Psykisk helse: Nytt verktøy for ungdomsskolen

I ungdomsskoletiden er mye i spill. Hjernen og kroppen er i full utvikling. Det meste er nytt i hverdagen, som skolemiljø, venner, lærere og karakterkrav. Det kan være en tøff tid for mange.

UNICEF Norge har vært med på å lage et undervisningsopplegg om psykisk helse på ungdomstrinnet. Det er et gratis verktøy for lærere som kan brukes i klassen for å bidra til åpenhet og kunnskap om egen og andres psykiske helse.

Opplegget heter SAM og står for Sammen og Aktiv med Mening. Ordene spiller på at ved å være sammen med andre, være aktive og å gjøre ting med mening, kan man selv påvirke egen helse positivt.

– Prinsippet er enkelt og allment. Både fysisk og psykisk aktivitet bidrar til god mental helse. Og vi trenger meningsfulle aktiviteter og følelse av fellesskap for å ha det bra, sier skolefaglig ansvarlig i UNICEF Norge, Ellen Sandøe.

diagnose eller helt normalt?

Et viktig læringsmål for SAM er at helse både har en fysisk og psykisk side som påvirker hverandre. Og elevene skal bli bevisst på forskjellen mellom diagnoser og normale svingninger.

Panikkanfall og skjelving, går det inn under angst, liksom? spør Hennie i en av kortfilmene til opplegget. Og hun fortsetter:

– Tiktoken min er full av folk som relaterer seg til angst, depresjon og psykisk helse. Da føler du at du har dette du også, selv om du ikke er i den situasjonen, sier hun.

Opplegget består av seks korte filmsnutter der ungdom selv forteller om egne følelser og opplevelser. Psykolog Benjamin Silseth og hjerneforsker Marte Roa Syvertsen gir gode forklaringer på hvordan fysisk og psykisk helse henger sammen, og hvordan hjernen fungerer hos ungdom.

Som ungdom står du midt oppe i landskapet der du skal lære å navigere i alle disse følelsene. Det er ikke rart at det innimellom kan være vanskelig, sier Benjamin Silseth.

Til hver film følger det forslag til aktiviteter, diskusjon og refleksjon som kan brukes i klassen. Det kan kjøres over to skoletimer, med forslag til oppfølging hjemme.

Jente holder hendene foran ansiktet
Det nye undervisningsopplegget om psykisk helse gir lærerne et nyttig verktøy som kan brukes i ulike timer på ungdomstrinnet. Gode og informative filmsnutter med ungdom selv og fagfolk er supplert med forslag til aktiviteter og diskusjon. @UN0399561/UNICEF

folkehelse og livsmestring

– Alle barn har rett til best mulig fysisk og psykisk helsehjelp. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet ekstra viktig. SAM skal gi elevene kunnskap og verktøy til å mestre sitt eget liv med medgang og motgang på en best mulig måte, sier Kristin Oudmayer.

Opplegget er tilpasset de nye fagplanene i skolen og passer inn i flere fag under det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring».

Undervisningsopplegget bygger på modellen ABC som opprinnelig ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og USA. ABC står for Act, Belong og Commit.

Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Snakk og er støttet av Stiftelsen Dam. I fjor ble SAM for mellomtrinnet lansert.

Publisert av Anne Nilsen fredag 17/03/2023 - 11:17