Permitterte flyansatte ble barnehagehelter

Publisert av Lise Larsen tirsdag 30/06/2020 - 14:00

Koronakrisen har snudd hverdagen vår på hodet. Mange har mistet jobben eller blitt permittert, og det er særlig familier som rammes hardest. Permitterte kabinansatte i Norwegian gjorde den vanskelige situasjonen til noe positivt. Ved å ta på seg jobb i barnehager, er disse med på å trygge hverdagen til egen og andres familier.  

Det å gå fra full jobb og faste rutiner til plutselig arbeidsløshet er en stor belastning, og har skapt stor usikkerhet og stress i hverdagen. 
 
Analyser fra Frischsenteret viser at 178 000 barn har opplevd at minst én forelder har blitt rammet av arbeidsløshet. Familier med trang økonomi er særlig sårbare. Tall fra Frischsenteret viser at 32 000 barn i lavinntektsfamilier har blitt rammet.  
 
Ledighet over lang tid, med stor grad av økonomisk usikkerhet og høyt stressnivå kan gå på helsa løs, der de mest sårbare blant oss rammes hardest. 

Nye arbeidsmuligheter 

For UNICEF har det vært viktig å verne om arbeidende familier som rammes av oppsigelser og permitteringer i disse tider. Gjennom vår kontakt med arbeidsgivere i Norge, ønsker vi å bidra til at permitterte og oppsagte kommer raskt tilbake i arbeid og slipper den påkjenningen som arbeidsløshet kan påføre familielivet.  
 
Sammen med våre samarbeidspartnere har vi derfor tatt initiativ til å finne alternative arbeidsmuligheter for permitterte og oppsagte.

Koronakrisen har særlig gått utover arbeidstakere i flybransjen. I løpet av få dager i mars ble flere tusen kabinansatte, piloter og bakkemannskap permittert med stor usikkerhet om når de kunne komme tilbake til jobbene sine.  
 
Flyansattes kompetanse og arbeidshverdag er sterkt knyttet til yrkesspesifikke oppgaver. Det kan gjøre omstilling til andre yrker utfordrende. Dette kan være med på å øke usikkerhet og stress blant arbeidsgruppen ytterligere ved langvarige arbeidsledighet.

Gjenåpning av barnehager 

Med gjenåpningen av barnehager i april, med omfattende krav om smittevern, inndeling i små kohorter og oppfølging av barn, oppstod et akutt behov for ekstra ressurser innenfor barnehagesektoren.  
 
I samarbeid med Pedagogisk VikarSentral AS (PVS), tok UNICEF initiativ til å rekruttere permitterte kabinansatte til barnehagejobber. Rekrutteringen skjedde gjennom Norwegian sin HR-avdeling slik at langtidspermitterte kabinansatte i selskapet kunne komme tilbake i jobb og samtidig bidra til at barnehagebarn blir best mulig ivaretatt i den ekstraordinære perioden. 

Sjokkartet 

Melanie Khavari (25) forteller om en skummel og usikker tid.
Melanie Khavari (25) forteller om en skummel og usikker tid. Hun trodde ikke utbruddet av koronaviruset skulle påvirke økonomien slik det har gjort. Foto: UNICEF.

Melanie Khavari (25), Synnøve Bjørge Leirvik (55) og Natalie Sanchez-Ringnes (33) er alle permitterte kabinansatte i Norwegian som har jobbet i ulike Oslo-barnehager siden mai. De forteller om en situasjon med mye usikkerhet i den første tiden av permitteringsperioden. 

– Det var jo veldig usikkert og skummelt i starten. Jeg tenkte som mange andre at dette var noe som ikke hadde kommet for å bli, og trodde ikke at dette skulle gå utover jobben min og økonomien, forteller Melanie Khavari. 

Natalie Sanchez-Ringnes, som har 12 år bak seg som kabinansatt i Norwegian og har vært med på mye av oppbyggingen av selskapet, forteller om en sorg siste dagen hun dro fra Gardermoen i uvisshet om når hun kunne komme tilbake.  

– Jeg ble veldig redd for hva som kom til å skje med jobben og Norwegian. Det å føle på usikkerheten om at vi kanskje ikke overlever var ganske tøft, sier hun. 

Synnøve Bjørge Leirvik beskriver permitteringssituasjonen som et sjokk. 

– Det var så uventet, så totalt og fatalt. Alt bare stoppet opp, og da er det den usikkerheten om min jobb vil bestå og om jeg vil komme tilbake. Det kjente jeg sterkt på, forteller Leirvik.  

Hjemmetid  

En hektisk arbeidshverdag i flykabinen ble brått erstattet med hjemmetid for de tre kabinansatte. Det har også preget livssituasjonen og deres nærmeste på godt og vondt.  

Sanchez-Ringnes, som har to tvillinger på tre år, forteller at fokuset på barna gjorde at hun fikk usikkerheten litt på avstand den første tiden.  
 
– To treåringer hjemme krevde sitt, og jeg hadde ikke så mye tid til å tenke over situasjonen i starten. Heldigvis ble ikke mannen min permittert, så vi har vært heldige at det ikke har gått utover oss begge, sier Sanchez-Ringnes.  

Leirvik forteller også at hun fikk mer tid til familien den første tiden. 

– Jeg har to voksne barn og ett barnebarn på fire, så da barnehagene stengte fikk jeg tid til å passe barnebarnet.  

Økonomiske utfordringer

Khavari forteller at situasjonen har påvirket henne økonomisk og at det blant annet har tatt tid å få penger fra NAV. 

– Min samboer fikk reduserte timer, men ble ikke permittert, og sammen har vi fått ting til å gå rundt.  Men livsstilen har endret seg og det er klart at man blir mer påpasselig i en slik situasjon, forteller Khavari. 

Også Sanchez-Ringnes forteller om en preget økonomisk situasjon for familien.  
 
– Vi hadde kjøpt hus i høst og stod veldig trygt i det. Vi kunne ikke se for oss at noe slikt skulle skje, med meg permittert og en plutselig usikker fremtid. 

Omstilling og stå-på-vilje 

Natalie Sanchez-Ringnes (33) har jobbet i flybransjen i 12 år.
Natalie Sanchez-Ringnes (33) har jobbet i
flybransjen i 12 år. Familien ble brått dratt ut av en trygg
økonomisk hverdag da hun ble permittert. Foto: UNICEF.

Alle tre forteller at de er glade i å jobbe og å hjelpe mennesker. Å sitte hjemme og vente på jobb-retur var ikke et alternativ. 

– Jeg tenkte tidlig på å finne noe å gjøre for jeg ble veldig frustrert av å bare sitte hjemme hver eneste dag. Jeg har stor arbeidslyst og er veldig glad i å jobbe med mennesker, forteller Khavari.  

Likevel virket veien tilbake til arbeidslivet lang, og det var vanskelig å vite hvilke alternativer som fantes og hva hun kunne være kvalifisert til. 

– Å finne et nytt yrke kan være veldig vanskelig, særlig i denne situasjonen. Jeg tenkte jeg kan ta hva som helst, men også “hva som helst” var rammet og permittert, sier Leirvik. 
 
– Jeg har bare fagbrev i reiseliv og det var plutselig ikke verdt noe ting, forteller Sanchez-Ringnes om den vanskelige situasjonen. 

Da muligheten kom om å jobbe i barnehager via PVS, var de derfor ikke i tvil. Leirvik beskriver det som en fantastisk følelse da tilbudet kom.

– Du føler deg etterspurt og det føles så godt, og det var bare å takke ja med en gang. Det har jeg ikke angret på én dag. Det å føle at det er bruk for deg – helt fantastisk

Viktig samfunnsbidrag for barn 

De tre kabinansatte hadde liten arbeidserfaring med barn utover erfaringer med egen familie og barn de møter i flykabinen. De fikk god kursing av PVS i forkant og sier de ser mange likheter mellom jobbene i barnehagen og flykabinen. 

–  Men det er noe annet å jobbe med så mange og forskjellige barn. Det er hektisk om bord på et fly, men også veldig hektisk i en barnehage, sier Khavari. 

- Mitt engasjement for barn har vært der hele tiden, særlig etter at jeg fikk egne barn. I barnehagen møter jeg barna på samme måte som jeg håper mine egne barn blir møtt, sier Sanchez-Ringnes.

Leirvik forteller også at barnehagejobben har lært henne mye nytt om barn, deres utvikling, språk og læring og væremåte. 

Gjenåpning av barnehager i Oslo
Khavari (25),  Bjørge Leirvik (55) og Sanchez-Ringnes (33) har vært viktige bidragsytere til en trygg gjenåpning av barnehager i Oslo.

Trygg gjenåpning

Innsatsen deres har også vært et viktig bidrag for å kunne gjenåpne barnehager på en trygg måte der behovet for ekstra voksne har vært stort for å overholde smittevernreglene.  

– Jeg liker å jobbe med noe som er meningsfylt for andre. Det er helt fantastisk når du ser behovet og får muligheten til å bidra, sier Leirvik entusiastisk. 

De to andre stemmer i at det føles godt å kunne bidra og være til nytte for samfunnet.  
 
– Jeg vet at det det har vært et stort puslespill for mange foreldre og barn. Jeg er glad for å kunne bidra, sier Khavari. 

Både Sanchez-Ringnes og Leirvik har nylig blitt kalt tilbake til jobben i Norwegian, i første omgang for en prøveperiode fra 1. juli. De ønsker likevel å beholde kontakten inn mot barnehagene via PVS, og sier at det å jobbe med barn har gitt mersmak som de også vil ta med seg tilbake til Norwegian.  

– Nå vurderer jeg å ta mer utdanning innenfor barne- og ungdomsarbeid. Jeg trives jo veldig godt og ser en fremtid i det, så det er en fin trygghet å ha i bakhånd, mener Sanchez-Ringnes.  

Synnøve Bjørge Leirvik (55) synes tiden i barnehagene
har vært en berikelse og ser nå lysere på hverdagen
Synnøve Bjørge Leirvik (55) synes tiden i barnehagene
har vært en berikelse og ser nå lysere på hverdagen. Foto: UNICEF.

LYSERE HVERDAG  

Leirvik synes tiden i barnehagene har vært en berikelse og ser lysere på hverdagen. 

– Nå har jeg to bein å stå på og føler meg ikke så utrygg lenger. Fridagen blir også bedre når jeg vet jeg har en jobb å gå til dagen etter, smiler hun. 

Khavari er fortsatt permittert, og inntil videre fortsetter hun i barnehagene. Hun gleder seg over at kollegaene går tilbake til jobbene i Norwegian som også gir henne håp om å snart være tilbake i kabinen. 

Ledelsen i PVS var positive til samarbeidet, noe de fortsatt er, for å skape en meningsfylt hverdag for permitterte Norwegian-ansatte. De bidro til å bemanne oppdrag der permitterte ansatte i vikarbasen ikke kunne bistå. 

- Vi ønsker dem alltid velkommen tilbake til oss, som hverdagshelter for barn og unge, forteller ledelsen i PVS. 

Arbeidsgivers ansvar 

Avviklingen av de mest omfattende smittevernstiltakene har ført til at mange arbeidstakere har kunnet komme tilbake til jobbene sine de siste ukene. Men fortsatt holder arbeidsløsheten seg på et historisk høyt nivå. Mye tyder på at mange av de permitterte jobbene kan bli borte når alle tiltakene er opphevet. 

Bedrifter og arbeidsgivere, selv de som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon, har derfor en svært viktig mulighet og forpliktelse overfor sine oppsigelses- og permitteringsrammede ansatte til å legge til rette for omstilling, kompetansebygging og inspirasjon. På den måten spiller de en avgjørende rolle i å trygge helsen og familielivet til sine ansatte.  
 
Arbeidsgivere som spiller på lag med sine ansatte, og tar godt vare på dem gjennom krisen, vil stå igjen som vinnere på den andre siden.

- Norwegian-ansatte har i en årrekke engasjerte seg i UNICEFs arbeid for barn. Derfor har det vært fint for de permitterte å få muligheten til å fortsette sitt engasjement for barn i barnehager som har trengt ekstra hjelp etter gjenåpningen. Jeg er glad for at UNICEF Norge har kunnet bidra til dette som en nyskapende og innovativ samfunnsaktør. Dette er en vinn-vinn-situasjon for oss alle parter i en vanskelig tid, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge. 

Les mer om UNICEFs veiledning til arbeidsgivere for å ivareta arbeidende foreldre under koronakrisen her. 

Siste nytt

1 av 4 barn lever i matfattigdom
Gutt mates med skje

1 av 4 barn lever i matfattigdom

Les mer
Vaksiner redder seks liv hvert minutt
Poliovaksinert jente med lilla finger

Vaksiner redder seks liv hvert minutt

Les mer
Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine
Mor og barn Somalia

Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine

Les mer