Bærekraft: Barnevennlige skoler

Barnevennlige skoler

Fag: Norsk og samfunnsfag

Tidsbruk: 45-90 min

Du trenger: Ett sett kopioriginaler per gruppe

Last ned kopioriginaler
Last ned kopioriginal med bilder

Denne aktiviteten skal gi elevene en forståelse av hvor viktig utdanning er for en bærekraftig utvikling. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal gjennom en bildeoppgave prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale og refleksjon.

Oppgaven egner seg best når elevene har noe forkunnskap om tematikken og begrepene fra før. Vi anbefaler å ha vært gjennom øvelsen Kick-off: Film og fagtekst som et minimum i tillegg til å ha jobbet med ordlisten.

UNICEF og barnevennlige skoler

"Child Friendly Schools" er et viktig satsingsområde i UNICEFs bistandsarbeid og eksempel på et tiltak for bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i barnerettighetene har man en helhetlig tilnærming til barnet, og UNICEF jobber på flere nivåer med å utvikle barnevennlige skoler i egenskap av FNs barnefond.

Læreplaner utvikles og revideres i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Metoder og undervisningsmateriell utvikles og produseres i samarbeid med andre organisasjoner/partnere, og nye skolebygg settes opp med miljøvennlige materialer, luftige, lyste klasserom og gode vann- og sanitærforhold. På denne måten blir de barnevennlige skolene et eksempel på bærekraftig utvikling for den enkelte og for samfunnet. Les mer om barnevennlige skoler i elevteksten.

forberedelse

  • Kopier bildene med overskrift og bildetekst. Beregn ett sett bilder per gruppe på 3-4 elever. Laminer gjerne arkene så de kan brukes flere ganger.
  • Klipp ut bildene og legg settene i hver sin konvolutt.
  • Kopier teksten "Barnevennlige skoler er bærekraftige" til elevene (du kan eventuelt velge å presentere innholdet selv for klassen).

instruksjoner

  • Les teksten "Barnevennlige skoler er bærekraftige". Spør elevene om hva de synes er viktig for at en skole skal være barnevennlig og bærekraftig.
  • Hvorfor er utdanning viktig for en bærekraftig utvikling? Samtale i grupper og oppsummering i plenum.
  • Del klassen i grupper på 3-4 elever. Gi hver gruppe et sett med bilder inkl. bildetekst. Be gruppene bli enige om en rekkefølge på bildene, slik at de legger bildet med det de synes er viktigst for en barnevennlig skole først, de nest viktigste som nr. 2, osv.
  • Sammenlign gruppenes resultater og be dem begrunne valgene.
  • Hva er barnevennlig på skolen du går på? Hva er ikke barnevennlig? Gruppene skriver svarene på post-it-lapper som de henger under en av overskriftene "barnevennlig"/"Ikke barnevennlig". Gjennomgå resultatene i fellesskap.

2. time (hvis det er tid)

Velg et av punktene under "ikke barnevennlig" og skriv et forslag til elevrådet, samarbeidsutvalget eller rektor om hva som kan gjøres for å rette på det. Gruppene kan f.eks. velge seg et punkt og skrive et forslag hver. Til slutt kan hele klassen stemme over hvilket forslag de vil sende.