Historiske mange barn trenger humanitær hjelp i 2023

I sin rapport «Humanitarian Action for Children 2023» som ble lansert 5. desember, slår UNICEF alarm om den humanitære situasjonen for verdens barn. Et sammensatt bilde av klimarelaterte kriser, epidemier og sykdommer, krig og annen politisk uro setter millioner av barns liv i fare.

- Det er barna som bærer den største byrden av en verden i krise, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Hun anslår at 400 millioner barn i dag bor i konfliktområder, og en milliard barn - nesten halvparten av verdens barn - bor i områder som er spesielt utsatte for klimaendringer. Rundt 37 millioner barn er drevet på flukt fra hjemmene sine, som er det størst antallet noensinne.

Fortsatt opplever mange land konsekvensene av covid-19-pandemien, der barn og unge ble ekstra hardt rammet. Krigen i Ukraina har, i tillegg til de enorme lidelsene for ukrainske barn og familier, også påvirket livene til tusenvis av barn i andre land i form av inflasjon og prisøkning.

Ekstreme hetebøler og tørke har tvunget millioner av barn og familier på flukt i 2022. På Afrikas Horn, som er landene Somalia, Etiopia og Kenya, er situasjonen prekær. Vannkilder er tørket ut og husdyr og avlinger har dødd. Tusenvis av barn er alvorlig og akutt underernærte. Dette forventes å øke i 2023. @UNICEF/UN0631304

klimakriser forsterker alle kriser

I sin humanitære appell for barn, ber UNICEF om 10,3 milliarder dollar for å kunne gi hjelp til 173 millioner mennesker, inkludert 110 millioner barn, i 155 land og territorier i 2023.

De fem krisene i verden som UNICEF ber om mest penger til i 2023 er Afghanistan, Ukraina, Syria, Den demokratiske republikken Kongo og Etiopia.

Årets UNICEF-appell har et særlig fokus på klimarelaterte kriser. Selv om krig og politisk uro og konflikter er årsaken til de fleste humanitære krisene og behov i verden, forsterkes dette av klimaendringene.

- Bare dette året har vi sett de dødelige konsekvensene av klimakrisene, som den voldsomme flommen i Pakistan, historisk tørke i Sahel og på Afrikas Horn og ekstrem hete i deler av Europa, Midt-Østen og Nord-Amerika. Dessverre må vi være forberedt på hyppigere og mer dramatiske klimakriser fremover, sier Camilla Viken.

Klimaendringene forsterker nøden i de fattigste landene og i krigs- og konfliktområdene, og rammer de mest sårbare gruppene hardest. Barn er særlig utsatt. For barna forverres ofte situasjonen i tiden etter en klimahendelse.

I 2022 førte for eksempel flom til at dødelige sykdommer som malaria, kolera, diaré spredte seg og tok tusenvis av liv i tiden etterpå.

Zubair holder fast på eiendelene sine mens han og familier flykter til et tryggere sted etter at flom og monsunregn oversvømte landsbyen i Naseerabad-distriktet der de hadde søkt tilflukt. Pakistan ble i år rammet av den verste flommen i historien og to millioner mistet hjemmene sine. ©UNICEF/UN0691098/Sami Maliz.

trenger hjelp for å nå hvert barn i tide

- Vi trenger mye hjelp i året som kommer for å nå de mest sårbare barna og familiene deres med hjelp i tide. I 2023 vil vi fortsette å gi nødhjelp i pågående og akutte kriser og styrke systemene som barn er helt avhengig av, som helsetjenester, beskyttelse, vann- og hygienetilbud, sier Camilla Viken.

- Samtidig bygger UNICEF opp robuste systemer i utsatte land som kan forebygge og hindre fremtidige klimasjokk og andre katastrofer, sier hun.

I Pakistan jobber for eksempel UNICEF med å bygge opp beredskaps- og varslingssystemer for å ruste landet for kommende katastrofer. Flommen i Pakistan i 2022 var den verste i landets historie. 30 millioner barn og familier ble rammet og to millioner hus ble ødelagt. 

Fortsatt bor rundt en halv million mennesker i flyktningleire i Pakistan, og risikoanalyser viser at vinteren vil bli ekstra hard i de samme områdene. Neste sommer spår eksperter en ny, ekstrem hetebølge, monsun og jordskred i landet.

August 2022: En afghansk far bærer barnet sitt til en UNICEF-støttet mobil helseklinikk i Koshi-distriktet i Logar-provinsen i Afghanistan for å be om hjelp, etter at flommen ødela huset deres. @UNICEF/UN0695429/Arezo Haidary

Akutt underernærte barn

På Afrikas Horn (landene Somalia, Etiopia og Kenya) er dobbelt så mange som i fjor sommer - over 36 millioner mennesker - rammet av ekstrem tørke. Over en million barn er rammet av den alvorligste formen for underernæring. Disse barna har 12 ganger større sjangs for å dø av infeksjoner og vanige sykdommer, enn et godt ernært barn.

- UNICEF er på plass i alle landene og gir livreddende ernæring til tusenvis av disse akutt underernærte barna og til gravide og ammende mødre, og vi ser at det nytter, sier Camilla Viken.

I tillegg til Afrikas Horn vil også Jemen, Afghanistan, Niger, Tsjad og Sahel være ekstra klimautsatte kriseområder i 2023.

dette skal pengene gå til

Midlene som UNICEF ber om for 2023 vil bli brukt på følgende områder:

  • 8,2 millioner barn vil få behandling for alvorlig og akutt underernæring
  • 28 millioner barn kan sikres meslingvaksine
  • 63,7 millioner mennesker vil få adgang til rent drikkevann og husholdningsartikler
  • 23,5 millioner barn, voksne og omsorgspersoner vil få tilgang til mental helsehjelp og psykososial støtte
  • 16,2 millioner barn og kvinner kan nås med tilbud som skal forebygge og forhindre kjønnsbasert vold, samt behandlingstilbud.
  • 32 millioner mennesker skal sikres tilgang til trygge kanaler for å rapportere om seksuell utnyttelse og overgrep begått av hjelpepersonell
  • 25,7 millioner barn skal nås med formell eller uformell opplæring, inkludert de yngste.  

Les mer i UNICEF-rapporten «Humanitarian Action for Children 2023»


Publisert av Anne Nilsen fredag 02/12/2022 - 11:30