Undervisningsopplegg for UNICEF-runden

Dette undervisningsopplegget har som formål å gi elevene økt kunnskap om barnerettighetene og FNs bærekraftsmål. I tillegg vil elevene lære om Elfenbenskysten og hvordan barna som bor der har det. Det er et tverrfaglig undervisningsopplegg som gir elevene innblikk i hvordan resirkulering av plast kan være en løsning på skolemangel, sykdom og fattigdom.

Undervisningsmateriell

Opplegget består av tre deler med ulike temaer. Flere av oppgavene kan gjennomføres i fellesskap i klassen og andre oppgaver kan gjøres som selvstendig arbeid. Dere står fritt til å velge de oppgavene som passer til deres undervisning. Vi har satt sammen en egen quiz som kan brukes mot slutten av timen og diplomer til alle barna.

Undervisningsmateriell for 1.–4. trinn (pdf)
Undervisningsmateriell for 5.–7. trinn (pdf)
Kahoot om barnerettighetene
Diplom til barna (pdf)

Under ser du hvilke barnerettigheter, FN bærekraftsmål og kompetansemål som er mest relevante i forbindelse med dette undervisningsmateriellet.

Barns rettigheter

Klikk på hvert ikon for å lese mer om barns rettigheter.

Artikkel 24 - Helse, vann, mat, miljø
Close card

Barn har rett til best mulig helsehjelp, rent drikkevann, sunn mat og et rent og trygt miljø å bo i. Alle voksne og barn skal ha informasjon om hvordan de kan holde seg trygge og sunne.

Artikkel 28 - Tilgang til utdanning
Close card

Alle barn har rett til en utdanning. Grunnutdanningen skal være gratis. Videregående skole og høyere utdanning bør være tilgjengelig for alle barn. Barn bør oppfordres til å ta utdanning på høyest mulig nivå. Disiplin i skolen må respektere barns rettigheter, og vold skal aldri brukes.

Artikkel 29 - Utdanningens mål
Close card

Barns utdanning skal hjelpe dem til å utvikle sin personlighet, evner og egenskaper fullt ut. Den skal lære barn å forstå sine egne rettigheter og til å respektere andres rettigheter, kulturer og forskjeller. Utdanningen skal hjelpe barn til å leve i fred og til å beskytte miljøet.

Bærekraftsmålene

Klikk på hvert ikon for å lese mer om bærekraftsmålene.

Mål 4 God utdanning
Close card

Hva må gjøres for å gi alle mulighet til en god utdanning?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold
Close card

Hva må gjøres for at alle skal få mulighet til rent vann og god hygiene?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur
Close card

Hvordan sørge for at bedrifter tar vare på miljøet og drives godt?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 13 Stoppe klimaendringene
Close card

Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

Les mer om bærekraftsmålet

KOMPETANSEMÅL 1.–4.trinn

Samfunnsfag
  • Presentere og gi eksempler på barns rettigheter i Norge og verden, reflektere over hvorfor disse rettighetene finnes, og hva barn kan gjøre ved brudd på disse rettighetene.
  • Utforske og gi eksempler på hvordan mennesker påvirker klimaet og miljøet, og dokumentere hvordan påvirkningen kommer til syne i nærmiljøet.

Naturfag
  • Samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak.

Kunst og håndverk
  • Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk.

KOMPETANSEMÅL 5.–7.TRINN:

KRLE
  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra.

Naturfag
  • Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.

Samfunnsfag
  • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.
  • Utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra.

Kunst og håndverk
  • Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk.

Se historien om Leslies gamle og nye skole

Dette er en film dere kan bruke i undervisningen med spørsmål til filmen helt avslutningsvis. I filmen møter vi Leslie som viser oss hvordan hennes gamle skole ser ut og hvilken forskjell det har gjort for henne å få nye skoler lagd av resirkulert plast.

Har du spørsmål? Helle Eiborg Heiberg er produktsjef for UNICEF-runden og kan gi deg tips eller hjelp til å gjennomføre aktivitetsdagen.

E-post: [email protected]