Barn med nedsatt funksjonsevne svært utsatt i Gaza

Barn med nedsatt funksjonsevne har ofte ikke mulighet til å flykte fra vold, og er i tillegg utsatt for sult og traumer. De har også sjelden mulighet til å evakuere før et angrep. Det er for eksempel ikke lett å manøvrere en rullestol på veier som nå stort sett består av sand.

– Alt det vi tidligere hadde oppnådd med å etablere tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne er borte, sier Ibtisam Abu Shammala, opplæringskonsulent ved UNICEFs kontor i Gaza.

De siste månedene har mange barn blitt drept eller skadet i kryssilden mellom Hamas og Israel. Det er antatt at 37.232 person er drept, de fleste kvinner og barn.

Mer enn 85.000 personer er antatt skadet, inkludert 12.320 barn. Veldig få, rundt 3.500, har fått innvilget medisinsk evakuering for å få behandling utenfor Gaza.

Mor og datter med fingerspråk
Duha (14) med moren sin Iman foran teltet deres i Rafah. Hun har vært døv hele livet. Som eldste av åtte søsken må hun ofte gå lange distanser fra flyktningleiren for å hente vann til familien, og for å få tilgang til et toalett. Foto: UNICEF/UNI549475/El Baba

HAR MISTET ARMER, BEIN, SYN OG HØRSEL

Skader fra eksplosiver, sult og psykiske traumer har ført til at mange barn har fått nye funksjonsnedsettelser. UNICEF og partnere rapporterer om barn som har mistet armer og bein, syn og hørsel, barn som har sluttet å snakke og barn som har fått problemer med sengevæting.

På grunn av den pågående konflikten der folk stadig forflytter seg, er det ikke mulig å innhente statistikk på antall nye funksjonsnedsettelser, ifølge norske Kristel Juriloo som for tiden jobber for UNICEF i Palestina.

– UNICEF gjør alt vi kan for å hjelpe, men forholdene er vanskelige. Det er streng kontroll ved grenseovergangene for varer som skal inn. Veier, skoler og sykehus er ødelagt. Mange av hjelpeorganisasjonenes kontorer og utstyr er ødelagt, inkludert varehus med rullestoler og andre hjelpemidler, forteller hun.

våpenhvile eneste utvei

UNICEF samarbeider med lokale organisasjoner for å nå ut til barn med nedsatt funksjonsevne. Barna får blant annet psykisk bistand, henvisning til tjenester og pengestøtte.

En av disse er Duha, en 14 år gammel jente som er døv. Duha forteller at hun deler et telt med syv søsken og sin mor. – Forholdene i leiren er uutholdelige og dagliglivet er en kamp. Det har vært vanskelig å tåle kulden i teltet, sier hun.

– Å komme seg til et toalett er krevende, og jeg må gå en lang vei alene. Det gjør meg så redd at jeg bare tar turen en gang om dagen, sier hun. 

UNICEF har støttet Duha med bind og andre toalettartikler. Hun er fornøyd med at hun i det minste kan beholde noe av sin verdighet med denne støtten.

UNICEFs Palestina-kontor har også fått øremerka midler fra norsk UD til å dekke noe av pengestøtten til familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

– En humanitær våpenhvile er eneste utvei for at UNICEF og andre humanitære organisasjoner kan nå ut med bistand for å avverge en humanitær katastrofe, sier UNICEFs representant i Palestina, Jean Gough.

Du kan lese mer og hjelpe barna i Gaza her:

Leir for flyktninger i Rafah
Duha og familien måtte forlate alt de eide da de ble tvunget på flukt til Rafah i sør. I vinter har det vært iskaldt i teltene, uten tepper og varme klær. Det gjorde helseproblemene hennes enda verre, med hyppig diare. - Utstyret jeg fikk fra UNICEF var en livredder som hjalp meg med å holde meg ren, sier hun. UNICEF/UNI549481/El Baba.

Publisert av Anne Nilsen onsdag 03/07/2024 - 13:03