Slik kan norske bedrifter støtte sine ansatte under koronakrisen

Publisert av Erlend Johansen fredag 20/03/2020 - 09:22

Koronavirusutbruddet har og vil fortsette å ha en betydelig innvirkning på oss alle. For barn, og særlig de som allerede lever under vanskelige oppvekstbetingelser, har omfattende smittevernstiltak og stengning av samfunnet store konsekvenser for deres liv.

De omfattende smittevernstiltakene har ført til at en rekke virksomheter har måttet begrense eller stenge sin aktivitet. Som et resultat, står arbeidende foreldre overfor enorme utfordringer: enten de er ute av stand til å jobbe, har blitt permittert eller mistet jobben, jobber hjemmefra og må balansere ansvaret med barneomsorg ved siden av eller har en samfunnskritisk stilling som gjør familien i større grad eksponert for smitterisiko.

Arbeidsgiver har en kritisk rolle

Arbeidsgivere spiller en kritisk rolle i responsen til virusutbruddet. Tiltak som arbeidsgivere iverksetter for å beskytte ansatte og deres familiers liv og helse, er avgjørende for at de nasjonale tiltakene for å håndtere koronasituasjonen lykkes. UNICEF, ILO og UN Women har sammen laget foreløpige anbefalinger til arbeidsgivere for å beskytte arbeidstakere og familier, og for å begrense de negative konsekvensene pandemien har for barn. Anbefalingene er oppsummert i vår veileder, som kan lastes ned under.

Vi anbefaler arbeidsgivere å implementere disse anbefalingene og samarbeide med arbeidstakere for å sikre at tiltakene tilpasses familier og letter belastningen på barn i størst mulig grad.

Aktuelt

UNICEF COVAX

Ikke la vaksinen bli en luksusvare for de rike

Et mindretall av verdens nasjoner har sikret seg størsteparten av vaksinedosene. Og som alltid er det de fattige som rammes.
UNICEF COVAX

UNICEF sikrer covid-19-vaksine til 92 land

UNICEF skal anskaffe og distribuere covid-19-vaksiner til 92 land. Målet er å sikre en rettferdig fordeling når vaksinen er klar.

Permitterte flyansatte ble barnehagehelter

Permitterte kabinansatte grep muligheten til å jobbe i en helt ny bransje da koronakrisen rammet. Les om deres erfaringer fra en ny jobbhverdag.