Må sikre barn i krig økt beskyttelse

– Barn er mål i frontlinjen i krig og konflikt. Det er vår tids moralske krise. Vi må aldri akseptere dette som den nye normalen, uttaler UNICEF foran er stor internasjonal konfereranse om barn i krig som skjer i Oslo 5. og 6. juni.

UNICEF er med på å arrangere konferansen sammen med den norske regjeringen, Redd Barna og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Catherine Russell, UNICEFs globale direktør, vil delta og holde innlegg på konferansen. Som øverste leder for FNs barnefond UNICEF har hun selv besøkt mange krigs- og konfliktområdet og sett på nært hold hvordan barna alltid er de som lider mest i krig.

En av de brutale konsekvensene krig har for barn er å bli skadet for livet av krigens etterlatenskaper, som landminer, slik Ibrahim opplevde.

– Jeg ble veldig redd da jeg oppdaget at jeg ikke hadde føtter lenger, sier Ibrahim (17) fra Jemen. Han var ute og passet familiens sauer da han tråkket på en landmine – rester etter krig i landet. Søsteren fikk båret ham hjem og folk i landsbyen hjalp ham til sykehus.

Nå har han fått proteser ved et senter i Aden og har lært seg å gå.

Gutt i Jemen med proteser etter landmineulykke

Ibrahim var ute og passet familiens sauer da han tråkket på en landmine – rester etter krig i Jemen. Her er han på et protesesenter i Aden i oktober 2018, der han har fått tilpasset proteser. @UNICEF/UN0538380

400 millioner barn er utsatt

I dag lever over 400 millioner barn i verden med i krigs- og konfliktmråder der de risikerer å bli drept eller skadd, bli skilt fra familiene sine, tvunget til å være barnesoldater eller blir utnyttet seksuelt.

Antall barn som bor i konfliktområder har doblet seg de siste 30 årene. I perioden mellom 2005 og 2020 har FN registrert over 315.000 alvorlige overgrep mot barn begått av parter i væpnede konflikter.

Av disse er:

* Mer enn 120.000 barn drept eller lemlestet
* Minst 105.000 rekruttert som barnesoldater av væpnede grupper
* Mer enn 32.000 bortført
* Mer enn 16.000 utsatt for seksuell vold

– Barna risikerer ikke bare livet og tryggheten, men også tilgangen til tjenester som de er helt avhengige, som sykehus og helsesentra, vann- og sanitærsystemer og skolegang. Disse barna trenger akutt hjelp som krever konkret handling, sier Russell.

Hun har selv besøkt Afghanistan, Ukraina, Syria, Jemen og Den demokratiske republikken Kongo.

To barnesoldater i Sør-Sudan som er løslatt 2018

Bestekompisene Ganko (12) og Jackson (13) fra en seremoni i Sør-Sudan i april 2018 der de ble løslatt fra de væpnede styrkene som de hadde jobbet for fra de var enda yngre. Navnene er fiktive. Foto: @UNICEF/UN0202141/Rich

barnesoldater må reintegreres

Det siste året har UNICEF og samarbeidspartnere nådd millioner av barn i konfliktområder som Afghanistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Syria, Ukraina, Jemen og Sahel-regionen med livreddende hjelp.

Det å reintegrere barnesoldater til et normalt liv igjen etter tjeneste for ulike militære grupper og styrker er en viktig del av UNICEFs arbeid. Men også å jobbe for at partene i ulike konflikter signere avtaler som skal hindre at barn blir soldater, i tråd med internasjonal lov.

Her kan du lese mer om hvordan UNICEF jobber med å hjelpe tidligere barnesoldater i Sør-Sudan tilbake til et normalt liv igjen.

ED Russell foran logovegg
UNICEF-direktør Catherine Russell deltar på Oslo-konferansen 5. og 6. juni der temaet er barn i krig og væpnede konflikter. Den norske regjering, UNICEF, Redd Bana og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er arrangører. Foto: UNICEF

vil krever stor felles innsats

Å sikre barn økt beskyttelse i krig vil fortsatt kreve stor og internasjonal innsats og forpliktelser.

Konferansen i Oslo oppfordrer alle stater, inkludert væpnede styrker, internasjonale organisasjoner og humanitær sektor som deltar til å slutte seg til denne globale forpliktelsen:

«Vi anerkjenner at lidelsene som barn blir utsatt for i væpnede konflikter er en av de mest presserende politiske og humanitære utfordringene i dag.

Vi forplikter oss til å gjøre alt som står i vår makt for å sikre at barn får beskyttelse i væpnede konflikter for å verne vår felles fremtid.»

Se erklæringen her.

Å beskytte barn er et valg

– Å beskytte barn i krig er et valg. Det samme er det å utsette barn for fare, tvinge dem inn i en konflikt og frata dem muligheten for å få dekker sine behov. Jeg oppfordrer alle stater og organer til å gjøre det riktige valget, sier Russell.

Se hele Russells uttalelse på konferansen.

Les mer om arbeidet som gjøres for å beskytte barn i krig og konflikt.

EDRussell_AnneBeateTvinnereim_Foto_Stine_Østby
UNICEF-direktør Catherine Russell møtte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim på Oslo-konferansen. Her i en kopi av et bombet klasserom fra Syria - en realitet for millioner av barn som er rammet av krig. (Foto: Stine Østby/Medvind)

Publisert av Anne Nilsen fredag 02/06/2023 - 07:47