600.000 nordmenn gruer seg til jul

UNICEF-undersøkelsen er gjort av analysebyrået YouGov, og viser at én av syv nordmenn gruer seg til førjulstiden og julen. Dette er omtrent på samme nivå som i fjor.

I tillegg viser resultatene gjennomgående at det er to grupper som skiller seg negativt ut i sine egne forventninger til julen; barnefamilier og de med lavest inntekt.

Eksempelvis svarer 60 prosent av de med lavest husstandsinntekt at julen forsterker følelsen av dårlig økonomi, mens gjennomsnittet i undersøkelsen i dette spørsmålet er 40 prosent.

─ Dette er et utslag vi har sett i mange år, men som naturlig nok forsterkes av tøffere økonomiske tider for svært mange. Barnefamilier er i etableringsfase, med en mer krevende økonomi enn de fleste mer etablerte familiene. Naturlig nok påvirkes de også sterkere av svingninger i økonomien, sier Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter i UNICEF Norge.

påvirkes negativt av verdens konflikter

Nesten hver tredje av de spurte i undersøkelsen svarer at en vanskeligere økonomisk situasjon vil påvirke deres julefeiring negativt. Men like mange svarer også at den politiske situasjonen i verden og Norge vil ha tilsvarende negativ innvirkning på julen.

─ Det er særlig de siste par årene at vi har sett at situasjonen i resten av verden gir tydelig utslag også i forhold til nordmenns julefeiring. Selv om det dessverre alltid er konflikt mange steder i verden, er det ingen tvil om at konflikter som i Ukraina og nå også i Gaza går inn på nordmenn. Så sterkt at det påvirker førjulstiden og julefeiringen, sier Oudmayer.

klasseskille forsterkes

Undersøkelsen viser også at hele seks av ti mener førjulstiden og julen bidrar til å forsterke forskjeller og ulikheter i Norge.

Nesten hver tredje spurte opplever at andre gleder seg mer enn dem til jul, og blant de med lavest inntekt opplever to av fem dette.

Så mange som 16 prosent av de spurte svarer også at de synes det er vanskelig å se andres spennende jul i sosiale medier, fordi de ikke har samme mulighet selv.

─ Det er fremdeles mye vi kan gjøre for å hindre at forskjellene i samfunnet øker. Men det er også mye vi som samfunn og medmennesker kan gjøre for å redusere byrden forskjellene gir for dem det angår mest.

─ Kanskje kan vi alle være enda litt mer inkluderende, og tenke på at ikke alle har samme mulighet som oss når vi presenterer vår egen høytid og feiring, avslutter Oudmayer.

En fadder leser høyt for to fadderbarn. Illustrasjon

Tips og råd fra oss

  • Husk at det er de voksne som legger lista for hva som skal bli familiens gavetradisjon.
  • Be barna lage ønskeliste med realistiske rammer, og snakke med dem om hvordan de forteller andre i klassen om hyggelige opplevelser og hvilke verdier og tradisjoner familien har.
  • Få barna med på å lage og forberede ting som kan glede og inkludere andre.
  • Gjenbruk, regifting (gi og få brukte gaver) og hjemmelagede gaver er blitt stadig mer vanlig, også av klimahensyn.
  • Opplevelser og samvær med venner og familie kan bety like mye som dyre gaver for mange barn.
  • Inkluder noen du vet er ensomme eller har det vanskelig. Ta en telefon, gå en tur eller inviter på førjulshygge.
  • Møt mennesker i nærmiljøet med åpenhet og raushet. Å slå av en prat eller tilby hjelp eller samvær kan bety mye for mange.

Om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 45 og 46 gjennomført til sammen 1005 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.

Publisert av Anne Nilsen mandag 27/11/2023 - 12:06