Flommen i Pakistan har lagt alt i ruin

flommen i pakistan har lagt alt i ruiner

Jeg ber om at det aldri vil regne mer, sier 28 år gamle Keku. Hun og familien har mistet alt de eier i flommen som har rammet Pakistan så hardt. Nå har de søkt tilflukt i et telt som er satt opp i gjørmehavet.

Fra den lille teltplassen ser Keku ut over flomvannet rundt seg og rester av det som en gang var hjemmet deres. Etter en brann i april, hadde familien akkurat greid å komme seg på fote igjen. De hadde et lite hus med toalett.

Så kom den dødelige regnsesongen i juni som toppet seg med et fire dager langt monsunregn. Veggene revnet og huset ble lagt i grus.

- Vi søkte tilflukt i en skole, men nå er den også tatt av regnet. Så her sitter vi, på gata, sier Keku.

Sammen med de to yngste barna Munish (4) og Komal (8) bor hun i en provisorisk teltleir og strever med å skaffe mat hver dag.

Vil du heller betale med kort?

Du kan redde barna i Pakistan nå!

Uten støttespillere som deg klarer vi ikke å nå alle barn i nød.

Sammen kan vi nå barna som rammes ekstra hardt, med livreddende hjelp og beskyttelse som rent vann og ernæring, medisiner og helsehjelp.

Ditt bidrag vil hjelpe de mest sårbare barna der hvor nøden er størst.

slik har flommen i pakistan rammet millioner

Over en tredjedel av Pakistan er nå lagt under vann. Det er et like stort areal som Storbritannia. Mer enn 33 millioner mennesker er rammet og halvparten er barn. Minst 550 barn er døde og 3,4 millioner barn trenger akutt hjelp nå.

Det ekstreme monsunregnet har pågått siden juni og er tre ganger over det normale snittet for nedbør de siste 30 årene. Jordskred, flom og enorme ødeleggelser av infrastruktur og bygg er resultatet.

Over 1 million hus og 18.000 skoler er ødelagt. Hundrevis av helsestasjoner er også skadd eller ødelagt av flommen.

Tusenvis av barn og familier lever under åpen himmel uten tilgang på livsnødvendig mat, vann og medisiner.

– Mangel på mat fører til at nybakte mødre blir anemiske og underernærte, som igjen gjør at babyene deres blir svært undervektige, sier feltansvarlig for UNICEF i Balochistan-provinsen, Gerida Birukila. 

Faren for utbrudd av vannbårne sykdommer som kolera, diaré, denguefeber og malaria øker for hver dag. Folk er tvunget til å drikke urent vann som er infisert av avføring og urin. Dette, sammen med store myggsvermer, fører til spredning av sykdommene.

Hudsykdommer og luftveisinfeksjoner er også på fremmarsj. Sykehusene fylles opp.

FNs generalsekretær António Guterres ber verden samle seg om å hjelpe Pakistan nå.

Keku og barna Munish (4) og Komal (8) måtte forlate huset sitt og alt de eier på grunn av flommen i Mirpur Khas-distriktet i Sindh-provinsen. De har fått vann og hygienepakker av UNICEF, men de trenger mye mer. @UNICEF UN0698665 /Zaidi

akutt behov for nødhjelp til pakistan

I begynnelsen av september fikk UNICEF levert inn 32 tonn med medisiner og medisinsk utstyr, vannrensetabletter, førstehjelpspakker og terapeutisk ernæring for barn og gravide.

Nødhjelpen ble overlevert pakistanske myndigheter som frakter den umiddelbart inn til flomofrene i de 72 hardest rammede provinsene. Ytterligere 34 tonn med nødhjelp er siden blitt levert ut fra forhåndslagrene til UNICEF i flomorådene.

– Den nødhjelpen vi fikk inn var kritisk og livreddende, men er bare en dråpe i havet i forhold til behovet, sier UNICEFs representant i Pakistan, Abdullah Fadil.

Rednings- og nødhjelpsarbeidet er krevende fordi mange veier er sperret av flommen. Minst 5000 kilometer med vei og 160 broer er ødelagt.

UNICEF er på plass i alle provinsene som er rammet. Det gjelder spesielt Sindh, Balochistan, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa. Mange av de 72 hardest rammede distriktene hadde også før flommen dårlige vann- og sanitærforhold, høy grad av underernæring og lav skoledeltagelse.

De siste tiårene har også flere av disse distriktene tatt i mot 400.000 flyktninger fra Afghanistan.

UNICEF har distribuert akutt nødhjelp til en verdi av 4 millioner dollar de siste ukene. Foruten nødhjelpartikler, har også UNICEF satt opp 71 mobile helseposter og midlertidige læresentre for å hjelpe barna med å bearbeide traumer og sikre flest mulig barn skolegang.

En tredjedel av Pakistan er satt under vann på grunn av ekstrem regntid med monsun siden juni. 33 millioner mennesker trenger akutt nødhjelp, og over tre millioner er barn. @UNICEF UN0698954 /Zaidi

katastrofen kan øke i omfang

Keku og barna levde et døgn på flukt uten vann. Nå får de rent vann fra UNICEF foruten hygieneartikler og tilgang til toaletter.

Takket være egendyrket chili som hun greide å redde med seg, spiser hun chili hver dag. Men det er sterkt og har gitt henne blemmer i munnen. – Det brenner i munnen, men jeg må jo spise noe, sier hun, og legger til:

– Vi trenger desperat mat, vann og utstyr som vi kan lage og spise mat med. Det er ingen vifter eller vind her, så moskitoene er overalt. Regnet har ødelagt alt. Hjertet mitt ber om at det aldri må regne igjen, sier Keku.

UNICEF ber i sin appell om 37 millioner dollar for å gi hjelp til de flomrammede barna og familiene deres. FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om at flomkatastrofen kan øke i omfang den nærmeste tiden.

3,4 millioner barn og familiene deres trenger desperat nødhjelp på grunn av flommen som har rammet landet i sommer, forårsaket av ekstrem regntid og monsun. @UNICEF UN0699032

Siste nytt

UNICEF på plass med nødhjelp i Afghanistan

UNICEF på plass med nødhjelp i Afghanistan

Les mer
UNICEF på plass med nødhjelp til Libya
Flom i Libya 2023

UNICEF på plass med nødhjelp til Libya

Les mer
Klare til å hjelpe jordskjelvofrene
Jente Marokkojordskjelv

Klare til å hjelpe jordskjelvofrene

Les mer
Publisert av Anne Nilsen onsdag 07/09/2022 - 12:54