UNICEF-runden er et morsomt og aktiviserende opplegg der elevene bidrar til å oppfylle barns rett til skolegang i Mali. Aktivitetsdagen er enkel å gjennomføre for skolen. Du kan bidra enten du er foresatt, bedrift eller elev. For hver skole som deltar kan vi sammen gjøre en enda større forskjell for barna i Mali. Under kan du lese mer om hvordan du kan bidra.

BLI MED PÅ UNICEF-RUNDEN

FOR SKOLEN

Aktivitetsdagen kan arrangeres for enkelte klasser eller for hele skolen. Skolen din vil bli engasjert i barns rettigheter og hjelpe de barna som trenger det aller mest, samtidig som elevene gjør noe morsomt sammen gjennom fysisk aktivitet. Mer informasjon om gjennomføring av UNICEF-runden og undervisningsmateriell finner du her.


FOR FORESATTE

Som foresatt er det flere måter å bidra til UNICEF-runden på. Du kan oppmuntre skolen til å arrangere aktivitetsdagen, delta som publikum under arrangementet og være sponsor for en elev. Som sponsor donerer du et beløp til utdanning i Mali pr. runde som eleven gjennomfører. Donasjonen betales inn på www.spleis.no/unicefrunden ved å søke opp eleven sin skole, gå inn på spleissiden til skolen og trykke på støtt spleisen.


FOR ELEVER

Hvis skolen din ikke er med på UNICEF-runden kan du jo foreslå dette for elevrådet, lærerne på skolen eller dine foresatte. Beløpet dere samler inn i år går til barnevennlige skoler i det afrikanske landet Mali. Her er noen eksempler på hvor langt pengene rekker:

30 kr: Arbeidsbok for en elev

183 kr: Undervisningsmateriell (8 øvingsbøker, 2 blyanter, 4 penner, 1 geometrisett, 1 blyantspisser, 1 viskelær)

660 kr: 2 års skolegang for et barn

24 400 kr: Møbler og annet utstyr til alle klasserommene på en barneskole

Ønsker du å lære mer om UNICEF og barnsrettigheter kan du gå inn på våre juniorsider her.


FOR BEDRIFTER

Som bedrift kan du delta på UNICEF-runden ved å være sponsor for en eller flere elever. Som sponsor donerer du et beløp til utdanning i Mali pr. runde som eleven(e) gjennomfører. Oversikt over påmeldte skoler finnes på www.spleis.no/unicefrunden, her betales også donasjonene inn ved å søke opp eleven sin skole, gå inn på spleissiden til skolen og trykke på støtt spleisen. Dersom dere ønsker å bli sponsor kan dere kontakte de påmeldte skolene direkte eller ta kontakt med prosjektleder, Helle Eiborg på helle.eiborg@unicef.no


PÅMELDING FOR SKOLER

Hvorfor melde seg på?

UNICEF-runden er som et kinderegg: elevene får fysisk aktivitet, de får være med å bidra, og hele skolen gjør noe morsomt sammen.
- Rektor Rune Solberg, Kråkstad og Skotbu skoler

Hva går pengene til?

I det vest-afrikanske landet Mali er hele 36 prosent av barn mellom 7 og 12 år uten skolegang. UNICEF jobber sammen med samarbeidspartnere og myndigheter i Mali for å øke kvaliteten på og tilgangen til utdanning for barn og unge.

Ved utgangen av 2019 er det planlagt at alle barn i alderen 3 år til15 år skal få adgang til grunnleggende kvalitetsutdanning og lykkes i skolen. Pengene som samles inn gjennom UNICEF-runden bidrar til dette.

Les mer om Mali her

UNICEF-runden 2018
25 000
ELEVER
UNICEF-runden 2018
2,5 MILLIONER
SAMLET INN TIL SKOLER OG BARNEHAGER I MALI
TOTALT HAR OVER
300 000
BARN DELTATT SIDEN 2001

KONTAKT OSS

Helle Eiborg 
Prosjektleder UNICEF-runden
Mobil: 984 40 753
​E-post: helle.eiborg@unicef.no

Unicef