Vil fremme barns rettigheter i den globale tekstilindustrien

Publisert av Lise Larsen onsdag 10/06/2020 - 14:52

Ny veiledning fra UNICEF og Oljefondet skal fremme barns rettigheter i den globale tekstilindustrien 

De sosioøkonomiske konsekvensene av koronaepidemien truer livsgrunnlaget til millioner av arbeidere og familier i globale leverandørkjeder. I samarbeid med Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, lanserer UNICEF ny veiledning for sko- og klesbransjen.

Veilederen, som lanseres i forkant av Verdensdagen mot barnearbeid den 12. juni, er et resultat av samarbeidet mellom UNICEF og NBIM for å bedre forholdene for barn i leverandørkjedene til sko- og klesbransjen.

En viktig tid for VERDENs BARN

Sammen med NBIM, har UNICEF samlet internasjonale sko- og klesselskaper i et nettverk for å finne bærekraftige løsninger for barn og familier som påvirkes.

Selskaper som H&M, Adidas, Gucci og Disney har vært med i nettverket. 

Mer enn 60 millioner arbeidere er ansatt i den globale sko- og klesbransjen. Mange av disse er foreldre. Forholdene som disse foreldrene opplever på jobb har en enorm innvirkning på familiene deres og miljøet deres barn vokser opp i, ifølge UNICEF.

"Det har aldri vært en viktigere tid å jobbe for en bedre verden for barn. Ved å fokusere på de viktigste årsakene til barnearbeid og plassere barns rettigheter i sentrum for vår respons, kan vi skape den endringen vi ønsker å se i sko- og klesbransjen", sier Charlotte Petri Gornitzka, UNICEFs visedirektør.

Far og datter i en tekstilfabrikk i Bangladesh
Jamal Hossain sammen med datteren Jui. Begge foreldrene til Jui jobber ved en tekstilfabrikk i Gazipur, utenfor Dhaka, Bangladesh. Foto: Brian Sokil/UNICEF.

Kan måle sin innvirkning på barns rettigheter

Veilederen vil hjelpe selskaper i å forstå og måle sin innvirkning på barns rettigheter i leverandørkjeden, og vil være et viktig verktøy for å forankre barns rettigheter i selskapers strategier og beslutningsprosesser.

Mer konkret vil veiledningsverktøyet støtte bedrifter med følgende

  • Vurdere barnerettighetsrisikoer og forretningsberedskap tilknyttet disse; 
  • Integrere barns rettigheter i «policy» og styringssystemer; 
  • Engasjere sentrale beslutningstakere og skaffe intern «buy-in»; 
  • Styrke leverandørens kapasitet til å adressere barns rettigheter; 
  • Overvåke og evaluere fremdriften; 
  • Engasjere interessenter og arbeidere, og implementere klagemekanismer; 
  • Rapportere fremdrift og resultater for barns rettigheter; 
  • Samarbeide og investere i initiativer med interessentgrupper; 
  • Påvirke og samarbeide med myndigheter for barns rettigheter; 

Samarbeid mellom unicef og NBIM

Veilederen publiseres sammen med en rapport som oppsummerer samarbeidet og felles aktiviteter mellom UNICEF og NBIM siden 2017, for å fremme ansvarlig forretningspraksis for barn innenfor sko- og klesbransjen. 

"Respekt for barns rettigheter er et grunnleggende element i ansvarlig næringsliv og god risikostyring. Barn må stå sentralt i selskapenes bærekraftinnsats, fordi de er blant de mest utsatte medlemmene i samfunnet og utgjør grunnlaget for fremtidens velferd", sier Norges Bank Investment Managements direktør for eierskap Carine Smith Ihenacho.

"Vi håper at veilederen og samarbeidet med UNICEF vil bidra til bedre markedspraksis og økt respekt for barns rettigheter i sko- og klesbransjen", fortsetter Smith Ihenacho.

vil ha gode, langsiktige løsninger for barn

Samarbeidet med NBIM om nettverket i sko- og klesbransjen har blitt ledet av UNICEF Norge sammen med UNICEF-kollegaer i Genève. Generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken, er glad for at UNICEF nå kan presentere resultater fra det gode samarbeidet med NBIM.

"Krisen vi nå er inne i, som vi ser rammer sårbare barn og familier i tekstilproduserende land svært hardt, understreker viktigheten av veilederen som UNICEF og NBIM publiserer i dag. Vi håper disse publikasjonene vil være til stor hjelp og inspirasjon for både norske og internasjonale selskaper, i og utenfor sko- og klesbransjen, i å skape gode, langsiktige løsninger for barn", sier Viken.

Du kan lese mer om barns rettigheter i tekstilindustrien på UNICEFs plattform "Children's Rights and Business Atlas".


Les mer om vårt arbeid