Bærekraft: En må ut

en må ut

Fag: Norsk, samfunnsfag og naturfag

Tidsbruk: 45 min

Du trenger: Kopioriginaler med bildegrupper og fasit.

Last ned kopieringsoriginaler av bildegrupper
Last ned fasit

Om øvelsen

"En må ut" er en øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut. Den engelske versjonen heter "Odd one out". Det betyr at elevene må finne ut hva som karakteriserer et fenomen, enten det er en gjenstand, et bilde, en handling eller et ord. Dette er kjerneferdigheten i å utvikle og forstå begreper.

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

gjennomgang

Aktiviteten er enkel. Elevene får flere sett med bilder som illustrerer temaer rundt bærekraftig utvikling. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles på elevene i par eller grupper. Beregn ca. 5 minutter pr. bildegruppe.

Hvert sett inneholder fire bilder hvorav tre hører sammen og ett skiller seg ut. Elevene skal plukke ut det som skiller seg ut og forklare hvorfor. Vær klar over at det like gjerne kan være det positive som det negative som skal ut. En styrke ved aktiviteten er at elevene må begrunne valgene de gjør. Det kan tenkes andre løsninger enn dem fasiten foreslår.

Som lærer kan du velge i hvor stor grad du vil åpne for flere alternativer så lenge elevene gir en god begrunnelse. Det kan være lurt for læreren å teste oppgaven på forhånd slik at en er forberedt på hvilke bilder som naturlig går ut. Da blir man også oppmerksom på hvilke oppgaver som kan ha flere løsninger.

"En må ut" er en fleksibel aktivitet. Den kan gjøres som en avveksling, eller den kan brukes over en eller flere timer. Elevene blir kjent med sentrale ord og begreper innenfor bærekraftig utvikling og oppdager forskjeller og likheter mellom begrepene.

forberedelse

  • Kopioriginal skrives ut og kopieres. Ett eksemplar til hver elev eller gruppe.
  • Fasit skrives ut til læreren.

instruksjoner

  1. Fortell elevene at de skal arbeide i grupper for å trene på viktige ord innenfor temaet bærekraftig utvikling.
  2. Del klassen inn i par eller grupper, og del ut kopioriginalen med bilder. Det er 18 bildegrupper i alt som skal fordeles mellom parene/gruppene. Beregn ca. fem minutter per bildegruppe.
  3. Forklar elevene oppgaven "Dere har x bildegrupper foran dere. Hver gruppe har ett bilde som ikke passer inn sammen med de andre. Dere har 10-15 minutter til å arbeide sammen og bestemme dere for hvilket bilde som ikke hører til. Sett et kryss over bildet dere bestemmer dere for. Dere må kunne forklare hvorfor dere har valgt slik."
  4. La hver elev, hvert par eller hver gruppe presentere sitt forslag til løsning. Vær åpen for flere mulige løsninger blant elevene.
  5. Oppsummer aktiviteten sammen med klassen.

tilpasning/differensiering

Noen elever vil kunne trenge konkrete eksempler på hva som skal gjøres. Bruk første bildegruppe som eksempel, og løs oppgaven i plenum i klassen før elevene går løs på oppgavene i grupper.