Hverdagsrasisme: hva gjør du når rasismen skjer rett foran øynene dine?

Hvordan snakke med andre om rasisme?

Ingen barn blir født rasist. De barna som tar til seg rasistiske holdninger, plukker det opp fra voksne. Derfor må vi vende blikket mot den voksne delen av befolkningen, for å se hvordan vi sammen kan skape en rasismefri oppvekst for alle barn.

Hva gjør du når rasismen skjer rett foran øynene dine? Gjør du noe eller snur du ryggen til? Sier du ifra, eller står du å ser på? Her kommer noen tips til hvordan du kan håndtere hverdagsrasismen, når den inntreffer, der den inntreffer.

6 tips til hvordan du kan håndtere hverdagsrasisme

1. Du sa noe rasistisk til en annen uten å tenke deg om. Personen gjør deg oppmerksom på at kommentaren såret. Hva gjør du?

Det er et viktig skille mellom å si noe dumt fordi man ikke vet bedre, eller fordi man ikke tenker seg godt nok om, og det å gjøre det igjen etter man har blitt irettesatt. Alle mennesker kan gjøre feil. Det er viktig å vise forståelse og tålmodighet dersom noen sier ifra om at du har såret dem, eller at noe ikke er greit å si eller gjøre. Få det som en vane å lytte, istedenfor å gå i forsvarsmodus. Det er lov å si, «Beklager, det var dumt sagt». Da kommer det frem at intensjonen ikke var vond.

2. Du har en bestemor som nekter å slutte å bruke n-ordet. Hva gjør du?

N-ordet skal aldri brukes om andre. Det kan man si tydelig ifra om, og forklare at dette kommer av at utrykket blant annet er knyttet til undertrykkelse og folkemord. Du kan si at det finnes ord som er langt mer dekkende, selv om det ikke finnes et fasitsvar som er riktig å si. I de aller fleste tilfeller er det uvesentlig å referere til noens hudfarge, men hvis man skal omtale noen etter hudfarge, kan det være lurt å spørre personen selv hva vedkommende foretrekker. Antirasistisk senter har skrevet en utdypende artikkel som forklarer hvorfor det er galt å bruke n-ordet.

3. Du ser noen kommentere noe rasistisk under en delt artikkel på Facebook. Artikkelen er skrevet av en med minoritetsbakgrunn, og vedkommende ytrer seg om en politisk sak. Hva gjør du?

Rasistiske kommentarer på nett er svært utbredt, og viktig å slå ned på. Det kan man for eksempel gjøre ved å rapportere diskriminerende og usaklige kommentarer. Aller viktigst er det å støtte personen som blir utsatt for rasistiske kommentarer, for eksempel ved å si ifra i en egen kommentar at man bør holde seg til saken. Da unngår man at den som utsettes for rasismen føler på å stå alene.

4. Du ser at noen blir dyttet på bussen. Personen som dytter kommer også med rasistiske kommentarer mot den berørte. Hva gjør du?

Man skal stå opp for de som blir utsatt for rasisme og gripe inn hvis det er trygt å gjøre det. Gjør din tilstedeværelse kjent som vitne. Søk øyekontakt med den som blir angrepet og spør om de vil ha støtte. Du kan for eksempel si "Hei, trenger du hjelp?". Unngå å eskalere situasjonen med provoserende tilrop og trusler. Når flere står solidarisk sammen mot urett, mister rasistene makten sin.

5. Du har en venn som stadig kommer med rasistiske vitser. Hva gjør du?

Hvis du hører noen fortelle en rasistisk vits - si ifra om at slik humor kan såre. Gi vennen din beskjed om at det ikke er noe morsomt å bruke "humor" for å normalisere farlige idéer og videreføre stigmatiserende stereotyper.

6. Du er i familiemiddag og overhører en samtale mellom tanten din og hennes nye kjæreste. Tanten din sier noe om at man "ikke kan mene noe lenger uten å bli stemplet som rasist". Kjæresten sier "hvis jeg blir stemplet som rasist bare fordi jeg er for restriktiv innvandringspolitikk, så får det bare være". Hva gjør du?

Begreper som rasisme, diskriminering, fremmedfrykt og innvandringsfiendtlighet blir feilaktig brukt litt om hverandre. Derfor er det viktig at man setter seg inn i hva som er hva. På den måten hjelper vi hverandre å holde debatten saklig og ryddig.

Her kan man informere om at diskriminering er et vidt begrep for å behandle noen mindre gunstig enn andre. Rasisme er en form for diskriminering på bakgrunn av hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet. En rasist tror at enkelte raser er bedre enn andre. Fremmedfrykt er frykt eller fiendtlighet ovenfor alt fremmed. Innvandringsfiendtlighet er kun et politisk standpunkt om at man ønsker strengere tiltak for innvandring.

Når flere står solidarisk sammen mot urett, mister rasistene makten sin.

Rasistiske holdninger kan finnes i deg selv, i bestemor, i en venn eller i fremmede på gaten. Hvis vi skal få bukt med rasismen må vi tørre å diskutere den åpent. Ikke minst må vi være åpne for å lære.

Foto: Daniel Kivle

Det kan være vanskelig å orientere seg i en verden som er i stadig endring, og vite nøyaktig hva man skal si og gjøre dersom man vitner eller opplever hverdagsrasisme. Slik rasisme kan gjelde alt fra ytringer, blikk, utrykk og handlinger. Hverdagsrasisme er gjerne usynlig for de som ikke rammes av den. Derfor er det ekstra viktig å ta tak når den først kommer på overflaten.

Les mer