Barnesoldater skal få livet tilbake

- Marerittet som alltid forfølger meg er når far blir drept av de som kidnappet meg, sier han. 

FNs dag mot bruk av barnesoldater blir markert 12. februar. Det finnes ikke et eksakt tall på barnesoldater i verden. Men et anslag fra UNICEF er flere titalls tusen. Bruken av barnesoldater følger krig og konflikt. Barna blir ikke rapportert eller registrert. 

- Ofte kidnappes barna mens de er på vei til skolen eller leker utenfor hjemmet. Barn kan være helt nede i 10 år. De tvinges til å drepe, ofte egne foreldre. Hvis de nekter, blir de slått, mishandlet og tvunget til å se på når andre dreper mor eller far, sier Helene Sandbu Ryeng. 

Hun jobber som kommunikasjonsrådgiver for UNICEF i Sør-Sudan og har møtt mange barnesoldater de siste tre årene. 

Mange blir kidnappet, andre velger å verve seg på grunn av sosialt og økonomisk press. Både jenter og gutter blir rekruttert. De brukes til alt fra å slåss, bære våpen, lage mat, spionere og bringe beskjeder. Mange blir også seksuelt misbrukt.

Joseph var bare 13 år da han ble kidnappet og tvunget til å se på at faren ble drept.
Joseph var bare 13 år da han ble kidnappet og tvunget til å se på at faren ble drept. Foto: UNICEF/Estey

Bli fadder

Stått vårt arbeid ved å gi en månedlig gave.

Reintegrering

Siden 2013 har UNICEF i Sør-Sudan registrert og løslatt 3.785 barnesoldater. 57 ble løslatt i 2020. Etter løslatelsen skaffer UNICEF dem ly og beskyttelse i sentre mens de jobber med å oppspore familiene deres. På sentrene får de mat og medisinsk hjelp, klær, sko, såpe og andre nødvendigheter, og de tilbys noen å snakke med.

UNICEF mener at det aller viktigste er at de blir gjenforening med familiene sine. Men det kan være en vanskelig prosess. Ikke alle finner familien sin igjen. Og for mange familier er det å få en soldat hjem igjen forbundet med både frykt og skam, sier Sandbu Ryeng.

- Lokalsamfunnet er usikker på hvem som kommer tilbake. Det er jo personer som har fått trening i å drepe og slåss. Flere av barnesoldatene er redde for represalier eller å bli hentet tilbake, sier hun. 

Mange av jentene har vært seksuelt misbrukt og mange har blitt gravid og kommer hjem med barn.

Helene Sandbu Ryeng jobber som kommunikasjonsrådgiver for UNICEF i Sør-Sudan. Barna på bildet er ikke barnesoldater. Foto: UNICEF/Estey

Sosialarbeidere

I Sør-Sudan finnes det bare tre psykiatere, 23 psykologer og ett psykiatrisk sykehus, og de tidligere barnesoldatene får nesten ingen tilbud om traumebehandling.

Derfor spiller UNICEFs reintegreringsprogram er viktig rolle. Gjennom programmet får hvert enkelt barn tilgang på en egen sosialarbeider i tre år. De tilbyr trygghet, samtaler og praktisk hjelp, og samarbeider tett med barnas familier.

Reintegrering er ikke gjort på kort tid. Det tar tid å bygge tillit, trygghet og lege traumer.  

Se filmen med sosialarbeider Josephine Bakithu under:


Men mange greier seg utrolig nok bra;

Det er dypt rystende historier de forteller meg. Samtidig blir jeg alltid slått av hvor sterke barn er, sier Helene Sandbu Ryeng.

Dialog med partene

En viktig oppgave for UNICEF er å prøve å få til samtaler med de væpnede gruppene og få dem til å forplikte seg til å ikke bruke barn i krig, som er i strid med barnerettigheten. 

Barn brukes av alle parter i krig og konflikt. I Sør-Sudan er det 6.000 dokumenterte saker der barn har blitt bruk i krig av alle parter i konflikten.

I 2021 er et viktig mål for UNICEF i Sør-Sudan å få implementert en handlingsplan som skal gjøre slutt på seks alvorlige brudd på barnerettighetene i krig. De såkalte «Six grave child rights violations» inkluderer rekruttering og bruk av barn i krig av væpnede grupper eller hæren.

I februar 2020 bistod UNICEF regjeringen i Sør-Sudan og andre stridsparter med å forberede, signere og implementere en handlingsplan for å få til dette. Sør-Sudan har ratifisert Barnekonvensjonen

Fakta om barnesoldater:

  • All bruk av barn under 15 år som soldater, er ifølge FNs barnekonvensjon ulovlig (art. 38).
  • Barn mellom 15 og 18 år skal unngås brukt direkte i krigshandlinger (tilleggsprotokoll I).
  • All tvangsrekruttering av alle mennesker under 18 år er ulovlig (tilleggsprotokoll I).
  • Rekruttering av barn til ikke-statlige aktører i væpnet konflikt, også dem mellom 15 og 18 år, er ulovlig (tilleggsprotokoll I).
  • Under væpnet konflikt er barn særlig sårbare for rekruttering til væpnede styrker, både statlige og ikke-statlige, blant annet grunnet økonomiske og sikkerhetsmessige forhold. Alle land er forpliktet til å gjøre alt de kan for å unngå at barn mellom 15 og 18 år rekrutteres.
  • Dersom barn over 15 år rekrutteres til væpnede styrkes, skal de eldste velges først. 

Vil du støtte vårt arbeid?

Publisert av Lise Larsen torsdag 11/02/2021 - 16:05