UNICEF støtter Skolekravet

Denne uken lanserte KIWI "Skolekravet" - en kampanje med kun ett mål for øyet: å få myndighetene i Norge til å innføre gratis bind og tamponger på offentlige skoler og læresteder.

En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Skolekravet, viser at hele 77 % av jenter i alderen 16-24 år har opplevd ubehagelige situasjoner som følge av manglende tilgang på bind og tamponger på skolen eller studiestedet sitt. Dét mener direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF, Kristin Oudamyer, er mulig å endre på:

- Det hersker fortsatt mye skam og tabu rundt det å ha mensen. Dette mener vi det er mulig å gjøre noe med, slik at skolen blir et sted hvor alle elever kan fokusere på å lære og samtidig føle seg trygge og likestilte.

UNICEF Norge mener at Norge, på like linje med bla Skottland og New Zealand bør gå foran som et foregangsland, som sikrer alle personer som menstruerer tilgang til gratis bind og tamponger på skolen. Med denne aksjonen håper vi at flest mulig blir med og støtter opp, slik at kravet blir en realitet i 2023.

"Støtt skolekravet! Gratis bind og tamponger på norske skoler!
BILDE: Skolekravet/Trigger

stolt partnerskap

KIWI har vært UNICEFS signaturpartner i 12 år, og i følge dem selv er det ingen som selger mer bind og tamponger enn nettopp KIWI. 2 av 3 kunder i KIWI er kvinner, og flertallet av medarbeiderne er kvinner.

Det er nettopp derfor de nå tar opp kampen om gratis bind og tamponger på alle skoler og læresteder i Norge. Dette kravet støtter UNICEF Norge!

- Vi i KIWI ønsker å bruke vår posisjon til å skape endringer og samtidig ta viktige kamper på vegne av våre kunder. Denne kampen går vi inn i for fullt, fordi vi mener det er riktig og viktig. Alle skal føle seg trygge på skolen, sier Kristine Aakvaag Arvin, leder for kommunikasjon og bærekraft i KIWI.

Skolekravet skal altså oppmuntre sittende regjering til å lovfeste gratis bind og tamponger på alle skoler og læresteder i hele Norge.

"En gang blødde jeg gjennom fordi jeg ikke hadde bind på skolen." Sitat fra Anonym
BILDE: Skolekravet/Trigger

mensen må normaliseres

Hvert år får 30 000 jenter i Norge mensen for første gang. For mange er mensen fortsatt vanskelig å snakke om, og dette gjelder særlig for de yngste jentene. Tall fra Respons analyse viser at mange gruer seg til å gå på skolen når de har mensen, og enda fler synes det er flaut å kjøpe bind eller tamponger i butikken. Alle skal føle seg trygge på skolen, og ingen skal føle på skam eller mangle det de trenger når de har mensen.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Derfor mener "Skolekravet" at Norge også bør være et foregangsland i å gjøre bind og tamponger gratis og tilgjengelig for alle. Et første steg bør være å gjøre bind og tamponger tilgjengelig på læresteder. Når Frankrike, Skottland og flere andre land klarer det bør også Norge gå foran, slik vi har gjort i mange andre saker for å fremme kvinners rettigheter.

"Det er rart at kondomer er gratis på skolen, men ikke bind" - Sitat Even, 24 år
BILDE: Skolekravet/Trigger

mensenfattigdom - et globalt problem

Ordet "mensenfattigdom" beskriver de økonomiske utfordringene mange fattige jenter og kvinner møter når de får mensen. For mange har dette ringvirkninger som varer livet ut. Mange stiller bakerst i køen resten av livet, fordi de enten går glipp av for mye undervisning, eller må slutte på skolen helt.

UNICEF jobber aktivt med å sikre skoler tilgang på rennende vann og rene og sikre toaletter. Vi samarbeider med skoler, lokalsamfunn og regjeringer for å gi dem informasjon om menstruasjon, få slutt på skadelige myter og tabuer og gi jenter tilgang på bind og tamponger.

Publisert av Anne-Mali Thyrum onsdag 02/02/2022 - 08:37