Bærekraft: Reale nøtter

reale nøtter

Fag: Matematikk og samfunnsfag

Tidsbruk: Fleksibelt

Du trenger: Kopioriginaler med oppgaver og fasit

Last ned kopioriginaler med oppgaver
Last ned fasit

Om øvelsen

Matematikkoppgavene tar opp relevante problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling. Noen av oppgavene vil nok oppleves som krevende og kan med fordel løses i plenum.

Å finne og skille mellom viktige og uviktige opplysninger i teksten er noe elever trenger mye øvelse i. Oppgavene er systematisert i stigende vanskelighetsgrad. De raskeste vil fort finne utfordringer, mens elever som trenger lenger tid bør og kan bruke tiden på de første oppgavene. Oppgavene tar for seg flere temaer som f.eks.: å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

instruksjoner

Oppgavene kan løses individuelt, i grupper eller som hel klasse. Tren gjerne på en løsningsrutine som denne:

  • Hvilke opplysninger gir oppgaven?
  • Hva er problemet som skal løses i oppgaven?
  • Hvilken informasjon trengs for å løse problemet?
  • Hvilken benevning skal løsningen ha?
  • Gjett hva løsningen omtrent vil bli.

Så kan oppgaven løses, og elevene kan se om løsningen er fornuftig. Er det mulig å kontrollere om løsningen stemmer? Mange av oppgavene inneholder opplysninger som inviterer til samtale og refleksjon.