UNICEF-runden er et ferdig opplegg for en meningsfull og morsom aktivitetsdag. UNICEF-runden gir aktivitetsdagen en ekstra dimensjon og elevene ekstra motivasjon. Mange elever får superkrefter når de vet at hver runde de løper bidrar til mer skole for afrikanske barn. Utdannelse er hovedkilden til fremgang i barnas liv og din skole kan bidra til å realisere barns rett til utdanning i Mali. ​

BLI MED PÅ UNICEF-RUNDEN

FOR SKOLEN

Aktivitetsdagen kan arrangeres for enkelte klasser eller for hele skolen. Skolen din vil bli engasjert i barns rettigheter og hjelpe de barna som trenger det aller mest, samtidig som elevene gjør noe morsomt sammen gjennom fysisk aktivitet. Mer informasjon om gjennomføring av UNICEF-runden og undervisningsmateriell finner du her.


FOR FORESATTE

Som foresatt er det flere måter å bidra til UNICEF-runden på. Du kan oppmuntre skolen til å arrangere aktivitetsdagen, delta som publikum under arrangementet og være sponsor for en elev. Som sponsor donerer du et beløp til utdanning i Mali pr. runde som eleven gjennomfører. Donasjonen betales inn på www.spleis.no/unicefrunden ved å søke opp eleven sin skole, gå inn på spleissiden til skolen og trykke på støtt spleisen.


FOR ELEVER

Hvis skolen din ikke er med på UNICEF-runden kan du jo foreslå dette for elevrådet, lærerne på skolen eller dine foresatte. Beløpet dere samler inn i år går til barnevennlige skoler i det afrikanske landet Mali. Ønsker du å lære mer om UNICEF og barnsrettigheter kan du gå inn på våre juniorsider her.


FOR BEDRIFTER

Som bedrift kan du delta på UNICEF-runden ved å være sponsor for en eller flere elever. Som sponsor donerer du et beløp til utdanning i Mali pr. runde som eleven(e) gjennomfører. Oversikt over påmeldte skoler finnes på www.spleis.no/unicefrunden, her betales også donasjonene inn ved å søke opp eleven sin skole, gå inn på spleissiden til skolen og trykke på støtt spleisen. Dersom dere ønsker å bli sponsor kan dere kontakte de påmeldte skolene direkte eller ta kontakt med prosjektleder, Helle Eiborg på helle.eiborg@unicef.no


PÅMELDING FOR SKOLER

Hva går pengene til?

I det vest-afrikanske landet Mali er hele 36 prosent av barn mellom 7 og 12 år uten skolegang. UNICEF jobber sammen med samarbeidspartnere og myndigheter i Mali for å øke kvaliteten på og tilgangen til utdanning for barn og unge.

Ved utgangen av 2019 er det planlagt at alle barn i alderen 3 år til15 år skal få adgang til grunnleggende kvalitetsutdanning og lykkes i skolen. Pengene som samles inn gjennom UNICEF-runden bidrar til dette.

Les mer om Mali her

Derfor deltar Nordstrand skole:

 

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT MEG GJERNE!
 

Helle Eiborg 
Prosjektleder UNICEF-runden
Mobil: 984 40 753
​E-post: helle.eiborg@unicef.no

UNICEF-runden 2018
25 000
ELEVER
UNICEF-runden 2018
2,5 MILLIONER
SAMLET INN TIL SKOLER OG BARNEHAGER I MALI
TOTALT HAR OVER
300 000
BARN DELTATT SIDEN 2001
ETT SETT SKOLEUTSTYR
43 kr
FOR ETT BARN I TRE MÅNEDER
ETT ÅR MED UNDERVISNING
2 640 kr
FOR BARN SOM MANGLER SKOLEGANG
ETT FØRSKOLESENTER
688 000 kr
FOR 35-40 BARN I ALDEREN 3-5 ÅR.

UNICEF-runden er som et kinderegg: elevene får fysisk aktivitet, de får være med å bidra, og hele skolen gjør noe morsomt sammen.
- Rektor Rune Solberg, Kråkstad og Skotbu skoler

Unicef