Lønnen er en tapt barndom og en fattig framtid

Du er her:

Unicef

Barnearbeid

I dag arbeider ett av seks barn mellom 5 og 14 år for å holde seg i live. Barnearbeid hindrer barn i å utvikle og utfolde seg. Det frarøver dem skolegang, skader helsen deres, og setter dermed fremtiden på spill. Arbeid gjør det også vanskelig å leke og være barn.