Rasisme

la oss ta kampen sammen

UNICEF jobber for at alle barn i Norge skal få en fin oppvekst. For å sikre dette må vi også ta tak i urettferdighetene som rammer barn og unge med minoritetsbakgrunn. Rasisme har ingen plass i det norske samfunnet. Derfor må vi diskutere temaet åpent, og erkjenne at det også skjer rundt oss.

Gruer du deg til skoleveien, fordi du er redd for at noen skal kalle deg annerledes? Er du forelder og bekymret for at barna dine skal vokse opp i en verden der noen behandler folk etter forutsetninger de ikke kan bli kvitt? Føler du at rasismedebatten er uoversiktlig, eller til og med har gått for langt? Da bør du fortsette å lese.

undersøkelse om rasisme i Norge

Akkurat nå gjør UNICEF Norge en undersøkelse blant barn og unge, for å kartlegge hvordan rasisme preger hverdagen deres. Vi mener at alle barn og unge har rett til å si sin mening, og at de har krav på å bli hørt. Men noen ganger kan det være lettere å få oppmerksomheten til politikerne hvis man går sammen med andre. U-report Norge er en kanal for å samle barn og unges stemmer. Stemmene skal videreformidles til politikerne.

Les mer om undersøkelsen U-report nedenfor, eller svar på undersøkelsen her.

Hva er rasisme?

Rasisme er en form for forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet, nasjonalitet og hudfarge. Rasisme kan komme til uttrykk på ulike måter, både gjennom indirekte og direkte fornærmende utsagn eller handlinger. Ingen blir født rasist - det er lært adferd som kan avlæres.

"Rasisme har vært – og er fortsatt – et stort problem i Norge. Jeg tror alle jeg kjenner som kan oppleve rasisme, har opplevd rasisme. Det er et problem for både barn og voksne."

- Leo Ajkic, UNICEF-ambassadør

alle har rett på en rasismefri barndom

FNs konvensjon om barnets rettigheter skal sikre at alle barn og unge under 18 år har de samme rettighetene. Avtalen legger til grunn at alle barn og unge har rett til å ikke utsettes for rasisme. Siden 8. januar 1991 har avtalen vært en del av Norsk lov. Det betyr at Norge har tatt på seg et ansvar for å sikre disse rettighetene for alle barn, uten forskjellsbehandling av noe slag. Avtalen sier også at norske myndigheter må sette i gang tiltak for å beskytte barn mot rasisme og forskjellsbehandling. UNICEF jobber for at denne avtalen etterleves.

HVORFOR er unicef med i kampen mot rasisme?

UNICEF kjemper for barns rettigheter. Det inkluderer også barn med minoritetsbakgrunn. Derfor må vi jobbe mot å få slutt på rasismen i Norge, slik at alle barn kan utvikle seg til å nå sitt fulle potensiale.

Hvorfor skal du være med i kampen mot rasisme?

Hvis vi skal bli kvitt rasismen i Norge, krever det innsats fra oss alle. Ulike former for rasisme kan for de som blir rammet bety blant annet utenforskap og psykiske plager. Dette er noe vi sammen må unngå - for barnas skyld og for vår felles fremtid.

"En ting vi ønsker fra dette landet her, som vi har vokst opp i, er et mer inkluderende samfunn. Vi vet at det er mange som kommer til Norge og føler seg utenfor. Vi vet at det er mange som har bodd her hele livet men fremdeles føler seg utenfor."

- Quickstyle, UNICEF-ambassadører

barn som opplever rasisme trenger vår støtte nå

UNICEF har kjempet utrettelig for barns rettigheter siden grunnleggelsen i 1946, fordi alle barn fortjener å vokse opp i et trygt miljø hvor de kan være seg selv. Dette inkluderer også barn og unge med minoritetsbakgrunn, uavhengig av om man ble født i Norge eller kom til hit på et senere tidspunkt. Vi kan ikke tillate oss å la verken dagens eller morgendagens barn vokse opp i et samfunn fylt med rasisme. Det er vårt felles ansvar. Enten du er ung og engasjert eller voksen og livserfaren, håper vi at du vil bli med på å sikre hvert barn en rasismefri oppvekst sammen med UNICEF.

Les mer