rettighetsskole ble undertegnet.

Les mer

Oljefondet og UNICEF går sammen for barns rettigheter

250 millioner barn er berørt av sko- og klesindustrien. UNICEF og Oljefondet har invitert flere av de ledende selskapene i verden til et nettverk for å skape bedre forhold for barn i og rundt industrien.

Les mer

Fødselsregistreringen stupte under Ebola

Mer enn 70.000 barn i Liberia ble ikke registrert etter fødselen på grunn av Ebola. Bare 700 ble fødselsregistrert i årets fem første måneder, samtidig som man vet at det reelle fødselstallet er mye høyere. Å bli registrert ved fødsel er en rettighet alle barn har og det er helt avgjørende for å få alle de andre rettighetene, som helsehjelp og skole. Uten fødselsregistrering så finnes du per definisjon ikke. UNICEF jobber sammen med regjeringen i Liberia for å få på plass en registreringskampanje i nærmeste fremtid.

Les hele pressemeldingen:

Les mer

Minst 365 barn er drept i Jemen

Minst 365 barn er drept i Jemen siden konflikten eskalerte i mars i år. Nesten 500 barn er skadet. Samtidig er det få utsikter til en bedring i situasjonen.

Les mer

Sider

Unicef