Publikasjoner

Aktuelt nå

 

Humanitarian Action for Children 2018:

 

Andre aktuelle rapporter:

Harrowing Journeys- Barn og unge på flukt over Middelhavet

Stortingsvalg 2017- barnas valg

Årsrapport for UNICEF Norge 2016

Nowhere to go- Irakkonflikten 3 år

UNICEF Report Card 14: Building the future

A child is a child

 

UNICEF Norges TV-aksjonssøknad

 

 

UNICEF Norges årsrapport 2015

 

UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene blant barn i 41 EU- og OECD-land. Hvor store forskjeller tåler vi?

 

Beyond Chibok - Over 1.3 million children uprooted by Boko Haram violence

 

Syria fem år - No Place For Children. Det er fem år siden krigen i Syria startet. Denne rapporten ser på hvordan krigen har påvirket de syriske barna. Blant annet er det 3,7 millioner barn som aldri har opplevd fred.

 

Humanitarian action for Children 2016

 

 

State of the World's Children

Årlig rapportserie som tar for seg ulike aktuelle problemstillinger og utfordringer som verdens barn står ovenfor.

Report cards

Serie med rapporter som tar for seg status for barna i de rikeste landene.

Humanitarian Action for Children

Rapportserien viser hvor det er størst behov for nødhjelp til barn i verden.

Report on Regular Resources

En serie rapporter som viser hva UNICEFs ikke-øremerkede midler går til hvert år.

Årsrapporter UNICEF Norge

Årsrapporter UNICEF

For flere UNICEF-rapporter besøk:

Unicef