Unicef

Barnas rettighetskort - for barnehage og småskole

Barnas Rettighetskort kan brukes i barnehagen og småskolen i samtaler om barns rettigheter.

Barnekonvensjonen -liv og lære

Plakat og undervisningsopplegg for mellomtrinnet og ungdomsskolen, produsert i samarbeid med Barneombudet.

Rettil – spill om barns rettigheter

Rettil skal gjøre barn mer bevisst på rettighetene sine og når disse brytes. Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter.