Hvordan snakke med barn om rasisme?

Hvordan starte den viktige samtalen og holde den i gang

Mange voksne synes det er vanskelig å snakke med barn og unge om rasisme. Mens andre, særlig de som selv har opplevd rasisme, rett og slett ikke har noe annet valg enn å snakke om det. Her er noen måter å starte samtalen på, som tar utgangspunkt i barnets alder og modenhet, og som kan hjelpe deg å forklare at rasisme alltid er feil.

Barn under seks år

1. Gjenkjenn og anerkjenn forskjeller

Hvis barnet ditt spør om noens hudfarge, kan du bruke det som en mulighet til å erkjenne at folk virkelig ser annerledes ut, men samtidig påpeke ting vi likevel har til felles. Du kan si: "Vi er alle mennesker, men vi er alle forskjellige, er ikke det fantastisk?".

2. Vær åpen

Vær en tydelig og åpen voksen, som oppfordrer barn til å komme med sine spørsmål og undringer til deg. Husk at, selv om du ikke alltid har svaret, så er ingen spørsmål fra barn dumme eller feil. Hvis barn påpeker folk som ser annerledes ut, slik små barn ofte kan gjøre av nysgjerrighet, er det viktig ikke å avvise og kjefte på dem. Da vil de kunne holde tilbake senere, og dermed tro at dette er et tabubelagt tema.

3. Bruk rettferdighet

Barn, spesielt når de er rundt fem-seks år gamle, forstår begrepet rettferdighet ganske godt. Snakk om rasisme som urettferdig og uakseptabelt, og at det er derfor vi må samarbeide for å gjøre det bedre.

Barn fra syv til 12 år

Barn i denne alderen begynner å bli gode til å snakke om følelsene sine og er ofte svært ivrige etter å få gode svar. De har også tilgang til mer informasjon på egenhånd, og et godt sted å starte er derfor å forsøke å forstå hva de allerede vet.

1. Vær nysgjerrig

Lytt og still spørsmål. Du kan for eksempel spørre hva de hører og lærer på skolen, på TV og via sosiale medier, og hva de synes om det.

2. Diskuter media sammen

Sosiale medier og internett blir etter hvert barn og unges viktigste informasjonskilder. Vis interesse for hva de leser, og samtalene de har på nettet. Finn muligheter for å utforske eksempler på stereotyper og etnisk opprinnelse i media, for eksempel: "Hvorfor blir noen typer mennesker fremstilt som skurker, mens andre ikke blir det, tror du?".

3. Snakk åpent

Å ha ærlige og åpne diskusjoner om rasisme, mangfold og inkludering bygger tillit hos barn og unge. Det gjør at de kommer til deg med både spørsmål og bekymringer. Hvis de ser deg som en pålitelig kilde og god rådgiver, vil de sannsynligvis snakke mer med deg om dette emnet – også dersom vanskelige situasjoner oppstår.

Tenåringer

Ungdom forstår abstrakte begreper, og kan tydelig og begrunnet uttrykke meningene sine. De vet kanskje mer enn du tror de gjør, og kanskje også mer enn deg. Mange har i tillegg sterke følelser knyttet til temaet. Prøv å forstå hvordan de har det og hva de vet, og hold samtalen i gang ved å stille gode, åpne spørsmål uten å avbryte eller å fordømme.

1. Ta rede på hva de vet

Finn ut hva de vet om rasisme og diskriminering. Hva har de hørt på nyhetene, på skolen, fra venner – er dette noe de i det hele tatt diskuterer, og hvordan foregår diskusjonene? Kjenner ungdommen noen som har opplevd rasisme?

2. Still spørsmål

Hendelser i nyhetene eller i serier, kan være gode innfallsvinkler for samtaler med unge om rasisme. Spør hva de mener, og introduser dem for forskjellige perspektiver for å utvide deres forståelse.

3. Oppmuntre til handling

Å være aktiv på sosiale medier er viktig for mange unge, og er ofte den måten de engasjerer seg på. Oppmuntre dem til å gjøre det som en aktiv måte å svare på og delta i diskusjoner om rasisme uten å være polariserende og fordømmende.

Flere tips til deg som forelder

Å ha ærlige og åpne diskusjoner om rasisme, mangfold og inkludering bygger tillit hos barn og unge. Det gjør at de kommer til deg med både spørsmål og bekymringer.

Vi må tørre å dele, snakke og lytte til hverandre i dagens debatt om rasisme. Det er essensielt å inkludere alle stemmer, spesielt de unges. De er og blir fremtiden. Unicef jobber for en rasismefri oppvekst for alle barn. Vår visjon er å bli kvitt rasismen i Norge. Dette krever aktiv handling fra oss alle.

Les mer