Barnevernsbarn i fritt fall

Publisert av Nina Holand fredag 27/11/2020 - 06:00

I en artikkel i A-magasinet 27. november kan vi lese en rystende sak om barnevernsbarn som utleverer røffe privatliv til store følgerskarer. UNICEF Norge er sterkt bekymret for mangel på tiltak og oppfølging av disse barna og unge.

Reportasjen har fulgt 32 barn og unge som er under offentlig omsorg, på ulike barnevernsinstitusjoner og i fosterhjem. Vi blir særlig kjent med ni av dem som er såkalt vloggere (= videobloggere). De bretter ut livene sine om bruk og salg av narkotika og sex, selvmordsforsøk, trusler og overgrep.

Skadelig på flere plan

Flere av vloggerne har oppimot 60.000 følgere på Snapchat, og mange av dem er mindreårige. Innholdet de deler er direkte skadelig og kan i tillegg ha smitteeffekt.

"Det eneste jeg vil, er å bli hørt", sier Nora i reportasjen. Hun har vært igjennom det meste, men overlevde selvmordsforsøket som hun og kjæresten delte på Snapchat. Kjæresten døde.

Disse unge opplever å bli sett og hørt av følgerne sine. De oppnår status, makt og får en posisjon som de ikke har ellers i livene sine. Den omsorgen de er satt under, fungerer ikke. De går ikke på skole og er i stor grad overlatt til seg selv.

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, i UNICEF Norge.

Oudmayer er intervjuet i saken og har selv fulgt vloggerne i nesten et år mens reportasjen har vært under arbeid.

Det har vært rystende og krevende. Vi er rett og slett vitne til at ungdommene går til grunne mens de er under offentlig omsorg.

Kristin Oudmayer

Hun har flere ganger varslet politiet om saker der liv stod i fare.

de aller mest sårbare

– Vloggingen er et rop om oppmerksomhet for meg. For det får du ingenting av fra samfunnet eller rusmiljøer. Du har bare lyst til at noen skal forstå deg, sier en av ungdommene i saken.

Kristin Oudmayer mener A-magasinets reportasje vitner om et system som ikke er rigget for å ivareta barn og unge med så store utfordringer. Det er ikke de ansattes skyld, men systemet og betingelsene de jobber under, understreker hun.

For disse barna er Snap et mye bedre alternativ enn å klage til Fylkesmannen. Dagens barnevern mangler et regelverk som gir de ansatte mulighet til å sanksjonere. Dette er de aller mest sårbare barna og unge. De trenger tydelige rammer og et tilbud som passer for den enkelte. De må få lære seg livsmestring. Mange vet ikke engang hvordan man handler og betaler regninger.

Kristin Oudmayer

Den andre bekymringen er selvsagt at de både blottlegger seg selv i Snapchat-vloggene, og utsetter andre barn og unge for skadelig innhold.

– Det trenges også ny kompetanse inn i barnevernet om barn og unges digitale liv. Det er en helt ny verden de unge lever i i dag, understreker Oudmayer.

et rop om hjelp

UNICEF Norge mener reportasjen bør fremme debatt om særlig to forhold:  

  1. Barn er ikke vanskelige, barn har det vanskelig. Atferd er et språk og et uttrykk for hvordan barn og unge har det. Hva ligger bak den enkelte ungdoms sterke rop om hjelp, og hva skal til for å gi dem et tilbud som sikrer best mulig hjelp og muligheter til et godt liv? 
  2. Hvilke systemiske endringer må til, og hvilken kompetanse trenger barnevernsansatte i den tiden vi lever i nå, for at barnevernet skal være i stand til å gi dem den hjelpen de rettmessig har krav på?

- Hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som gjelder barn. Dette gjelder selvsagt også i saker om plassering av barn og ungdom i institusjoner – uavhengig av om det skjer ved tvang eller frivillig.  

Disse unge opplever å ikke bli hørt av systemet og de voksne rundt seg. Det er en rettighet og et behov alle barn og unge har. Det betyr ikke at de alltid har rett og kan «få det som de vil». Men barnevernet må systematisk forsøke å finne ut av hva barnet/ungdommen selv ønsker og har behov for. Det er en grunnleggende forpliktelse ifølge Barnerettighetene.

Kristin Oudmayer

UNICEF Norge er også bekymret for at barnevernstjenesten utøves svært ulikt mellom kommunene og etterlyser en kartlegging av myndighetene.

Les også: Unicef: – De har ikke fått treningen de trenger for å mestre voksenlivet

Rett til skolegang

Saken i A-magasinet viser at flere av disse ungdommene tidlig har droppet ut av skolen. Det er en kjent sak at mange barnevernsbarn møter utfordringer når det gjelder utdanning.

UNICEF Norge setter et stort spørsmålstegn ved hvordan myndighetene kan være vitne til at barn i årevis er uten et tilpasset skoletilbud, og i hvilken grad det å sørge for dette i det hele tatt prioriteres av de ansvarlige kommunene. 

Uten grunnleggende ferdigheter og kunnskap har barna få muligheter til å realisere sitt potensiale som menneske. Det er rettighetsbrudd, det.

Kristin Oudmayer

les mer: