Fire av fem får julegaver de ikke trenger

Foto: Kira auf der Heide

Undersøkelsen som er gjort av analysebyrået YouGov for UNICEF Norge viser at det er opplevelser og harde pakker flest nordmenn ønsker seg til jul i år.

Men fire av fem av de spurte svarer også at de hvert år får gaver de ikke har bruk for, og nesten halvparten svarer at de ofte gir gaver de ikke vet om mottakeren har bruk for.

Undersøkelsen viser også at syv prosent ønsker seg veldedige gaver. Slike gaver er mest populære blant de under 39 år, hvor én av ti ønsker seg veldedige gaver. I de eldste gruppene er det kun fire prosent som svarer det samme.

– Det er en tankevekker at en så stor andel av julegavene som gis ikke oppleves å ha noen sterk mening. Når vi samtidig ser at så mange svarer at de ville blitt glade for gaver som går til veldedighet er det lett å tenke at om flere valgte slike alternativer, ville man kunne hjelpe svært mange som trenger det, sier markedsdirektør i UNICEF Norge, Marianne Myhrer Kristiansen.

meningsfulle gaver skaper glede

Ifølge Virke brukte nordmenn 130 milliarder på julehandelen i fjor. En stor andel av dette gikk til julegaver. Det forventes at strammere økonomi i kombinasjon med at avtakende pandemi vil gi en liten nedgang i årets julehandel. UNICEF Norge mener dette gir anledning til økt bevissthet knyttet til årets julegaver.

– Julegavene har både sterk tradisjon og er en viktig del av den norske julefeiringen. Samtidig er julen en tid for å vise omtanke for andre. Gaver som går til en god sak, er gaver som gleder dobbelt. Undersøkelsen viser at mer én av tre av oss blir glade for slike gaver, i tillegg til at vi vet hvilken enorm betydning det har for de som mottar hjelpen, sier Kristiansen.

Kjøp julegaver med mening i butikken vår, til de som ikke trenger eller ønsker seg noe.

Én av tre spurte i en fersk undersøkelse svarer at de ville blitt glade for å få en julegave som går til et godt formål. (Foto: UNICEF Norge)

mange kaster gaver

To av fem av de spurte svarer at de helst bytter gaver de ikke har bruk for. Men så mange som en tredel sier at de enten lar gaver de ikke har bruk for ligge, eller kaster dem. Hvor ivrig man er på å bytte gaver man ikke har bruk for øker med inntekt.

Blant de med lavest husstandsinntekt er det kun én av fire som velger å bytte, mens det i gruppen med høyest husstandsinntekt er nesten halvparten som svarer at de velger å bytte.

– Gaver som bare blir liggende representerer store verdier som i stedet kunne reddet mange mennesker i nød. Antallet mennesker og barn som lever i kriserammede områder er historiske stort, og betydningen av gaver til gode formål er ekstra stor denne julen, avslutter Kristiansen.

Publisert av Anne Nilsen onsdag 09/11/2022 - 12:00