Lønnen er en tapt barndom og en fattig framtid

Barnearbeid

I dag arbeider ett av seks barn mellom 5 og 14 år for å holde seg i live. Barnearbeid hindrer barn i å utvikle og utfolde seg. Det frarøver dem skolegang, skader helsen deres, og setter dermed fremtiden på spill. Arbeid gjør det også vanskelig å leke og være barn.

  • Anika 13 år går på en UNICEF-støttet barneskole. Undervisningen er tilpasset, slik at man både kan jobbe og gå på skole. Hver morgen jobber Anika som hushjelp for to familier, før hun har undervisning på ettermiddagen. På kvelden passer hun nevøen sin.
  • Barn på en skole for barnearbeidere i Teheran, Iran. Skolen drives av" the Association for the Protection of Child Labourers", og hjelper barn som må arbeide med å fullføre grunnskolen.
Hva gjør UNICEF?

Forebygging og skolegang

UNICEF er mot barnearbeid og jobber sammen med lokale myndigheter for å forby barnearbeid. Vi arbeider med å forebygge barnearbeid i områder hvor dette desverre er vanlig. UNICEF samarbeider også med regjeringer og andre FN-organer om prosjekter som hjelper barn som må arbeide for at de selv og familien skal overleve. Gjennom dette arbeidet får barna tilbud om skolegang, informasjon om hvilke alternativ som finnes til jobbing, helse- og sosialtjenester, tilbud om bosted og fritidsaktiviteter, samt annen oppfølging som hjelper dem å utvikle seg til sitt fulle potensial.

  • Mohammed på 10 år bruker parafin til å vaske bildeler på et bilverksted i Herat, Afghanistan.
  • Den afghanske jenta Aqila på 8 år, vever et tradisjonelt Hazara-teppe med brødrene sine. Hver eneste dag vever hun 8 timer, også de dagene hun går på skole. Den ligger 45 minutter unna. Hun hjelper også moren med husarbeid, og passer småsøsknene sine.
  • 13 år gamle Alawi feier gaten i Bagdad. Han jobber for et Tyrkisk renholdselskap, og har ikke anledning til å gå på skolen.
  • 10 år gamle Bamba i butikken i arbeider i på Elfenbenskysten. Bamba har droppet ut av skolen for å arbeide i butikken syv dager i uken.
Fremdeles mye igjen

Slavelignende vilkår

Langt over hundre millioner barn er i dag på jobb. De fleste av disse arbeider enten i jordbruket, servicenæringen eller industrien. Dette innebærer ofte tungt fysisk arbeid på jordene, som hushjelper eller lange dager på fabrikker.  Mye av arbeidet er også psykisk anstrengende, med dårlig arbeidsforhold, tvang og utnyttelse. Nesten halvparten av alle som blir tvunget til å arbeide og lever under slaveliknende vilkår i verden i dag, er barn. De fleste kommer fra stor fattigdom på landsbygda, og ser arbeid som den eneste måten å overleve på. Prisen de betaler er barndommen.

Hva kan du gjøre?

Hjelp oss å hjelpe

UNICEF trenger din hjelp for å nå ut til alle barna som er tvunget til å arbeide. Ved å støtte UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn, kan du være med på å gi barna tilbake barndommen. Dette gjør vi gjennom å gi barna skole, et helsetilbud, og informasjon om alternativer og veier ut av arbeidet. Som UNICEF-fadder blir du en viktig del av UNICEFs langsiktige arbeid for å bryte den onde sirkelen, og gi alle barn rett på en barndom uten arbeid.

Unicef