Strammere økonomi øker ferieforskjellene

Inntektsforskjeller og prisøkningen slår sterkt ut i årets sommerferieundersøkelse fra UNICEF Norge. Mer enn hver tredje av de spurte (37 prosent) svarer at de tror strammere økonomi som følge av økte strøm-, mat- og drivstoffpriser vil påvirke sommeren negativt.

I gruppen familier med yngre barn er det hele 46 prosent som svarer at strammere økonomi påvirker sommeren negativt, mens det blant pensjonistene kun er 30 prosent som svarer det samme.

lavinntektsfamilier gruer seg

Nesten 1 av 5 spurte (18 prosent) svarer at de gruer seg til sommerferien i gruppen med lavest husstandsinntekt, mens kun 5 prosent i gruppen med høyest inntekt svarer dette.

– Nok en gang ser vi at det er familiens inntekt som sterkest påvirker foreldres syn på sommerferien. Mange foreldre gruer seg til den ni uker lange ferien der de ikke kan tilby barna sine noen hyggelige ferieopplevelser på grunn av økonomien. Og prisøkningen i år kommer på toppen av dette, sier direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i UNICEF Norge.

Det er særlig gruppen med små barn som svarer at de gruer seg til ferien. I denne gruppen svarer 13 prosent at de i stor grad gruer seg, som er like mange som i 2021.

I gruppen med lavest inntekt (husstandsinntekt under 300.000) svarer 18 prosent at de gruer seg til sommerferien, som er samme tall som i fjor. I gruppen med høyest husstandsinntekt (over 700.000) er det kun 5 prosent som svarer det samme.

Vi har aldri tidligere hatt så høyt besøk på nettsiden, og rekordmange legger ut ønsker og behov for seg og barna sine for den kommende ferien. Majoriteten er aleneforeldre med flere barn, og en god del av disse har funksjonsnedsettelser, sier Kristin Oudmayer.

Rekordstor pågang til feriesentralen

Hvert år driver UNICEF Norge tilbudet Feriesentralen. Her kan familier i en vanskelig situasjon finne en oversikt over ulike ferieopplevelser til seg og barna sine, som andre har lagt ut som tilbud.

! FERIESENTRALEN ER DESSVERRE STENGT INNTIL VIDERE !

Feriesentralen formidler alt fra kinobilletter til lån av telt, kanoer, båter og ferieboliger. I år er pågangen rekordstor.

– Vi har aldri tidligere hatt så høyt besøk på nettsiden, og rekordmange legger ut ønsker og behov for seg og barna sine for den kommende ferien. Majoriteten er aleneforeldre med flere barn, og en god del av disse har funksjonsnedsettelser, sier Kristin Oudmayer.

Flere av de som legger inn sine ønsker forteller at de aldri har kunnet gå på kino eller reise på ferie med barna sine.

– Det gjør sterkt inntrykk, sier Oudmayer.

trenger flere tilbud

Feriesentralens største utfordring er at det er langt flere som trenger og ønsker seg gode opplevelser, enn det er tilbud. UNICEF Norge håper derfor at flere som har mulighet til å bidra vil gjøre dette.

– Det er ikke mye som kreves. De fleste familier vil bli glade for å kunne låne turutstyr, en kinobillett, en fisketur eller en tur i en fornøyelsespark. Det kan også være tilbud om transport, sier Oudmayer.

I tilknytning til Feriesentralen er det også opprettet et eget Vipps-nummer. Pengene som samles inn her går direkte til å gi familier som trenger det gode sommeropplevelser.


UNICEFs sommerundersøkelse 2022

Tallene i undersøkelsen til UNICEF Norge er samlet inn fra en tradisjonell omnibusundersøkelse med 1009 respondenter. Her er alle spørsmålene og svarene.

I hvilken grad gruer du deg til sommerferien? (alle respondenter)

 • 8 prosent av de spurte svarer at de i stor grad gruer seg til sommerferien. Dette er en liten nedgang fra 2021, da 10 prosent svarte det samme.
 • Det er særlig gruppen med små barn som svarer at de gruer seg. I denne gruppen svarer 13 prosent at de i stor grad gruer seg. Dette er like mange som i 2021. I gruppen med lavest inntekt (husstandsinntekt under 300.000) svarer 18 prosent at de gruer seg til sommerferien. Dette er like mange som i 2021.
 • I gruppen med høyest husstandsinntekt (over 700.000) er det kun 5 prosent som svarer det samme. Dette er en liten nedgang fra 2021, da 7 prosent svarte at de gruet seg.

I hvilken grad føler du at du evner å gi dine egne barn den sommerferien de fortjener? (261 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 23 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de føler at de i liten grad evner å gi egne barn den ferien de fortjener. Dette er omtrent som i fjor, da 22 prosent svarte det samme. Menn mener i noen grad mer enn kvinner at de ikke evner å gi barna den ferien de fortjener (25 vs. 20 prosent).
 • Det er i større grad familier med eldre barn som mener de ikke evner å gi barna ferien de fortjener. 27 prosent svarer dette i denne gruppen, mot 18 prosent i gruppen med små barn.

I hvilken grad føler du at koronasituasjonen påvirker dine evner til å gi dine egne barn den sommerferien de fortjener på en negativ måte? (261 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 27 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de føler koronasituasjonen har negativ innvirkning på deres evne til å gi barna den ferien de fortjener. Dette er en nedgang fra 2021, da 35 prosent svarte det samme.
 • Det er særlig på Sørlandet familier føler koronasituasjonen påvirker negativt. I denne landsdelen svarer 39 prosent dette. I den nordligste delen av landet (Trøndelag og Nord-Norge) svarer imidlertid kun 18 prosent at koronasituasjonen påvirker negativt.
 • I hvor stor grad koronasituasjonen påvirker negativt synker med husstandsinntekt. I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer 32 prosent at koronaen påvirker negativt, mot 25 prosent i gruppen med høyest husstandsinntekt. Dette er en betydelig endring fra 2021, da 59 prosent i gruppen med lavest inntekt svarte at korona påvirket negativt, og 36 prosent i gruppen med høyest inntekt.

I hvilken grad føler du et en strammere økonomi som følge av økte strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser vil påvirke din sommer negativt? (alle respondenter)

 • 37 prosent av de spurte svarer at strammere økonomi som følge av økte strøm-, mat- og drivstoffpriser påvirker sommeren negativt.
 • Det er særlig i Innlandet og Viken folk svarer dette, hvor 42 svarer dette. Tilsvarende er det kun 33 prosent som svarer det samme på Sørlandet.
 • I gruppen med yngre barn er det hele 46 prosent som svarer at strammere økonomi påvirker sommeren negativt, mens det blant pensjonistene kun er 30 prosent som svarer det samme.
 • Naturlig nok er det flest i gruppen med lavest husstandsinntekt som føler strammere økonomi påvirker sommeren negativt. I denne gruppen er det 54 prosent som svarer dette. Tilsvarende er det 28 prosent i gruppen med høyest husstandsinntekt som det samme.

I hvilken grad tror du som forelder eller foresatt at barna dine vil få en bedre sommerferie i år, sammenliknet med fjorårets sommerferie? (261 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 22 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de i liten grad tror barna vil få en bedre sommerferie enn i fjor. Dette er omtrent som i 2021, da 21 prosent svarte det samme.
 • Det er i Oslo flest svarer at de ikke tror ferien vil bli bedre enn i fjor. Her er det 34 prosent som svarer dette (økning fra 30 prosent i 2021), mot kun 14 prosent på Sørlandet.
 • I hvor stor grad man tror barna vil få en bedre sommer enn i fjor, øker med inntekt. I gruppen med lavest husstandsinntekt (under 300.000) er det 41 prosent som svarer at de ikke tror ferien blir bedre for barna. I gruppen med høyest husstandsinntekt (over 700.000) er det 16 prosent som svarer det samme.

Dersom du kunne få hjelp fra andre til å gi dine egne barn flere positive opplevelser i sommerferien, hvor sannsynlig er det at du ville benyttet denne muligheten? (261 respondenter med hjemmeboende barn)

 • 36 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at det er sannsynlig at de ville benyttet muligheten til hjelp for å gi barna flere positive opplevelser i sommerferien. Dette er en nedgang fra 2021, hvor 47 prosent svarte det samme.
 • Kvinner ville i større grad enn menn takket ja til en slik mulighet (40 vs. 32 prosent).
 • Det er flest i Innlandet og Viken som ville takket ja til hjelp. Her er det 40 prosent som svarer dette, mot kun 27 prosent i Oslo.
 • Viljen til å ta imot hjelp synker med inntekt. I gruppen med lavest husstandsinntekt svarer hele 53 prosent at de ville gjort dette (nedgang fra 65 prosent i 2021), mot 29 prosent i gruppen med høyest husstandsinntekt.

Dersom du hadde mulighet til å gi et barn som trenger det en positiv ferieopplevelse, hvor sannsynlig er det at du ville gjort det? (alle respondenter)

 • 53 prosent av de spurte svarer at de ville gitt et barn som trenger det en positiv ferieopplevelse om de hadde mulighet. Dette er en liten nedgang fra 2021 hvor 57 prosent svarte det samme.
 • Det er særlig på Vestlandet at folk ville bidratt til en positiv opplevelse for et barn, hvor 60 prosent svarer dette.
 • Familier med små barn er gruppen hvor flest svarer at de ville bidratt med en positiv opplevelse for et annet barn. I denne gruppen svarer 69 prosent at de ville gjort dette.
 • Viljen til å bidra positivt for et annet barn påvirkes i liten grad av inntekt.
Publisert av Anne Nilsen tirsdag 05/07/2022 - 08:07