Rekordmange gruer seg til jul

Rekordmange 600.000 gruer seg til jul, viser UNICEF Norges årlige juleundersøkelse. Det er en klar økning fra tidligere år, og undersøkelsen viser tydelig at vanskeligere økonomi vil prege julen for flere i år.

UNICEF Norges juleundersøkelse gjøres av analysebyrået YouGov, og viser i år at trangere økonomi og ustabil politisk situasjon i større grad enn tidligere vil prege nordmenns juleforberedelser og julefeiring. Undersøkelsen har i flere år på rad vist at rundt én av ti gruer seg til jul. I årets undersøkelse svarer imidlertid én av syv at de gruer seg til jul. Dette er en kraftig økning fra tidligere år.

Samtidig svarer hver fjerde spurte at en vanskeligere økonomisk situasjon vil prege julen negativt.

– Den negative endringen vi ser i år er dramatisk. Det er ingen tvil om at de tøffe økonomiske tidene vi står i oppleves som vanskelig for stadig flere. Førjulstiden og julen forsterker de negative følelsene for de som opplever denne tiden som vanskelig, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

Julen forsterker forskjeller

ØKENDE PROBLEM: Kristin Oudmayer forteller at familiefattigdom er i ferd med å bli et økende problem også i Norge.

Undersøkelsen viser tydelig at det er de med svakest økonomi som i størst grad opplever julen som problematisk. I gruppen med lavest husstandsinntekt er det dobbelt så mange som i befolkningen generelt som svarer at en vanskeligere økonomi vil prege julen negativt.

Mer enn halvparten av befolkningen mener også at julen forsterker forskjeller og ulikheter i samfunnet, men i gruppen med lavest inntekt svarer så mange som syv av ti at de opplever dette.

Familiefattigdom er i ferd med å bli et økende problem også i Norge, særlig blant barnefamilier og eneforsørgere. Stadig flere strever med å løse hverdagsøkonomien, og når julen nærmer seg forsterkes disse problemene. I tillegg øker også forventningspresset vi som samfunn skaper, sier Oudmayer.

Unge voksne gruer seg mest til jul

Det er særlig de unge som preges negativt i forbindelse med julehøytiden, ifølge UNICEFs undersøkelse. Det er blant de yngste flest gruer seg til jul, og i denne gruppen svarer hele to av fem at vanskeligere økonomi vil prege julen negativt. Nesten halvparten i denne gruppen svarer også at julen forsterker følelsen av dårlig økonomi.

– De yngste i undersøkelsen er i stor grad mennesker som er i ferd med å etablere seg. Det er en situasjon som ofte preges av økonomisk usikkerhet, og undersøkelsen vise tydelig at julen kan være en ekstra vanskelig tid for mange av disse, avslutter Oudmayer.

Tips og råd fra oss

  • Husk at det er de voksne som legger lista for hva som skal bli familiens gavetradisjon.
  • Be barna lage ønskeliste med realistiske rammer, og snakke med dem om hvordan de forteller andre i klassen om hyggelige opplevelser og hvilke verdier og tradisjoner familien har.
  • Få barna med på å lage og forberede ting som kan glede og inkludere andre.
  • Gjenbruk, regifting (gi og få brukte gaver) og hjemmelagede gaver er blitt stadig mer vanlig, også av klimahensyn.
  • Opplevelser og samvær med venner og familie kan bety like mye som dyre gaver for mange barn.
  • Inkluder noen du vet er ensomme eller har det vanskelig. Ta en telefon, gå en tur eller inviter på førjulshygge.
  • Møt mennesker i nærmiljøet med åpenhet og raushet. Å slå av en prat eller tilby hjelp eller samvær kan bety mye for mange.
Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 24/11/2022 - 08:51