Nødhjelp

Akkurat nå har millioner av barn behov for din hjelp

Konflikten i Midtøsten som rammer uskyldige barn. Jordskjelv i Afghanistan, hvor det fullstendige omfanget av ødeleggelsene fremdeles er ukjent. Flom i Libya, som har rammet nesten 300 000 barn. Ødeleggelsene etter det enorme jordskjelvet som nylig rammet Marokko. Naturkatastrofer og kriser som har etterlatt barn alene og uten tak over hodet. De trenger desperat hjelp!

Afghanistan, Libya og Marokko er bare noen av de mange katastrofene vi har vært vitne til de siste årene. Krig i Ukraina, jordskjelv i Tyrkia og Syria, og sultkatastrofe på Afrikas horn har satt millioner av barns liv i fare.

Når katastrofer plutselig inntreffer er barn spesielt sårbare, og den hjelpen de mottar umiddelbart etter en katastrofe er avgjørende.

Når du gir en engangsdonasjon i skjemaet ovenfor støtter du UNICEFs nødfond, og sikrer at vi kan reagere raskt med nødhjelp til barna når en katastrofe rammer. Velger du å bli fast giver med månedlig støtte vil du være en viktig bidragsyter i å sikre at UNICEF kan drive langsiktig planlegging og forebyggende arbeid i over 190 land verden over. Takk for din støtte!

UNICEF-ansatt tar imot nødleveranse

Rask hjelp er avgjørende

Barn er spesielt sårbare når katastrofen plutselig inntreffer, og de første dagene etter en katastrofe er helt avgjørende. Vårt fokus er å hjelpe og beskytte barn, og det aller første vi gjør i en katastrofesituasjon er:

1. Sørge for husly til de mange familiene som har fått hjemmene sine ødelagt.

2. Gjenforene savnede barn med sine familier.

3. Sikre rent vann til de berørte familiene.

Støtter du UNICEFs nødfond er du med på å sikre at vi kan rykke ut med hjelp til barna. Du er med og sørger for medisin, ly, varme tepper og beskyttelse.

Hjelp barn i nød - støtt nå!

Les mer om vårt nødhjelpsarbeid

Ditt bidrag nytter!