Tror pandemien vil påvirke barnas jul negativt

Publisert av Lise Larsen tirsdag 01/12/2020 - 13:10

Foto: Scanpix

Nesten hver fjerde nordmann (24 prosent) opplever at koronasituasjonen i stor grad påvirker deres evne til å gi egne barn den førjulstiden og julen de fortjener.

Det viser en ny undersøkelse YouGov har utført for UNICEF Norge.

400.000 nordmenn – en av ti – svarer i år som i fjor at de gruer seg til julehøytiden. Det er familier med lav husstandsinntekt og de med eldre barn som gruer seg mest.

I gruppen med lavest husstandsinntekt (under 300.000) kan man i år se en økning blant de som svarer at de gruer seg til førjulstiden og julen,- fra 19 prosent i 2019 til 22-23 prosent i år.  

- Dette må sees i sammenheng med pandemien. Mange familier som fra før hadde lav inntekt har nå fått enda strammere økonomi, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Frykter lite familiesamvær

Det er folk i Oslo som sterkest føler at koronasituasjonen påvirker evnen til å gi barna den førjulstiden og julen de fortjener. Her svarer 27 prosent at de i stor grad opplever dette, mens i Trøndelag og Nord-Norge er tallet 20 prosent.

Den viktigste årsaken til at nordmenn føler det slik, er begrensninger i å besøke nær familie og feire julen sammen. Nesten 8 av ti oppgir dette som årsak (78 prosent). Og det er særlig kvinner som føler på besøksbegrensningene som negativt.

50 prosent svarer at de er redde for at noen i familien skal bli alvorlige syke, og 30 prosent at noen i nær familie skal gå bort på grunn av covid-19. 

Folk i Oslo er også de som mener begrenset besøk og samvær med familien har den mest negative konsekvensen for barna. Ni av ti (90 prosent) svarer dette i Oslo.

I den yngste aldersgruppen (18-29 år) er det ikke lite familiesamvær, men bekymring for at husstandens økonomi skal påvirkes negativt, som kommer øverst. Hele 57 prosent svarer dette – mer enn dobbelt så mange som i befolkningen generelt (26 prosent).

Gave- og kjøpepress

En av tre nordmenn (32 prosent) opplever at førjulstiden og julen forsterker følelsen av dårlig økonomi. Ikke unaturlig er det de med lavest husstandsinntekt som opplever dette sterkest.

12 prosent føler juletiden forsterker følelsen av utilstrekkelighet overfor barna. Familier med eldre barn føler utilstrekkelighet sterkere enn andre grupper.

Og blant familiene med eldre barn svarer hele 26 prosent at koronasituasjonen har gjort dem dårligere i stand til å gi barna den julen de fortjener. Svarene fra småbarnsfamilier er kun 17 prosent.

- Gave- og kjøpepress i sosiale medier, media og ellers, vet vi bidrar til at foreldrene føler de må gi dyre gaver til barna. Samtidig føler mange seg skamfulle over at økonomien ikke tillater dette. Og i år har noen kanskje enda mindre å rutte med på grunn av pandemien, sier Oudmayer.

Ta imot og gi hjelp

Derfor er hun glad for at tre av ti svarer at det er sannsynlig at de ville tatt imot hjelp for å gi barna flere positive opplevelser i førjulstiden og julen. Det er foreldre under 39 år; mange med små barn som svarer mest positivt på dette.

Mens 64 prosent svarer at de ville bidratt til å gi et barn som trenger det en positiv opplevelse i førjulstiden og julen. Det er særlig kvinner og småbarnsfamilier som ville stilt opp for andre dersom de kunne gitt et barn en positiv juleopplevelse.

- Dette stemmer godt med de henvendelsene vi får fra familier som trenger hjelp, og folk som ønsker å bidra. Vår erfaring med Feriesentralen er at nordmenn viser stor medmenneskelighet og gavmildhet foran ferie og høytider.

- Alle barn kan ikke få det «alle andre» har, men alle barn fortjener gode opplevelser og samvær i trygge omgivelser, også i juletiden. Prøv å vise ekstra omtanke og raushet for familier og barn som du vet har trang økonomi eller er i en presset familiesituasjon, sier Kristin Oudmayer.

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Andre funn:

  • Ni av ti nordmenn skal feire jul i år.
  • Færrest skal feire jul i Oslo - 17 prosent skal ikke feire jul i hovedstaden.
  • Nesten en av fire (24 prosent) svarer at julen forsterker spenningene i familien.
  • Mer enn hver fjerde nordmann (27 prosent) føler at andre gleder seg mer enn dem.
  • En av ti (11 prosent) synes det er vanskelig å se andres spennende jul i sosiale medier.

Yougov har spurt 1009 personer fra hele landet i perioden 16. – 29. november 2020 om forventninger til førjulstiden og julen.

Tips og råd fra uNICEF Norge

  • Inkluder noen du vet er ensomme eller har det vanskelig. Ta en telefon, gå en tur eller inviter på enkel førjulhygge - med smittehensyn. 
  • Møt mennesker i nærmiljøet med åpenhet og raushet. Til tross for koronaen kan man slå av en prat eller tilby hjelp eller samvær. Det kan ha en enorm betydning. 
  • Husk at det er voksne som legger lista for hva som skal bli familiens gavetradisjon.
  • Be barna lage ønskeliste innenfor en realistisk sum og snakk med dem om hvordan de kan forteller andre i klassen om hyggelige opplevelser og om hvilke verdier og tradisjoner familien har.
  • Få barna med på å lage og forberede ting som kan glede og inkludere andre.

Siste nytt

600.000 nordmenn gruer seg til jul

600.000 nordmenn gruer seg til jul

Les mer
Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer
Teltur med barn Foto iStock

Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer

Les mer
Rekordmange gruer seg til jul

Rekordmange gruer seg til jul

Les mer