UNICEF er aktiv på Arendalsuka

Hvordan kan vi skape mer barnevennlige kommuner? Og hvordan opplever barn og unge i Norge rasisme på kroppen? Det er to av temaene UNICEF Norge inviterer til debatt om på Arendalsuka 17. - 20. august.

UNICEF Norge inviterer til to egne arrangementer og er medarrangør av tre andre i Arendal i år. Parallelt med scenearrangement ulike steder i byen, kan man også få dem med seg digitalt.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og riks- og lokalpolitikere fra en rekke andre partier stiller til debatt om kommunenes prioriteringer av tiltak for barn og unge.

Ferske tall fra Kommuneanalysen 2021 som UNICEF Norge lanserer rett før Arendalsuka, vil danne utgangpunktet for debatten.

FNs barnekomité har kritisert Norge for å levere ujevn kvalitet på velferdstjenester til barn. Hva betyr kommuneøkonomi for kommunenes evne til å sikre alle barn en god oppvekst?

Ordføreren fra Tingvoll kommune er også på plass sammen med vår egen direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer.

Debatten skjer tirsdag 17. august kl. 10.00- 11.00 på Kulturkammeret (Hjertekammeret).

Her kan du melde deg på og følge arrangementet på Facebook.

Her kan du lese resultatene fra fjorårets Kommuneanalyse 2020.

Ungdom om rasisme

Under Arendalsuka UNG fredag 20. august arrangerer UNICEF Norge og Catalysts debatten «Hvordan kjenner barn og unge rasisme og diskriminering på kroppen»?

Her deltar foruten ungdom, kulturminister Abid Raja (V), Lisa Cooper, leder for Catalysts Norge og Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i Norge.

I sommer har UNICEF Norge invitert barn og unge til å si sin mening via den digitale plattformen U-Report om hvordan rasisme oppleves i hverdagen, og hva de mener myndighetene kan gjøre. Undersøkelsen er fortsatt åpen for alle over 13 år og svarene vil samles i en rapport over overleveres regjeringen i høst.

Du kan lese mer om undersøkelsen og U-Report her.

Debatten foregår på Torvscenen fredag 20. august kl. 09.00 – 09.45. Du kan melde deg på og følge debatten om rasisme på Facebook her.

NETTHETS I KLIMADEBATTEN

Den offentlige samtalen blir stadig mer digital – på godt og vondt. Tonen i kommentarfeltene på internett er ofte hard, og diskusjonene polariserte.

Hvordan preger dette barn og unges engasjement generelt, og klimaengasjement spesielt, og hva har det å si for ytringsfriheten og ungdoms rett til medvirkning?

Sammen med Telenor tar vi denne debatten i Arendal. Her deltar blant annet UNICEFs ambassadør Penelope Lea (på video) som selv har opplevd dette som engasjert klimaaktivist i mange år. Hun forteller blant annet om dette til Dagsavisen.

I panelet sitter også flere sentrale ungdomspolitikere, politisk redaktør Geir Ramnefjell i Dagbladet, politiførstebetjent Roald Andre Møskeland fra Nettpatruljen, Sør-Vest politidistrikt og direktør i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Debatten skjer i Vitensenteret onsdag 18. august kl. 13.00 – 14.00.

Du kan melde deg på og følge debatten her.

Klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea
Klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea deltar i debatten "Netthets i klimadebatten - hvordan preges ungt engasjement?" under Arendalsuka. Foto: UNICEF

Pandemien og oss selv nok?

I en debatt om covid-19-pandemien og rettferdig fordeling av vaksiner, stilles spørsmålet: «Kunne vi vært oss selv nok?»

Arrangører er UNICEF Norge, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna.

Her stiller vi spørsmålet om verdens håndtering av krisen har forsterker disse ulikhetene. Forskning, utvikling og produksjon av vaksiner skjer i de rike og mektige landene, og det er i disse landene vaksineringen har kommet lengst. Hvordan har vi i Norge balansert det å bidra internasjonalt samtidig som vi har beskyttet egne innbyggere?

Foruten utviklingsminister Dag Inge Ulstein, deltar blant andre generalsekretær Birgitte Lange fra Redd Barna, generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, global helserådgiver Kyrre Lind fra UNCEF Norge og to rikspolitikere i debatten.

Dette skjer i Kirkeskipet tirsdag 17. august kl. 11.00 – 12.00.

Du kan melde deg på eller følge arrangementet her.

PSYKISK HELSE ETTER PANDEMIEN

Sammen med Nordisk ministerråd arrangerer vi et seminar om barn og unges psykiske helse etter pandemien.

Hvordan har barn og unges psykiske helse blitt påvirket under og av pandemien?

Mantraet under pandemien har fra beslutningstakerne i de nordiske landene vært å skjerme barn og unge. Praksisen har vært ulik i forskjellige land:

Der Danmark hadde hjemmeundervisning i et helt år, har Sverige holdt skolene åpne hele veien. Norge har valgt en middelvei mellom de to.

Også fritiden har blitt påvirket av forbud mot treninger og samlinger.

Vi får høre hvordan den nordiske politikken skal forsøke å fange opp de som trenger ekstra støtte.

Deltakere i debatten er Martine Antonsen, landsleder Mental Helse Ungdom og medlem av Kjøs-utvalget, Nina Sandberg, Nestleder for helse- og velferdskomiteen, Nordisk råd og Kristin Oudmayer, UNICEF Norge.

Den skjer i Nordens Telt på Langbrygga onsdag 18. august kl. 10.00 – 11.00.

Her kan du melde deg på og følge debatten.

Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft.
Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft. Foto: UNICEF

Aktuelt

Barnas tale 2021

UNICEF inviterer alle barn i Norge til å skrive en tale, som vil bli vist på TV 2 på nyttårsaften.
Jente ved skolepult Kommuneanalysen 2021

Kommuneanalysen: Store sprik rammer barn og unge

Kommuneanalysen viser at det er store forskjeller i tjenestene for barn og unge. Det skaper ulike oppvekstvilkår.

Nå kan unge si sin mening om rasisme

Nå kan ungdom si sin mening om rasisme. Det skjer gjennom U-report, der svarene vil bli overlevert regjeringen i høst.
Publisert av Lise Larsen torsdag 05/08/2021 - 12:46