Bærekraft: Kick-off - Film og fagtekst

kick-off: film og fagtekst

Fag: Norsk og samfunnsfag

Tidsbruk: 2 skoletimer

Du trenger: Utskrift av fagteksten og eventuelt utfordringer, samt skjerm til filmvisning i klassen.

Last ned fagtekst
Last ned utfordringer

Om øvelsen

Denne øvelsen er ment som en introduksjonsøvelse til undervisningsopplegget, og anbefales å bruke som utgangspunkt for de andre aktivitetene. "Bærekraft" kan brukes til omvendt undervisning, hvor elevene selv setter seg inn i temaet gjennom animasjonsfilmen om bærekraftig utvikling under, for så å følge opp med aktiviteter i klasserommet. Dette kan læreren velge alt etter hva som passer best.

Øvelsen er delt i tre:

 1. Klassesamtale: Hva er de største utfordringene i verden?
 2. Film og spørsmål.
 3. Fagtekst og oppgaver.

Vi anbefaler at du som lærer ser animasjonsfilmen, og har noe forkunnskap om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål i forkant av øvelsen.

Del 1: klassesamtale (30 min)

Målet med denne aktiviteten er at det skal være en engasjerende start på undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Her er tre forslag til hvordan du kan introdusere opplegget:

Forslag 1

I det elevene kommer inn i klasserommet, kan følgende spørsmål være skrevet på tavla: "Hva er de største utfordringene for menneskene på jorda i dag?" La elevene sitte hver for seg eller i par og skrive ned sine tanker. Deretter presenterer de tankene for resten av klassen.


Forslag 2

Heng opp bilder som hver representerer et tema knyttet til bærekraftsmålene. Det kan f.eks. være fattigdom, sult, utdanning, helse, fornybar energi, biologisk mangfold, klima, osv. Be elevene om å stille seg foran det bildet se selv mener representerer den største utfordringen i verden. Elevene må forklare valget sitt i etterkant.


Forslag 3

Del ut listen over utfordringer og be elevene om å markere de utfordringene de synes er mest alvorlige i verden i dag. La elevene sammenligne listene med hverandre og lag en fellesliste med f.eks. topp 5 prioriterte utfordringer som klassen er enig om at det er viktig for verden å løse. Del ut kopier med de 17 bærekraftsmålene. Finn de målene som stemmer overens med utfordringer elevene har identifisert. Kanskje elevene oppdager at de tenker ganske likt som verdens ledere?


Del 2: Filmvisning (15 min)

 • Vis filmen om bærekraftig utvikling på storskjerm i klasserommet to ganger.
 • Be elevene skrive ned tre ting de lurer på, stusset over eller ikke forstod fra filmen.
 • Disse spørsmålene skal være utgangspunkt for arbeidet i neste time.

del 3: fagtekst og oppgaver (45 min)

 1. Del ut utskrift av fagteksten til alle elevene og gi dem tid til å lese den.
 2. Snakk med elevene i plenum om de tre tingene de hadde notert seg etter filmen. Oppfordre alle til å være aktive og delta. Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går tregt:
 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er verden i dag?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva kan dere elever gjøre for en bærekraftig utvikling?
 • Hva tror dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tror dere er de største utfordringene for å nå dem?