Slik kan norske bedrifter støtte sine ansatte under koronakrisen

Publisert av Erlend Johansen fredag 20/03/2020 - 09:22

Koronavirusutbruddet har og vil fortsette å ha en betydelig innvirkning på oss alle. For barn, og særlig de som allerede lever under vanskelige oppvekstbetingelser, har omfattende smittevernstiltak og stengning av samfunnet store konsekvenser for deres liv.

De omfattende smittevernstiltakene har ført til at en rekke virksomheter har måttet begrense eller stenge sin aktivitet. Som et resultat, står arbeidende foreldre overfor enorme utfordringer: enten de er ute av stand til å jobbe, har blitt permittert eller mistet jobben, jobber hjemmefra og må balansere ansvaret med barneomsorg ved siden av eller har en samfunnskritisk stilling som gjør familien i større grad eksponert for smitterisiko.

Arbeidsgiver har en kritisk rolle

Arbeidsgivere spiller en kritisk rolle i responsen til virusutbruddet. Tiltak som arbeidsgivere iverksetter for å beskytte ansatte og deres familiers liv og helse, er avgjørende for at de nasjonale tiltakene for å håndtere koronasituasjonen lykkes. UNICEF, ILO og UN Women har sammen laget foreløpige anbefalinger til arbeidsgivere for å beskytte arbeidstakere og familier, og for å begrense de negative konsekvensene pandemien har for barn. Anbefalingene er oppsummert i vår veileder, som kan lastes ned under.

Vi anbefaler arbeidsgivere å implementere disse anbefalingene og samarbeide med arbeidstakere for å sikre at tiltakene tilpasses familier og letter belastningen på barn i størst mulig grad.

Aktuelt

Permitterte flyansatte ble barnehagehelter

Permitterte kabinansatte grep muligheten til å jobbe i en helt ny bransje da koronakrisen rammet. Les om deres erfaringer fra en ny jobbhverdag.

Norske barn vil tilbake til hverdagen

Barn påvirkes negativt av koronasituasjonen, og savner den normale hverdagen, viser en ny undersøkelse gjort av UNICEF Norge.

Hvordan snakke med barn om koronaviruset

5 tips og råd til deg om hvordan man snakker med barn om koronaviruset.