Arbeid i Norge

ALLE BARN SKAL HA GODE OPPVEKSTVILKÅR

Barn som vokser opp i Norge har trukket vinnerloddet, og har de beste forutsetningene i verden for å lykkes og så sine rettigheter oppfylt. Men i Norge har vi fortsatt et stykke å gå på enkelte områder. Derfor jobber vi med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn. 

Møt UNICEF NOrges Ungdomsråd!

UNICEF Norge mener at barn og unge er eksperter i sine liv. Derfor har vi opprettet et eget Ungdomsråd!

Barnas tale - se tidligere taler og meld deg på

Talen blir vist i forkant av H.M Kongens tale på nyttårsaften og statsministerens tale 1.1.

U-report løfter frem barn og unges stemmer

Her kan alle mellom 13 og 19 år gi sin mening om saker som betyr mye for dem.

Rasisme i Norge - et vanskelig tema

Vi må ta tak i urettferdighetene som rammer barn og unge med minoritetsbakgrunn.

EN DIGITAL MØTEPLASS FOR GODE FERIEOPPLEVELSER!

Her kan alle som har noe å låne ut eller gi bort i feriene, legge ut en annonse om dette.

Én som bryr seg kan være nok

Målet med Den ene er å inspirere voksne til å handle på eget initiativ og bli den personen som gjør en forandring i et barns liv.

UNg Agenda

I vår årlige bærekraftkonferanse setter vi fokus på barns rett til medvirkning og kursen mot en mer bærekraftig verden.

Å være fattig i et av verdens rikeste land

Familiefattigdom rammer mange barn i Norge - og det blir stadig flere.

HVORDAN SKAPE GODE OPPVEKSTVILKÅR I KOMMUNENE?

Les mer om arbeidet for å etablere Norges første barnevennlige kommune.

LIKE MULIGHETER UAVHENGIG AV KOMMUNE

Kommuneanalysen kartlegger om norske kommuner prioriterer barn og unge.

For skoler og barnehager

LÆR MER OM: