Julen skaper klasseskille

Familier i gruppen med lavest husstandsinntekt opplever særlig juletiden som vanskelig. Mer enn en av fire i denne gruppen gruer seg til jul, viser en ny undersøkelse fra UNICEF.

UNICEF Norges årlige juleundersøkelse gjøres av YouGov, og viser at også i år er det rundt 400 000, eller én av ti nordmenn som gruer seg til julehøytiden. Og også i år er det særlig i gruppen med lavest husstandsinntekt (under 300.000 kroner) vi finner flest som gruer seg. Blant disse svarer 27 prosent at de gruer seg til jul.

─ Tendensen er at stadig flere med lav inntekt gruer seg til jul. For mange forsterker julen det vonde, og vi ser antydning til et forsterket klasseskille, sier Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge.

julen gir økt press på de svake

I undersøkelsen kommer det frem at det er 11 prosent blant de med hjemmeboende barn, som i liten grad føler de evner å gi barna den julen de fortjener. Tallet har gått opp fra 2019, da det var 9% som følte på dette.

Gjennomgående viser UNICEFs undersøkelse at forventningene til julen er betydelig lavere blant de med lavest husstandsinntekt enn for folk flest, og at de opplever mange forhold mer negativt enn gjennomsnittet.

Mens rundt hver fjerde nordmann svarer at førjulstiden og julen forsterker følelsen av dårlig økonomi, er det nesten seks av ti i gruppen med lavest økonomi som opplever dette. To av fem med lavest inntekt føler det er vanskelig å tilfredsstille alle familiemedlemmers forventninger og behov.

─ Vi kan ikke nødvendigvis gjøre så mye med fordelingen i samfunnet, men ved å være litt mer bevisste og vise raushet og omtanke kan hver og en av oss bidra til at presset blir mindre på de svakeste. Og særlig barna, sier Oudmayer.  

dropp gaveselfiene


Så mange som 65 prosent svarer at de sannsynligvis ville tatt imot hjelp fra andre for å gi egne barn flere positive opplevelser i juletiden. Nesten hver tredje av de spurte med lav inntekt svarer også at det er vanskelig å se andre skildre sin spennende jul i sosiale medier

─ Kanskje vi bør tenke oss om før vi poster bilder av flotte gaver i sosiale medier. Vi kan ikke forvente at alle barn skal ha det likt, men vi bør forvente at alle barn får mulighet til en julehøytid med gode opplevelser. Og at man som foreldre skal slippe å føle press eller til og med skam fordi man har dårlig råd.

mindre koronapåvirkning

Fjorårets undersøkelse viste tydelig at koronapandemien påvirket nordmenns førjulstid og julefeiring. I år ser dette langt lysere ut. Mens én av fire mente koronasituasjonen ville påvirke julehøytiden negativt i fjor, er det kun litt over én av ti som mener dette i år. Men 17 prosent mener koronaen har påvirket måten de og familien feirer jul på.

─ Det er ingen tvil om at koronasituasjonen la en demper på julefeiringen for de fleste i fjor. Og aller mest for de med trange kår. Derfor håper vi virkelig at årets julefeiring kan bli mer normal. Det fortjener særlig barna nå, avslutter Oudmayer.

Andre funn

  • Det er nesten fire ganger flere i gruppen med lavest husstandsinntekt som gruer seg til jul, enn i gruppen med høyest husstandsinntekt (hhv 27 og 7 prosent).
  • Mens 11 prosent av de med hjemmeboende barn svarer at de føler at de i liten grad evner å gi barna den julen de fortjener, er det nesten tre ganger så mange (29 prosent) blant de som gruer seg til jul som svarer dette.
  • Frykten for smitte og sykdom er det flest oppgir som grunn til at de mener koronasituasjonen påvirker førjulstiden og julen negativt. 59 prosent svarer dette. I 2020 var det begrenset mulighet til å samle mange som ble oppgitt som årsak av flest (78 prosent).
  • Hver fjerde nordmann føler at andre gleder seg mer til jul enn dem.
  • Nesten én av fem føler at førjulstiden og julen vekker vanskelige minner.

Tips og råd

  • Inkluder noen du vet er ensomme eller har det vanskelig. Ta en telefon, gå en tur eller inviter på førjulshygge – med smittehensyn.
  • Møt mennesker i nærmiljøet med åpenhet og raushet. Å slå av en prat eller tilby hjelp eller samvær kan bety mye for mange.
  • Husk at det er de voksne som legger lista for hva som skal bli familiens gavetradisjon.
  • Be barna lage ønskeliste med realistiske rammer, og snakke med dem om hvordan de forteller andre i klassen om hyggelige opplevelser og hvilke verdier og tradisjoner familien har.
  • Få barna med på å lage og forberede ting som kan glede og inkludere andre.
Publisert av Anne-Mali Thyrum søndag 28/11/2021 - 06:00