1,1 millioner barn har mistet sin nærmeste under covid-19

Over 1,1 millioner barn opplevde at en av deres hovedomsorgspersoner døde mellom 1. mars 2020 og 30. april 2021, viser tall fra The Lancet. UNICEF frykter pandemien skal gjøre at mange av de etterlatte barna havner i uegnet alternativ omsorg.

Rammer de sårbare barna hardest

I kriser og pandemier er det barna som allerede var mest sårbare fra før som har størst risiko for å miste foreldreomsorg. Familier splittes for eksempel av død, alvorlig sykdom eller økonomiske problemer. Det igjen øker faren for at barna blir plassert i alternativ omsorg som ikke er egnet for dem.

Tallene fra The Lancet viser at minst 1.134.000 barn mistet minst én forelder eller besteforelder med omsorgsrett mellom mars 2020 og april 2021. De viser også at det er langt flere barn som har mistet enn far enn det er barn som har mistet en mor under pandemien

LIVSVARIGE KONSEKVENSER FOR BARNA

Både de umiddelbare og de langsiktige negative konsekvensene forårsaket av familieseparasjon og uegnet alternativ omsorg, særlig på institusjoner, er godt dokumentert.

– Institusjoner er ofte preget av skadelige boforhold. Barna kan for eksempel bli tvunget til å bo med andre og få nye rutiner som ikke er tilpasset deres individuelle behov. Ofte blir de også fratatt muligheten til å ta gode valg for seg selv, sier Jean-Yves Gallardo, kommunikasjonsdirektør i UNICEF.

I tillegg isoleres barn i alternativ omsorg ofte fra familien og lokalsamfunnet sitt. Når foreldreomsorgen frarøves barna, kan de få fysiske, psykiske, følelsesmessige og sosiale skader, med konsekvenser som varer resten av livet. Disse barna blir også mer utsatt for å oppleve vold, overgrep, forsømmelse og utnyttelse.

Jean-Yves Gallardo, kommunikasjonsdirektør i UNICEF. Foto: UNICEF/ Carl J. Asquini

Familiebasert omsorg er best for barna

UNICEF jobber for å støtte et system der barn som blir fratatt foreldreomsorgen kan ivaretas av øvrige familiemedlemmer, og ikke plasseres i uegnet alternativ omsorg.

– For å få til det, må vi samarbeide med lokalsamfunn og arbeidsgivere for å fremme familievennlige retningslinjer som gjør det mulig for omsorgspersoner å ta vare på barnet under alle omstendigheter, sier Gallardo.

Det innebærer også å sørge for at skoler og barnehager holdes åpne, å styrke tjenestene i barnevernet og å sikre at familier har tilgang til rådgivning og helsetjenester.

Jente holder bamse
Foto: UNICEF

Hva gjør UNICEF?

Alle barn har rett til å vokse opp i et miljø som støtter deres fysiske, psykiske, sosiale og følelsesmessige utvikling. UNICEF jobber med myndigheter og samarbeidspartnere for å utvikle politikk og programmer som skal forebygge og forhindre at barn blir utsatt for unødvendig familieseparasjon. Vi jobber også for å beskytte de barna som er uten foreldrenes omsorg, styrker systemene innen barnevern og støtter barn i overgangen fra institusjon til samfunns- og familiebasert alternativ omsorg.

Siste nytt

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom
To barn på lekeplass

Norge gjorde for lite for å redusere familiefattigdom

Les mer
600.000 nordmenn gruer seg til jul

600.000 nordmenn gruer seg til jul

Les mer
Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer
Teltur med barn Foto iStock

Strammere økonomi rammer barnefamilier i sommer

Les mer
Publisert av Ellen Fredriksen lørdag 31/07/2021 - 09:00