UNICEF-runden - aktivitetsdag med mening

UNICEF-runden - en aktivitetsdag for alle

UNICEF-runden er en aktivitetsdag som er morsom og lærerik, med et ferdig opplegg som gjør det enkelt for skoler å bli med. I over 20 år har norske skoler arrangert UNICEF-runden. Elevene har løpt så langt de kan, for å sørge for at flere barn skal få tilgang til utdanning. I år bygger UNICEF skoler av resirkulert plast i Elfenbenskysten. Dette er et nytt og innovativt prosjekt der din skole kan være med å skape historie!

UNICEF-runden kan arrangeres når som helst i løpet av året, og dere står fritt til å bestemme hvordan dere skal gjennomføre dagen. Løpe runder rundt skolen, gå en skitur, eller bestige en fjelltopp? Dere bestemmer! Det viktigste er at det blir en morsom og meningsfull dag for elevene.

UNICEF-RUNDEN ER ENKEL Å GJENNOMFØRE!

1. Meld på skolen

Bestem dato for aktivitetsdagen og registrer skolen med en kontaktperson gjennom dette skjemaet på Spleis. Etter påmelding får du tilsendt runde- og sponsorkort i posten.

2. Undervisningsopplegg

I forkant av aktivitetsdagen kan dere ta i bruk vårt undervisningsopplegg. Her finner du materiell for 1- 4 trinn og 5- 7 trinn. Temaet i undervisningsopplegget er Elfenbenkysten og konsekvensene av forsøpling knyttet til barnerettighetene og FNs bærekraftsmål.

3. Skaff sponsorer

Det mest vanlige er at elevene henter inn sponsorer blant familie og venner, eventuelt næringsliv hvis de har kontakter der. Elever som ikke får sponsorer, deltar selvfølgelig på lik linje som alle andre. Sponsorene donerer via UNICEF-rundens side på Spleis når løpet er over.

4. arranger aktivitetsdagen

På selve dagen er det aktivitet og moro som står i sentrum. Lykke til!

Les mer om aktivitetsdagen

UNICEF bygger skoler av resirkulert plast, og din skole kan være med!

Donasjonene fra UNICEF-runden går i år til Elfenbenskysten hvor vi bygger skoler med "murstein" av resirkulert plast. I Elfenbenskysten risikerer 1,6 millioner barn å havne i sult og fattigdom fordi de mangler et klasserom å gå til. Flere barn blir alvorlig syke som følge av forsøpling, og tallet vil øke om vi ikke når ut til disse barna i tide. Derfor haster det å få flere barn på skolebenken.

Akkurat nå kan du være med på å bygge nye klasserom av resirkulert plastsøppel i Elfenbenskysten. Ved å bruke resirkulert plastsøppel til å lage nye klasserom, løser vi flere viktige utfordringer.

500 klasserom til 25.000 elever

Ikon to skoleelever

Vi bygger minst 500 klasserom, som gir en trygg skolehverdag til mer enn 25.000 barn i Elfenbenskysten

Færre barn vil bli alvorlig syke

Ikon forsøpling

Færre barn i Elfenbenskysten vil bli alvorlig syke som følge av forsøpling.

3500 kvinner ut i stabilt arbeid

Ikon kvinne og barn

Over 3500 kvinner i Elfenbenskysten vil få en stabil arbeidsplass.

10.800 tonn plast vil resirkuleres

Ikon resirkulering

Fabrikken resirkulerer plastsøppel som ellers ville utgjort en helserisiko for både dyr og mennesker.

DISSE BARNA TRENGER DIN HJELP. BLI MED SÅ VI KAN GI FLERE BARN EN BEDRE FREMTID!

Har du spørsmål?

Helle Eiborg, prosjektleder UNICEF-runden

Har du spørsmål? Du kan alltid kontakte oss for tips eller hjelp til gjennomføring av UNICEF-runden.

Helle Eiborg er prosjektleder for UNICEF-runden, og svarer gjerne på spørsmål du måtte ha om aktivitetsdagen.