Ønsker du fadderbarn

Hos oss i UNICEF står vi hver dag opp for de barna som trenger det mest i verden, og ditt ønske om fadderbarn gjør deg til en essensiell brikke i vårt arbeid. Du er rett og slett grunnmuren i at UNICEF kan fortsette å gjøre det vi har gjort i over 70 år – nemlig det å bidra til at hjelpen når fram i tide til barna som trenger det mest.

For oss handler det om å gi deg muligheten til å hjelpe flere barn samtidig, der hjelpen trengs både “her og nå” og i et langsiktig perspektiv. Derfor handler “fadderbarn” for oss ikke om et barn som får din help ene og alene, men at din støtte når ut til flere. Det handler om å løfte i flokk, og som UNICEF-fadder gjør du akkurat dette.

Fadderbarn i flertall

Selv om du hos UNICEF ikke får et fadderbarn i entall, men flertall, kan man definitivt si at si at bidraget man gir på månedsbasis gjennom fadderordningen vår går til ett enkelt barn. Hvordan? Jo, fordi UNICEF sitt arbeid over hele verden har stor betydning ikke bare for små og store samfunn, men det enkelte barnet som lever sitt liv her. Det er lett å se hvilken enorm betydning ett enkelt barn får av hjelpen som kommer fra våre givere, det være seg gjennom rent vann, undervisningsmateriale, nødrasjoner og solcelleenergi, for å nevne noe.

 - Skal verden bli et bedre sted, må vi gjøre noe med barnas situasjon. Men vi må tenke lenger enn å hjelpe enkeltbarn. Vi må gjøre noe for å forandre systemene.

Fadder, Anette Clausen

Vi kjemper for alle barn over hele verden, og med vår fadderordning er du med på å bidra der det trengs mest, uavhengig av om barns nød krever vår ekspertise og oppmerksomhet i Ukraina, Syria eller Etiopia. Gjennom å investere i alle barns fremtid med UNICEF, investerer du i hvert enkelte barn som trenger deg.

Fordrevne barn i Dar Es Salam flyktningleir, Baga Sola, vest i Tsjad. UNICEF og partnere har støttet implementeringen av barnevernsaktiviteter, spesielt psykososial omsorg gjennom barnevennlige rom. Foto
Tsjad, 2019: Fordrevne barn i Dar Es Salam flyktningleir, Baga Sola, vest i Tsjad. UNICEF og partnere har støttet implementeringen av barnevernsaktiviteter, spesielt psykososial omsorg gjennom barnevennlige rom. Foto: UNICEF
Barn leker på en vippehuske i Verishen. Foto
Armenia 2021: Barn leker på en vippehuske i Verishen. UNICEF Armenia, UNICEF Argentina, Hayastan All Armenia Fund og det armenske samfunnet i Argentina vil gå sammen om å renovere, pusse opp og utstyre barnehagen med leker og didaktisk materiell for barn.
En gruppe barn og unge sør i Den demokratiske republikken Kongo. Foto
Den demokratiske republikken Kongo, 2019: Sør i Den demokratiske republikken Kongo, samarbeider UNICEF med blant annet WFP og WHO for å sosial beskytte urfolk. befolkninger og andre sårbare grupper.

Hvordan kan jeg bli fadder?

Å bli fadder for barn i nød gjennom UNICEF er raskt, enkelt og trygt: Velg en månedlig sum du ønsker å bidra med i skjemaet på siden for faste givere, og følg registreringsprosessen.

Takk for at du er der for barna!

Ønsker du å lære litt mer før du tar en fadder-avgjørelse?
Da anbefaler vi følgende artikler: