Tokke beste kommune for barn og unge for andre år på rad

– Det skal ikke være adressen som avgjør hvilket liv et barn i Norge får. Alle barn har lik rett til en trygg og god oppvekst, ifølge Barnekonvensjonen, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.  

– De store sprikene i både kvalitet og type tjenester kommunene tilbyr barn og unge er dessverre noe vi har sett i flere år, legger hun til.

Kommuneanalysen fra UNICEF Norge ser på de fem sektorene: barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud. Analysen baserer seg på tall som kommunene selv har rapportert inn til SSB og tar for seg budsjett og tjenester for barn og unge mellom 0 og 20 år.

tokke på topp - igjen!

Tokke kommune troner altså øverst på Topp 10-listen, som i fjor. Deretter følger Namsskogan i Trøndelag og Stor-Elvdal i Innlandet. Se hele Topp-10-listen under.

Åtte av de ti kommunene som gir aller best tjenestetilbud for barn og unge, er små kommuner med innbyggertall under 10.000. Tre av dem er fra Trøndelag, og to fra Agder, ellers er det god spredning geografisk.

Felles for dem er en gjennomgående stabil prioritering av barn og unge innen de fem sektorene.  

Klepp kommune i Rogaland kommer nederst i årets analyse, etter Bærum og Nittedal.

Åtte av de ti kommunene på Bunn 10-listen tilhører Viken fylke, og syv av dem er store kommuner. Et fellestrekk for dem er at de har lave bundne inntekter. Se hele Bunn 10-listen under.

Hjemmebesøk til nyfødte innen to uker er en lovpålagt tjeneste i kommunene og skjer i kun 43,70% av tilfellene i Trondheim, mot landsgjennomsnittet på 88,6%. Foto: IStock

leverer på lovpålagte tjenester

Vokser du opp i Tokke kommune, har du altså større sjans for å få barnehageplass, større areal å leke på i barnehagen, tettere oppfølging av en utdannet lærer eller hjemmebesøk innen to uker etter fødsel, enn hvis du vokser opp i Klepp kommune.

Det er spesielt innen barnevernsektoren at Topp 10-kommunene leverer sterke resultater.

Syv av de ti kommunene (Sørfold, Nore og Uvdal, Stor-Elvdal, Åseral, Namsskogan, Høylandet og Lyngen) oppfyller plikten om undersøkelses- og behandlingstid under tre måneder i 100 % av tilfellene.

Også innen helsetjenester utmerker Topp 10-kommunene seg. Seks av Topp-10-kommunene har avlagt hjemmebesøk hos nyfødte og familiene deres innen to uker etter fødsel, som er fristen. (Sørfold, Tokke, Heim, Namsskogan, Høylandet og Åseral).

– Begge disse tjenestene er lovpålagte i kommunene, og helt avgjørende for at barn og unge skal sikres en god og trygg oppvekst der de bor, sier Kristin Oudmayer.

stor variasjon i storbyene

Alle de fire store byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim bruker mer av sine budsjetter på barn og unge enn landsgjennomsnittet – 34% mot snitt 31%.

Av de fire storbyene er det Trondheim som leverer dårligst i forhold til undersøkelser og behandlingstid i barnevernet, og på hjemmebesøk.

Mens Oslo, Bergen og Stavanger har undersøkt bekymringsmeldinger innen den lovpålagte fristen på tre måneder i mer enn 95% av tilfellene, har Trondheim bare innrapportert å overholde fristen i 85% av sine tilfeller. Dette er under landsgjennomsnittet (88,77%.)

Det betyr i praksis at av 100 innmeldte barnevernssaker i Trondheim er det 15 saker der lite eller ingenting har skjedd på tre måneder.

Hjemmebesøk til nyfødte innen to uker skjer i kun 43,70% av tilfellene i Trondheim, mot landsgjennomsnittet på 88,6%.

Det betyr at av 100 nyfødte var det hele 56 nyfødte trønderbarn som ikke fikk besøk innen den anbefalte fristen på to uker.

– Dette er urovekkende. Et hjemmebesøk hos nyfødte etter to leveuker er helt avgjørende og kan avdekke behov for støtte til de ferske foreldrene, og det kan i verste fall avdekke omsorgssvikt, sier Kristin Oudmayer.

Derimot er Trondheim best av de fire store byene i å tilby barnehageplass; nesten alle barn i kommunen ser ut til å ha fått barnehageplass i 2021 (97,40%). Trondheim tilbyr også sine yngste borgere flest elevplasser i kommunens kulturskole sammenlignet med de tre andre store byene.

store sprik i alle kommunegrupper

Et eksempel på sprik mellom kommunene er lek- og oppholdsareal per barn i barnehagen (m2). Det spenner seg fra 4,20 m2 i Herøy kommune til 35,70 m2 i Namsskogan kommune. Foto: IStock

Kommuneanalysen 2022 finner store sprik mellom kommuner i alle kommunegruppene som er analysert: små, mellomstore, store og rike kommuner, samt de store byene.

Et eksempel på sprik er lek- og oppholdsareal per barn i barnehagen (m2). Det spenner seg fra 4,20 m2 i Herøy kommune til 35,70 m2 i Namsskogan kommune.

Innen helsetjenesten for barn og unge spenner antall årsverk fra 21,03 årsverk i en kommune til 0,00 årsverk i en annen.

Og selv blant kommunene på Topp 10 er scoren bare på 4,3 poeng i snitt, mot en toppscore på 5.

Søk opp din kommune her.

mye kan bli bedre

– Mange kommuner har et forbedringspotensial når det gjelder å prioritere viktige tjenester for barn og unge. Kommunene skal fungere som er sikkerhetsnett og de må oppfylle lovpålagte tjenester. Det skal ikke være kommunegrensene som avgjør hvordan barn og unges liv og oppvekst blir, sier Kristin Oudmayer.

Samtidig roser hun kommunene for mye godt arbeid for barn og unge.

– Kommuneanalysen ikke er ment å henge ut eller premiere kommuner, men å skape debatt om forskjellene i barns oppvekstsvilkår og øke bevissthet om barns rettigheter i kommunene før neste budsjettrunde, sier Oudmayer.

Kommunenes statistikk er dynamisk. Små justeringer kan derfor ha oppstått i løpet av perioden vi har jobbet med analysen (juni – august 2022). UNICEF Norge hentet ut siste tabell for statistikk 7. juli 2022.

her er Topp 10-kommunene

Her er årets Topp 10-kommuner og scoren de har innenfor hver sektor. 5 er toppscore og 1 er lavest score.

Søk opp din kommune og finn ut mer her.

Her er Bunn 10-kommunene

Her er årets Bunn 10-kommuner og scoren de har innenfor hver sektor. 5 er toppscore og 1 er lavest score.

Søk opp din kommune og finn ut mer her.

Kommunene rangeres etter en poengscore fra 1 til 5, der 5 er høyest og 1 er lavest.

Kommuner med lav score leverer ikke nødvendigvis uforsvarlige tjenester til barn og unge, men tjenestene har et lavere nivå sammenlignet med andre kommuner ifølge kommunenes egne innmeldinger i KOSTRA (SSB).

Søk opp din kommune og finn ut mer her.

Siste nytt

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom
To barn på lekeplass

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom

Les mer
600.000 nordmenn gruer seg til jul

600.000 nordmenn gruer seg til jul

Les mer
Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer
Teltur med barn Foto iStock

Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer

Les mer
Publisert av Anne Nilsen tirsdag 06/09/2022 - 05:00