Forskjellene blant barn i lavinntektsfamilier øker

Her, i rike, trygge og lykkelige Norge, har vi i UNICEF Norge lenge vært svært bekymret for hvordan økte forskjeller over år, påvirker barns psykiske helse, deres rett til å utvikle seg og muligheten for en trygg fremtid. I går la SSB frem en ny nedslående rapport som viser at forskjellene fortsetter å øke, og at nær halvparten av disse barna, er barn fra innvandrerfamilier. 

Å voksne opp i familier med vedvarende lavinntekt, er en av de faktorene som sterkest predikerer psykiske helseproblemer. For barn og unge er prisen særlig høy. Vi vet de er mer utsatt når det gjelder utenforskap og ensomhet og er mer utsatt for vold og mobbing. Mange har også redusert anledning til å delta i organiserte aktiviteter, som er en viktig arena både for samvær og læring. Barn som vokser opp med i familier med vedvarende lavinntekt, trives dårligere på skolen, og de bor oftere i trangere og dårligere leiligheter og hus enn andre. Og da har jeg ikke engang gått inn på hva skam og følelsen av annerledes gjør med barn og unge. 

"Å voksne opp i familier med vedvarende lavinntekt, er en av de faktorene som sterkest predikerer psykiske helseproblemer. For barn og unge er prisen særlig høy."

Staten har et spesielt ansvar for å skape gode, universelle ordninger som både forebygger, behandler og hindrer tilbakefall i fattigdom. Vi forventer at både regjeringen og Stortinget nå forstår behovet for en øyeblikkelig og massiv mobilisering mot fattigdom, og at de iverksetter det som er nødvendig av tiltak for rette opp disse uakseptable skjevhetene i samfunnet. I lys av pandemien, forventes store mørketall, vi enda ikke har sett konsekvensene av, men vi vet de kommer - og det haster å få tiltakene på plass. 

Myndighetene må umiddelbart innlemme krisepakker til barn, unge og familier i budsjettene sine – nasjonalt og lokalt. I lys av pandemien, forventes store mørketall, grunnet høy arbeidsledighet og permitteringer i allerede utsatte grupper. Dette har vi enda ikke sett konsekvensene av, men vi vet de kommer. Myndighetene må umiddelbart på banen og allerede nå innlemme krisepakker til barn, unge og familier i budsjettene sine – både nasjonalt og lokalt. 

For er det noe som er sikkert, så er det at barn ikke kan lastes for situasjonen de er i, og at barn heller ikke kan bidra til å få familien ut av fattigdom.

Det kan regjeringen og Stortinget.

Du kan lese hele rapporten på SSB sine sider.

Kommentaren er skrevet av Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge. 

Aktuelt

Bilde av barn med fargelagte hender foran ansiktet.

Lite kan bety mye for sårbare barn og unge

Pandemien gjør det vanskeligere å hente overskudd til andre. Likevel kan vi prøve å være den som spør, og den som gir noen en følelse av å bli sett.

Kronikk: Et tøft år for mange, men særlig for barn og unge

Det har vært et tøft år, særlig for barn og unge. Nå går det mot stengte skoler flere steder i landet, og tiltak som vil ramme barn og unge hardest.
UNICEF og Ureportere overleverer rapport til statsministeren

Ungdom i Norge om koronalivet

UNICEF Norge samlet 532 norske ungdommers meninger om koronatiltakene i en rapport som statsminister Erna Solberg mottok 15. desember.
Publisert av Lise Larsen tirsdag 30/03/2021 - 09:26