Publikasjoner og rapporter

årsrapporter

Årsrapport 2021 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2020 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2019 UNICEF Norge (PDF)

HUMANITARIAN ACTION FOR CHILDREN 2022:

Les hele rapporten.

Humanitarian Action for Children 2021:

ANDRE AKTUELLE RAPPORTER:

Harrowing Journeys- Barn og unge på flukt over Middelhavet

Stortingsvalg 2017- barnas valg

Årsrapport for UNICEF Norge 2016

Nowhere to go- Irakkonflikten 3 år

UNICEF Report Card 14: Building the future

A child is a child

NOVA-rapporten 2017

Søknad til TV-aksjonen 2017

Humanitarian Action for children 2016:

Hvor store forskjeller tåler vi?

UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene blant barn i 41 EU- og OECD-land.

Beyond Chibok - Over 1.3 million children uprooted by Boko Haram violence

Syria fem år - No Place For Children.

Det er fem år siden krigen i Syria startet. Denne rapporten ser på hvordan krigen har påvirket de syriske barna. Blant annet er det 3,7 millioner barn som aldri har opplevd fred.

State of the World's Children

Årlig rapportserie som tar for seg ulike aktuelle problemstillinger og utfordringer som verdens barn står ovenfor.

Report cards

Serie med rapporter som tar for seg status for barna i de rikeste landene.

Humanitarian Action for Children

Rapportserien viser hvor det er størst behov for nødhjelp til barn i verden.

Report on Regular Resources

En serie rapporter som viser hva UNICEFs ikke-øremerkede midler går til hvert år.

ANDRE SIDER AV INTERESSE: