Klimatoppmøtet: - Jeg nekter å gi opp håpet!

For fjerde gang reiser klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea til klimatoppmøtet COP27. - For å skape endring på toppmøter som COP er vi avhengig av å ha et tilstedeværende sivilsamfunn og en bred folkelig mobilisering. Der spiller vi unge en viktig rolle, mener Lea.

Hun reiser til Egypt for å overvære forhandlingene, legge press på beslutningstakerne, formidle hva som skjer i forhandlingene, og for å møte unge klimaaktivister fra hele verden og stå sammen for en levelig fremtid.

- Årene går, men løftene blir ikke innfridd

Hvem som bør holdes ansvarlig for klimakrisen og dermed finansiere tap og skade som klimaendringene medfører, vil være et sentralt tema i årets forhandlinger. For Lea er dette et tema hun har vært opptatt av i mange år, og i år kommer hun til å følge forhandlingene om tap og skade tett.

- Nøden i MAPA-land (red. amn.: Most Affected People and Areas) er stor, men hjelpen kommer ikke. Årene går, og løftene blir ikke innfridd. Hvis vi ikke tar dette på alvor vil vi bare bygge opp under en splittelse som allerede finnes. En frustrasjon som begynner å bli urovekkende stor, og et hat i verden som vi må gjøre alt vi kan for å minske, sier Lea.

Stadig hyppigere hetebølger og ekstrem tørke har allerede rammet millioner av barn i verden, som på Afrikas Horn. Fremover vil hetebølger få dramatiske følger for alle barn i alle deler av verden.

Lea mener det er spesielt viktig for henne å fremme stemmer og perspektiver fra mennesker i som står i frontlinjen i møte med klimaendringene.

- Jeg ønsker å bruke alle muligheter jeg har til å bidra til en rettferdig omstilling og klimatoppmøtene er en viktig arena for meg til å finne ut hvor og hvordan jeg kan bidra best og mest. Det er også viktig å delta for å formidle det som skjer, og kanskje spesielt det som ikke skjer, til mennesker som står utenfor forhandlingsrommene.

Hvorfor det er så viktig at barn og unges stemmer blir hørt i klimadebatten? 

Klimakrisen rammer barn og deres rettigheter først og verst, og vil fortsette å påvirke fremtidige generasjoner. Klimakrisen er en barnerettighetskrise. Over hele verden krever en voksende global bevegelse av barn og unge klimatiltak, og viser verden hvordan klimakrisen bør håndteres. Til tross for dette inkluderer toppmøter på alle nivåer sjeldent barn. 

Barn inviteres sjelden inn i klimaforhandlinger, og hvis de gjør det, er informasjonen ofte utilgjengelig for dem. Dette hindrer barn i å delta og ta opp sine bekymringer i klimaforhandlinger hvor viktige beslutninger om fremtiden til klimapolitikken tas.

Barn har rett til å bli hørt og tatt på alvor i saker som angår dem etter FNs barnekonvensjon. Beslutninger som er til barnets beste kan ikke tas uten at barn blir inkludert i forhandlinger og uten at deres stemmer blir hørt.  

UNICEF jobber for at barn og unge skal bli hørt og tatt på alvor i klimadebatten, gjennom å lytte til og fremme deres meninger. Hver dag jobber vi for at barn og unges rett til å bli hørt skal bli oppfylt.

Publisert av Anne-Mali Thyrum mandag 07/11/2022 - 14:08