Vi trenger dine meninger om rasisme

Det skjer via verktøyet U-report der unge fra 13 år kan svare anonymt på spørsmål via Messenger.  

Svarene vil bli samlet i en rapport og overlevert til regjeringen.

I Norge er det forbudt med rasistiske ytringer og handlinger. Det er for eksempel straffbart med hatefulle ytringer og diskriminering på grunn av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse. Dette er også nedfelt i barnekonvensjonen. Likevel er rasisme og diskriminering et samfunnsproblem.

- UNICEF Norge kjemper for at ingen barn skal bli diskriminert. Ingen barn og unge skal oppleve å vokse opp i et samfunn preget av rasisme og diskriminering. Vi ønsker å høre hvordan de unge selv opplever dette og hva de mener, sier fagansvarlig Uzma Sarwar i UNICEF Norge.

alle svarer anonymt

U-Report brukes av UNICEF i over 70 land for å få folks mening om ulike saker. Svarene gis via meldingsfunksjonen Messenger. Tjenesten er gratis og helt trygg å bruke.

Her kan du svare på undersøkelsen.


- U-Report er en kanal for å samle barn og unges stemmer, som vi vil bringe videre til politikerne. Det er viktig at barn og unges stemmer blir hørt i samfunnsdebatten og at de får reell medvirkning, sier Uzma Sarwar.

Hun legger til at selv om det er aldersgrense på 18 år for å stemme i Norge, har alle barn og unge rett til å si sin mening, organisere seg og bli hørt.

alvorlige konsekvenser

Foto: UNICEF

Rasisme og diskriminering kan gi alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for det. Det kan for eksempel bety at mennesker ikke kan eller vil delta i samfunnet på lik linje med andre. Rasisme kan også føre til at personer blir holdt utenfor eller får psykiske plager.

Hele grupper eller samfunn kan oppleve negative følger av rasisme og diskriminering. Personer som kommer til Norge kan føle at de ikke blir ordentlig integrert.

Men hva betyr rasisme og diskriminering egentlig, og hvorfor er det viktig å ta det opp akkurat nå?

- Vi i UNICEF Norge har jobbet lenge med temaet med utgangspunkt i barnekonvensjonen. I kjølvannet av «Black Lives Matter», har saken fått økt oppmerksomhet også her i Norge. Vi skal nå trappe opp vårt arbeid med dette, og er veldig opptatt av å høre hva barn og unge selv mener og erfarer, sier Uzma Sarwar.

Hun oppfordrer alle barn og unge til å delta. Det tar bare noen minutter og svarene er viktige.

slik fungerer det

  • For å delta er det så enkelt som å sende «U» på Facebook Messenger-appen til U-Report Norge. Deretter får deltakeren spørsmål som man svarer på. 
  • Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres på norge.ureport.in i sanntid.
  • Resultatene av undersøkelser som er gjort, og informasjon om hvordan UNICEF Norge bruker dette i arbeidet for barns rettigheter i Norge, vil deles med deltakerne. 
  • Resultatene blir delt med politikere, myndighetene, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  
  • U-report er levert av UNICEF Norge, er gratis og en helt trygg kanal å bruke.

Noen definisjoner

Rasisme er en form for etnisk diskriminering, altså en forskjellbehandling, på grunn av opprinnelse og kulturell bakgrunn. Slike handlinger tar ofte utgangspunkt i negative fordommer. Rasisme mot enkelte grupper kan også skjer i form av hets, trakassering, ekstreme ideologier og vold.

Diskriminering blir definert som enhver forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, livssyn eller religion.

Generalsekretær Camilla Viken overrekker svarene fra U-report til Erna Solberg sammen med to ungdommer. Foto
I desember 2020 fikk statsminister Erna Solberg overrakt klare svar fra ungdom i U-Report om mydighetenes håndtering av koronaen av generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge og to ungdommer.

Siste nytt

Om barna våre: Fryktelig vond tanke
Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge

Om barna våre: Fryktelig vond tanke

Les mer
Her er UNICEF på Arendalsuka
Barn i Arendal. FOTO

Her er UNICEF på Arendalsuka

Les mer
Camilla Viken går av som generalsekretær

Camilla Viken går av som generalsekretær

Les mer
Publisert av Maria Rykkje Lønneid tirsdag 18/01/2022 - 09:39