Klimakrisen truer livet til 1 milliard barn

På dagen tre år etter at Greta Thunberg startet sin demonstrasjon for klimaet, lanserer UNICEF verdens første klimarisikoindeks for barn. 1 milliard barn, i 33 land, er nå i ekstrem fare på grunn av en dødelig kombinasjon av klima- og miljøtrusler og sårbare lokalsamfunn.

Barnas risikoindeks har analysert og sammenstilt fakta om barn fra i alt 163 land i verden. Det er barna i Afrika og deler av Asia som er mest utsatt og nå står i ekstrem fare på grunn av klimaendringene.

Rapporten viser at barn allerede trues av klimakrisen og at vi ikke bare må kutte utslipp, men også tilpasse oss endringene som allerede er her. 99% av alle barn i hele verden er utsatt for minst en klimatrussel akkurat nå.

- Klimaendringene er dypt urettferdige. Selv om ingen barn er ansvarlige for stigende globale temperaturer, er det de som må betale den høyeste prisen. Barna fra de landene som er minst ansvarlige for klimaendringer vil lide aller mest, sier direktør i UNICEF, Henrietta Fore.

- For første gang har vi et komplett bilde av hvor sårbare barn er for klimaendringer, og det bildet er fryktelig. Nesten ingen barn vil være upåvirket, sier Fore.

Lenke til den fullstendige rapporten finner du nederst i denne saken.

mener barna må ta støyten

UNICEF-ambassadør Penelope Lea (17) er bekymret for barns framtid.

- Det er vi som må håndtere skadevirkningen og tapene i fremtiden. Dette gjelder i Norge, men også i et globalt perspektiv. For oss er det helt avgjørende at vi endrer måten vi står i krisen på. Samtidig sitter ikke vi med makten til å handle i dag, men det gjør de eldre.

- Klimakrisen truer sikkerheten vår, freden og forsterker alle andre kriser og konflikter. Jeg håper at alle de Norske politikeren før valget leser den nye indeksrapporten, oppfordrer hun.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea.

Unicef krever handling

UNICEF oppfordrer regjeringer og bedrifter til å lytte til barn og prioritere tiltak som beskytter dem mot konsekvensene av klimaendringene, samtidig som man oppskalerer arbeidet med å redusere klimagassutslipp betraktelig.

UNICEF oppfordrer myndigheter og næringslivsaktører og relevante organisasjoner til å:

1. Øke investeringene i klimatilpasning og motstandskraft som gjelder tjenester for barn. For å beskytte barn, lokalsamfunn og de mest sårbare mot de verste konsekvensene av klimaendringene, må livsviktige tjenester tilpasses.

2. Redusere klimagassutslipp i henhold til Parisavtalen. For å avverge de verste konsekvensene av klimakrisen, er omfattende og akutte tiltak nødvendige.

3. Gi barna klimaopplæring og miljøferdigheter.

4. Inkludere unge mennesker i alle nasjonale, regionale og internasjonale klimaforhandlinger og beslutninger, inkludert på COP26.

5. Sørge for at gjenoppbyggingen etter COVID-19-pandemien er grønn, karbonfattig og inkluderende, slik at fremtidige generasjoners evne til å håndtere og svare på klimakrisen ikke ødelegges.

slik vil barna påvirkes

- For første gang har vi et komplett bilde av hvor sårbare barn er for klimaendringer, og det bildet er fryktelig. Nesten ingen barn vil være upåvirket, sier Henrietta Fore.

Slik rammes barn akkurat nå:

• 240 millioner barn er sterkt utsatt for kystflom

• 330 millioner barn er sterkt utsatt for elveflom

• 400 millioner barn er sterkt utsatt for sykloner

• 600 millioner barn er sterkt utsatt for vektorbårne sykdommer

• 815 millioner barn er sterkt utsatt for blyforurensning

• 820 millioner barn er sterkt utsatt for hetebølger

• 920 millioner barn er sterkt utsatt for vannmangel

• 1 milliard barn er sterkt utsatt for ekstremt høye nivåer av luftforurensning

Les hele rapporten her.

Å redde liv er ofte en kamp mot klokka

Fremtiden til en milliard barn, i 33 land, står nå i fare.

Det er urettferdig at barn skal betale prisen for klimaendringene. I årene fremover kan uren luft, tomme mager, skittent drikkevann, naturkatastrofer og brudd på barnerettighetene bli en del av barns oppvekst.

Din støtte kan hjelpe oss å nå hvert barn med livreddende tiltak.

Støtt UNICEF sitt arbeid ved å bli fast giver.

Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 19/08/2021 - 23:00