Dette er årets formål

Fra søppel til nye klasserom og trygge arbeidsplasser for kvinner

Donasjonene fra UNICEF-runden går i år til Elfenbenskysten, hvor svært mange barn vokser opp i ekstrem fattigdom, uten mulighet til å gå på skole og komme seg ut av fattigdommen. Over 1,6 millioner barn mangler i dag et klasserom å gå til – og tallet vil øke, om vi ikke når ut til disse barna i tide.

For å finne en løsning på problemet, har UNICEF inngått et samarbeid med Conseptos Plasticos, et colombiansk selskap som bruker resirkulert plastsøppel til å lage byggeklosser, som raskt og enkelt kan bygges til skoler.

Nå lages plastbyggeklosser på en fabrikk i Elfenbenskysten, og lokale kvinner har fått ansvaret for å drifte innsamlingen av plastsøppel – et trygt og stabilt arbeid, som kan sikre fremtiden til kvinnene og deres familier.

Med din hjelp kan byggeklossene bygges til nye klasserom, og en sirkulær økonomi med økt etterspørsel etter plastsøppel kan gi flere kvinner en trygg arbeidsplass.

Slik tilbringer mange barn i Elfenbenskysten sin skolehverdag. Foto: UNICEF

46 % AV HUSSTANDENE LEVER I FATTIGDOM, I HOVEDSAK KVINNER

1,6 MILLIONER BARN, I HOVEDSAK JENTER, MANGLER SKOLEGANG

Hvorfor bygge skoler med resirkulert plast?

Plastsøppel er et av de aller største miljøproblemene vi har. Forbruket øker stadig, og bare en brøkdel av plastsøppelet vi bruker blir resirkulert. Det tar lang tid å bryte ned, og store mengder plast havner i havet, der plasten skader dyreliv.

Men plastsøppel kan også utgjøre en stor trussel for oss mennesker.

Mangelfull søppelhåndtering er et voksende problem i urbane områder, og spesielt i slummen. Søppel, og særlig flasker, beholdere og plast, kan fylles med stillestående vann, der bakterier, virus, parasitter, fluer og mygg formerer seg. På den måten kan store ansamlinger av søppel føre til flere tilfeller av malaria og diaré.

I Elfenbenskysten er hele 60% av tilfellene av malaria og diaré knyttet til forsøpling, og noen av de største årsakene til barnedødelighet er diaré, malaria og lungebetennelse.

Ved å bruke resirkulert plastsøppel til å lage nye klasserom, løser vi altså et annet viktig problem i tillegg til å gi flere barn mulighet til skolegang: Færre barn i Elfenbenskysten vil bli alvorlig syke.

288 tonn plastsøppel produseres hver dag i byen Abidjan

Kun 5% av plastsøppelet resirkuleres i dag

60% av tilfellene av malaria og diaré skyldes forsøpling

Har du spørsmål?

Sammen skal vi bygge minst 500 klasserom

  • UNICEF har forpliktet seg til å bygge minst 500 klasserom, som gir en trygg skolehverdag til mer enn 25.000 barn i Elfenbenskysten.. Med din hjelp kan vi realisere dette målet – og forhåpentligvis bygge enda flere.
  • Over 3500 kvinner i Elfenbenskysten vil få en stabil arbeidsplass.
  • Fabrikken resirkulerer 10.800 tonn plast i året – plastsøppel som ellers ville utgjort en helserisiko for både dyr og mennesker.
  • Klasserommene kan bygges på få uker, ikke flere måneder, og kan settes sammen ved hjelp av en hammer.
  • Klasserommene inneholder møbler og nødvendig utstyr. I tillegg får skolene sanitæranlegg, slik at elevene har tilgang på rent vann og toaletter.
  • Lærerne får opplæring og undervisningsmateriell.
Mor med sine barn på tur i nabolaget.
Lokale kvinner på jobb i fabrikken.
Skoleklasse følger spent med på byggingen av ny skole.

Se historien om Leslies gamle og nye skole

Dette er en film dere kan bruke i undervisningen med spørsmål til filmen helt avslutningsvis. I filmen møter vi Leslie som viser oss hvordan hennes gamle skole ser ut og hvilken forskjell det har gjort for henne å få nye skoler lagd av resirkulert plast. Sjekk også siden vår for undervisningsmateriell.

Christer Holte Sjøblom, innholdsprodusent og ansvarlig for UNICEF-runden, UNICEF Norge

Har du spørsmål? Christer Holthe Sjøblom er ansvarlig for UNICEF-runden og kan gi tips eller svare på spørsmål om aktivitetsdagen.

E-post: [email protected]