Ungdom i Norge om koronalivet

Alle har snakket om barn og unges sårbarhet under nedstengingen, men de unge selv har i liten grad blitt spurt og tatt med på råd. Nå har UNICEF Norge samlet 532 norske ungdommers meninger i en rapport som statsminister Erna Solberg tok imot 15. desember.

I rapporten «Uten filter: Hva mener ungdom om myndighetenes håndtering av koronaviruset og smitteverntiltakene» sier 532 unge i alderen 13-19 år sine dønn ærlige meninger om koronalivet der de bor. De har svart anonymt via Messenger gjennom plattformen U-Report

- Det er godt dokumentert at regjeringens koronatiltak har grepet sterkt inn i barn og unges liv.  Fagfolk har ropt varsku. Likevel har de unge selv ikke blitt tatt med inn i ekspertgrupper og beslutningsfora. Det er bekymringsfullt, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Hun påpeker at det er myndighetenes plikt etter Barnerettighetene å høre hvordan barn og unge selv opplever den nye hverdagen.

– Barn og unges rettigheter må ligge som en grunnplanke i alle vurderinger hos myndighetene som gjelder barn og unge. Derfor er rapporten viktig, sier Viken.

U-reportere overleverte rapporten på vegne av de 532 norske ungdommene som har sagt sin mening.
Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge og U-reportere i samtale med statsminister Erna Solberg.
Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge og U-reportere i samtale med statsminister Erna Solberg.

Stor variasjon i opplevelse av tiltakene

Rapporten viser store variasjoner i hvordan ungdom har hatt det. De unge har stor forståelse for at smitteverntiltak er nødvendig, og mange roser tiltakene. Likevel forteller mange at tiltakene har ført til ensomhet, redsel og isolasjon.

52,9 prosent av de unge mener myndighetene ikke har tatt nok hensyn til barn og unge når de har iverksatt tiltak.

En skriver: «Jeg forstår at myndighetene først og fremst tenker på Norge. Men jeg føler barn og unge har kommet veldig langt etter i prioriteringer de har hatt. Vi fikk ikke den oppfølginga vi skal ha på skolen osv. det var kjipt!».

Over 61 prosent sier de har vært redde for å bli smittet, samtidig som 40 prosent svarer at de ikke hadde mulighet til å snakke med helsesykepleier på skolen om viruset.

63 prosent svarer de har hatt mindre kontakt med venner og 79 prosent fikk stengt ned sine fritidsaktiviteter.

En del unge synes hjemmeskole har vært stressende og demotiverende. De har følt på et stort press om å takle like stort pensum, like mye lekser, få like gode karakterer og greie eksamen. De mener regjeringen burde vurdert andre alternativer enn å stenge skolene.

28,2 prosent sier de ikke fikk hjelp med skolearbeidet, mens 14,6 prosent forteller om manglende hjelpemidler for å ha en tilstrekkelig skolehverdag.

Mange unge skriver at de er sinte og synes det er dypt urettferdig at myndighetene har prioritert tiltak for voksne, som åpning av utesteder der det kan drikkes alkohol, mens barn og unge selv knapt kunne møte venner eller delta i fritidsaktiviteter.

Background Image
Mange av tiltakene har vært uklare og vanskelige å forstå. Noen av reglene har også hatt alt for stort fokus på smittevern, men har glemt bort den psykiske delen av det å være ung og gå på skole.
- U-reporter om koronatiltakene

oppfordrer statsministeren til å lese alle tilbakemeldingene

Men noen unge opplevde også hjemmeskole som mindre stressende og fikk ro rundt skolearbeidet. Andre skaffet seg nye hobbyer og noen fikk nye venner.

- Vi oppfordrer statsministeren til å lese hver enkelt tilbakemelding, for her er det mye klokt, sterkt og viktig! Men de unge må også få reell mulighet til å medvirke i beslutningsprosesser der politikk blir utformet, sier Camilla Viken.

UNICEF Norge oppfordrer myndigheter, kommuner og skoler til å lytte og lære, og til å ta ungdommen med på råd i evalueringen og utformingen av nye tiltak, og ved en ny nasjonal krise.

I alt 672 unge registrerte seg i plattformen U-Report, som er blitt brukt for første gang i Skandinavia av UNICEF Norge. Av disse skrev 532 ungdommer ned sine meninger og følelser om tiltakene de har levde under i snart 10 måneder.

Hva er U-report?

  • En digital plattform der barn og unge kan si sin mening om ting som er viktige for dem.
  • Tjenesten er allerede i bruk i 71 land.
  • Resultatene blir delt med politikere, myndighetene, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  

Les mer om tjenesten U-report Norge

Slik fungerer det

  • For å delta er det så enkelt som å sende «U» på Facebook Messenger-appen til U-Report Norge. Deretter får deltakeren spørsmål som man svarer på. 
  • Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres på norge.ureport.in i sanntid.
  • Resultatene av undersøkelser som er gjort, og informasjon om hvordan UNICEF Norge bruker dette i arbeidet for barns rettigheter i Norge, vil deles med deltakerne. 
  • U-report er levert av UNICEF Norge, er gratis og en helt trygg kanal å bruke.

Siste nytt

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom
To barn på lekeplass

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom

Les mer
600.000 nordmenn gruer seg til jul

600.000 nordmenn gruer seg til jul

Les mer
Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer
Teltur med barn Foto iStock

Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer

Les mer
Publisert av Lise Larsen tirsdag 15/12/2020 - 14:00