Bærekraft: Loop

Loop

Fag: Norsk, samfunnsfag og naturfag

Tidsbruk: 5 minutter per runde

Du trenger: Kopioriginaler (Loop 1 og/eller Loop 2) med kort som klippes ut, og fasit

Last ned kopioriginal Loop 1
Last ned kopioriginal Loop 2
Last ned fasit Loop 1
Last ned fasit Loop 2

Om øvelsen

Loop er en enkel og praktisk øvelse for å trene på begreper. Elevene lærer samarbeid, repeterer fag- eller temaspesifikke ord og begreper og bruker språket aktivt. Det er lett å legge inn elementer av konkurranse ved å ta tiden og slå tidligere rekorder. Loop kan dessuten passe fint for å holde elevene på tå hev på slutten av dagen.

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

Loopen består av 27 kort med begrep og beskrivelser innenfor emnet bærekraftig utvikling. Alle kortene er delt i to. Øverst på kortet står det et utsagn eller en beskrivelse av et begrep. Nederst på kortet finner du et begrep. Den øverste og nederste delene på kortet henger ikke sammen, og målet er å finne begrepet som passer din beskrivelse på et annet kort.

Gjennomgang

  • Hver elev trekker hvert sitt kort.
  • Læringsaktiviteten starter med at en elev starter med å lese forklaringen øverst på kortet.
  • Den som mener å ha begrepet nederst på sitt kort, skal svare.
  • Når vedkommende har sagt begrepet nederst på sitt kort høyt, fortsetter han eller hun å lese forklaringen øverst på sitt eget kort.

På den måten vil forklaringene og begrepene gå på rundgang i klasserommet i en sirkel, før den kommer tilbake til utgangspunkter, som er hvor den første eleven startet.

Her er et eksempel med tre kort:

Eleven med kortet til venstre starter og sier: "Hva heter det når alle trær i et område hogges ned?"

Eleven som har kortet i midten ovenfor svarer: "Avskoging."

Denne eleven fortsetter da med å si: "Et system av rør. Noen leder vann til hus og andre brukes for å kvitte seg med skitten vann, urin og avføring."

Slik fortsetter loopen til alle kortene er brukt opp.

Forberedelse

  1. Kopioriginalene må skrives ut.
  2. Klipp ut kortene. Disse kan med fordel lamineres dersom du vil bruke kortene igjen.

Instruksjoner

  1. La hver elev trekke et kort fra en boks eller lignende. Dersom det ikke går opp med antallet elever i klassen, kan noen trekke to, eller to kan gå sammen om et kort.
  2. Gi beskjed til den eleven du ønsker at skal starte. Det er det samme hvem som begynner.
  3. Loopen kan gjennomføres flere ganger, med ny trekning hver runde, slik at elevene får nye utfordringer.