Dramatiske hetebølger vil ramme alle barn

Mens det i dag er 559 millioner barn i verden som er eksponert for høy hetebølgefrekvens, vil dette ramme alle verdens 2,02 milliarder barn innen 2050.

Den nye rapporten anslår at selv med det mest optimistiske scenariet for drivhusgassutslipp frem mot 2050, er nye og alvorlige hetebølger i verden uunngåelig. Alle barn i verden, som vil si over 2 milliarder barn, vil bli rammet av hetebølger mer enn 4 ganger i året i snitt.

Scenariet med laveste klimagassutslipp vil gi 1,7 graders temperaturøkning innen 2050, mens scenariet med det høyeste utslippet antas å øke den globale oppvarmingen med 2,4 grader.

– Den globale oppvarmingen har allerede fått dramatiske følger for barn. Minst 10 millioner barn er rammet av den verste klimarelaterte tørken på Afrikas Horn på 40 år. Det siste året har vi sett varmerekorder både på den nordlige og sørlige halvkule. Nå må vi gjøre alt vi kan for å tilpasse samfunnet for å sikre de som er mest utsatt, nemlig barna, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Januar 2022: Seksbarnsmor Hafsa Bedel fra landsbyen Sagalo i Etiopia frykter hun vil miste flere husdyr de neste månedene på grunn av langvarig tørke. Hun har allerede mistet 25 geiter og kyr og fire kameler. – Jeg har ikke råd til å gi dem korn, vi har ikke engang nok til oss selv, sier hun.
 ©UNICEF UN0639635/Mulugeta Ayene

barn særlig utsatt for ekstrem hete

Barn er særlig utsatt for hetebølger og ekstrem varme fordi kroppene deres ikke evner å regulere varmen på samme måten som voksne. Jo flere hetebølger barn utsettes for, jo større er faren for helseproblemer som kroniske pusteproblemer, astma og hjerte- og karsykdommer. Babyer og små barn er mest utsatt for å dø av heterelaterte årsaker.

I tillegg vil selvsagt mer langvarig og ekstrem hete også påvirke barnas tilgang til vann, mat og skolegang, som vi allerede ser i mange land. Dette får dramatiske konsekvenser for barnas framtid.

Europa vil bli hardt rammet

Millioner av barn som i dag ikke er rammet, vil bli utsatt for alvorlige hetebølger med ekstremt høye temperaturer de neste tre tiårene, viser rapporten.

Spesielt vil barn i nordlige områder, og særlig Europa, bli utsatt for alvorlige hetebølger. Innen 2050 vil nesten halvparten av barna i Afrika og Asia være vedvarende eksponert for ekstrem hete.

I dag inngår 23 land i kategorien som utsetter barn for ekstremt høye temperaturer. Dette vil øke til 33 land innen 2050, med det mest optimistiske utslippsscenariet, og vil omfatte 36 land med det høyeste utslippsscenariet.

Uansett scenario vil Burkina Faso, Tsjad, Mali, Niger, Sudan, Irak, Saudi Arabia, India og Pakistan være blant landene i den alvorligste kategorien der barn er utsatt for ekstremt høye temperaturer.

1 av 3 barn bor allerede i dag i land som opplever ekstremt høye temperaturer, og nesten 1 av 4 barn er utsatt for hyppige hetebølger (høy hetebølgefrekvens). Dette vil bare bli verre, avhengig av hvor mye vi greier å begrense utslippene fremover.

vi må tilpasse alle systemer for barn

– Verden må umiddelbart ruste seg for å møte utfordringene som de raskt skiftende klimaendringene fører til, og vi må tilpasse alle systemer som barn er avhengig av, sier UNICEF-direktør Catherine Russell.

Hun påpeker at som et minimum må verdens regjeringer umiddelbart bidra til å få ned den globale oppvarmingen til 1,5 grader Celsius og doble finansieringen innen 2025.

Hvert land må forberede barn på å leve med klimaendringer og styrke og tilpasse sosiale systemer for barn, som helsetjenester, vann- og sanitæranlegg, ernæringstilbud og skole, peker rapporten på.

– Stadig mer forskning belyser situasjonen vi faktisk står i. Vi har alt å tape på å ikke handle. Barn står i førstelinjen i møte med klimaendringer i dag. Katastrofene vil bare intensiveres. Hvis vi ikke sikrer et trygt levegrunnlag for framtiden, bryter vi barnerettighetene i dag, sier UNICEF-ambassadør Penelope Lea.

Unicef står, i samarbeid med Data for Children's Collaborative (DCC), bak rapporten The coldest year of the rest of their lives: Protecting children from the escalating impacts of heatwaves.

Rapporten lanseres i forkant av klimatoppmøtet COP27, som skjer i Sharm el-Sheikh i Egypt 6.–18. november. Den er en oppfølging av Barnas klimarisikoindeks, som UNICEF lanserte i august 2021.

Alle barn i verden vil bli rammet av hyppigere, lengre og mer dramatiske hetebølger i 2050. UNICEF sier i rapporten at verden må ruste barna for dette og tilpasse alle systemer som barna er avhengig av. (Foto: IStock)

definisjoner

Hetebølge – en periode på tre dager eller mer der maksimumstemperaturen hver dag er 10% høyere enn det lokale snittet de siste 15 dagene.

Høy hetebølgefrekvens – der det i snitt er 4,5 eller flere hetebølger pr. år.

Lang hetebølgevarighet – der hetebølgen i snitt varer 4,7 dager eller mer.

Høy alvorlighetsgrad på hetebølge – der den gjennomsnittlige hetebølgen er 2 grader Celsius eller mer over det lokale 15-dagerssnittet.

Ekstremt høye temperaturer – der man i snitt i 83,54 dager eller flere har over 35 grader celsius.

2050, Scenario 1: Et lavt drivhusgass-utslipp som vil gi en beregnet global oppvarming på 1,7 grader innen 2050. Dette er en etablert beregning fra IPCC kalt SSP1.

2050, Scenario 2: Et veldig høyt drivhusgass-utslipp som vil gi en beregnet global oppvarming på 2,4 grader. Dette er en etablert beregning fra IPCC kalt SSP5.

Sammen kan vi redde barna som nå rammes

Vil du heller betale med kort?

UNICEF jobber hver dag for å hjelpe barna som nå rammes av klimaendringer. Vi er der med livreddende nødhjelp når tørken rammer og sulten truer. Vi er der med helsehjelp og beskyttelse når barnefamilier drives på flukt av flom og naturkatastrofer. Med din støtte kan vi nå flere barn i tide.

Publisert av Anne Nilsen mandag 24/10/2022 - 12:39