Psykisk helse på timeplanen

Skolevegring, spiseforstyrrelser og forsterking av andre psykiske plager er noen av konsekvensene vi nå ser slår inn hos mange barn og unge.

Det nye undervisningsopplegget SAM
skal gi elever på mellomtrinnet et verktøy for å ta vare på sin psykiske helse og forebygge sykdom. SAM står for står for Sammen og Aktiv med Mening, og skal bidra til åpenhet og kunnskap om egen og andres psykiske helse.

- Selv før pandemien slet altfor mange barn og unge psykisk. Stengte skoler og fritidstilbud, dårligere helsetilbud, mangel på venner og andre bekymringer har gjort livet verre for mange. Vi frykter vi kommer til å merke konsekvensene i lang tid fremover, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

En UNICEF-rapport lansert høsten 2021 slo fast at psykiske helseplager er mer utbredt blant unge i Europa enn i resten av verden. Og Norge kommer høyt her, og foran de andre skandinaviske landene. Tallet for Norge i 2019 var 18,2 % mot et snitt i Europa på 16,3%, og i verden på 13,2 %.

Derfor tror Oudmayer dette nye opplegget er et viktig verktøy for skolene å bruke akkurat nå – når barn og unges liv sakte har begynt å vende tilbake igjen.

Fra en av de ti kortfilmene som tar for seg ulike teamer om psykisk helse. Denne handler om følelser og vennskap.
(Foto: Nordic Screens)

gratis og fleksibelt

Opplegget er gratis og fleksibelt, og kan enkelt gjennomføres på skolen over to dobbelttimer med noe hjemmearbeid imellom.

SAM består av ti videosnutter, og til hver film følger det forslag til aktiviteter, diskusjon og refleksjon som kan brukes i klassen.

Nøkkelen i SAM er å gjøre noe Sammen, å gjøre noe Aktivt og å gjøre noe med Mening.

- Prinsippet er enkelt og allment. Både fysisk og psykisk aktivitet bidrar til god mental helse. Og vi trenger meningsfulle aktiviteter og følelse av fellesskap for å ha det bra, sier skolefaglig rådgiver Ellen Sandøe i UNICEF Norge.

SAM er et gratis undervisningsopplegg for mellomtrinnet som enkelt kan gjennomføres over to dobbelttimer.
(Foto: IStock)
Ti korte filmer med forslag til aktiviteter, refleksjon og samtaler som hører til skal gi barn på mellomtrinnet forståelse for egen og andres psykiske helse.

folkehelse og livsmestring

Opplegget er tilpasset de nye fagplanene i skolen og passer inn i flere fag under det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Dette temaet skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.

Undervisningsopplegget bygger på modellen ABC som opprinnelig ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark. ABC står for Act, Belong og Commit.

ABC er også anbefalt som metode av den regjeringsoppnevnt ekspertgruppen som så på konsekvensene for barn og unge etter pandemien.

- Alle barn har rett til best mulig fysisk og psykisk helsehjelp. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet ekstra viktig. SAM skal gi elevene kunnskap og verktøy til å mestre sitt eget liv med medgang og motgang på en best mulig måte, sier Kristin Oudmayer.

Undervisningsopplegget SAM fra UNICEF Norge er laget i samarbeid med Nordic Screens, og er støttet av Stiftelsen Dam.

Publisert av Anne Nilsen torsdag 24/03/2022 - 13:50