UNICEFs historie

Andre verdenskrig var den dødeligste konflikten i verdens historie. I kjølvannet av krigen var behovet for humanitær hjelp stort, og de som trengte hjelp aller mest var barn. UNICEF ble opprettet 11. desember 1946 for å hjelpe de europeiske etterkrigsbarna som levde uten omsorg og beskyttelse. Planen var å legge ned organisasjonen etter at arbeidet var ferdig, men behovet for hjelp var stort også i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Derfor ble UNICEFs mandat utvidet til å gjelde alle barn i hele verden.

VERDENS STØRSTE HJELPEORGANISASJON FOR BARN

I dag er UNICEF verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vårt viktigste arbeidsområde er å kjempe for barns rettigheter. Takket være støtte fra mennesker som deg kan vi gi alle barn i verden en rettferdig sjanse i livet – ikke bare til å overleve, men til å bli morgendagens lærere, forskere og forkjempere. Vi bygger skoler, men først og fremst moderniserer vi skolevesen. Vi setter vaksiner og redder liv, men først og fremst reformerer vi helsevesen.

SE RESULTATLINJEN 1946–2020

FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER

UNICEF består av forskere og eksperter. For at vi skal kunne hjelpe enda flere barn, mer effektivt og mer kostnadsbesparende, utvikler vi ny og innovativ teknologi. Vi er ledende innen analyse av barns situasjon i verden, og gir et realitetsbilde til myndigheter og andre beslutningstakere om hva barns status og situasjon er i dag.

Vi arbeider for å gi alle barn de samme mulighetene i fremtiden, og gjøre dem rustet til å løse morgendagens utfordringer. Derfor er en av våre viktigste oppgaver å sørge for at alle barn har tilgang til å gå på skole, spesielt i områder rammet av konflikt.

Background Image
Yousra (8) er endelig trygg. Sammen med familien flyktet hun fra de blodige kampene i Talibanstyrte Nord-Waziristan. Yousra er et av de heldige barna som har fått en ny sjanse i livet. På den UNICEF-støttede barneskolen kan hun fortsette skolegangen.

UNICEF NORGE

I UNICEF Norge har vi kjempet for barn siden 1954. Vi har som hovedformål å styrke rettighetene til alle verdens barn, også i Norge. I 1954 var bare én person ansatt. I dag er vi en stiftelse med rundt 50 dedikerte faste ansatte, og vi holder til i Nydalen i Oslo. Maria Greenberg Bergheim er fungerende generalsekretær i UNICEF Norge.

DET HJELPER Å HJELPE

Bak hver overskrift om krig, hunger og nød står millioner av barn. Hvert av disse barna har en historie. I mer enn 70 år har vi hjulpet millioner av barn med livsviktige behov og stabile forbedringer, men arbeidet vårt er ikke ferdig før samfunnene barna er født inn i selv klarer å levere grunnleggende tjenester.

Ønsker du å beskytte barn fra krig og omsorgssvikt? Ønsker du å gi alle barn like forutsetninger for å vokse opp? Sammen har vi en større sjanse for å lykkes.

LÆR MER