Lav vaksineskepsis blant nordmenn

Liten vaksineskepsis og høy tillit til offentlig vaksineinformasjon

Nordmenn flest har ikke blitt mer skeptiske til generelle vaksiner, mens 49% har blitt mer skeptiske til å ta AztraZeneca eller Johnson&Johnson-vaksinen etter debatten om bivirkninger. Få nordmenn stoler på alternative vaksinekilder.

Det viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for UNICEF Norge. I alt 1.266 nordmenn over 18 år er spurt.

Til sammen svarer 75 % at debatten om AstraZeneca og Johnson&Johnson ikke har gjort dem mer skeptiske til å la seg vaksinere generelt.

Derimot er nesten halvparten (49%) av de spurte blitt mer skeptiske til å ta de spesifikke vaksinene AzstraZeneca og Johnsen&Johnson mot covid-19. Her er kvinner signifikant mer skeptiske enn menn. Eldre er mest skeptiske, mens i alderen 18-24 år er det kun 28% som er enige at de har blitt det.

Høy tillit til Norske myndigheter

Undersøkelsen viser også at 7 av 10 nordmenn (72%) har tillit til myndighetenes vaksine-informasjon. Eldre har høyere tillit en de yngste.

Få nordmenn svarer at de stoler mer på alternative vaksinekilder enn fra norske myndigheter. Bare 5% er enige i påstanden «Jeg stoler mer på vaksine-informasjon fra andre kilder enn fra norske myndigheter og offisielle norske helsesider (helsenorge.no)». Her er 79% uenige i påstanden, og 11 % nøytrale.

Kvinne blir vaksinert
Foto: UNICEF

Lav tillit til media

Når det gjelder folks tillit til norske medier, svarer omtrent halvparten (51%) at de er enig i påstanden «Jeg har tillit til vaksineinformasjonen jeg får gjennom norske medier». 10 % er uenige og 38% er nøytrale.

- Det er gledelig at vaksineskepsisen hos nordmenn er så lav, og at folk stoler på den offentlige informasjonen de får. Vaksineskepsis er blant de største truslene mot global helse, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

UNICEF opplever vaksineskepsis i en rekke land på grunn av feilinformasjon og rykter, både om viruset og vaksinene. I løpet av covid-19-pandemien har vaksinemotstandere globalt økt sin følgerskare med rundt 20%.

- Vi er bekymret for konsekvensene av at voksne ikke tar vaksinen. Det betyr faktisk at millioner av barn står i fare for å dø av andre virussykdommer, for eksempel meslinger og polio, fordi vanlige vaksinasjonsprogram er stoppet opp under pandemien, sier Viken.

En helt fersk WHO-rapport viser at 60 vaksinekampanjer i 50 land er utsatt på grunn av covid-19. I noen land, som Pakistan, Jemen og DRC har meslinger igjen i fremvekst.

Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge
Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge er glad for at nordmenns vaksineskepsis er lav og tilliten til norske myndigheters informasjon om vaksiner er høy. (Foto: UNICEF Norge)

Desinformasjon forlenger pandemien

- Vaksinemotstand basert på desinformasjon både forlenger og forverrer pandemien og andre kriser. Vaksinering er basert på folks tillit, og konspirasjonsteorier svekker dette.

- Både vi i UNICEF, politikere, helsemyndigheter, media og sosiale medier har et stort ansvar for å gi pålitelig og god informasjon og bekjempe desinformasjon, sier Camilla Viken.

UNICEF, Yale Institute for globale helse og The Public Good Projects lanserte 29. april et samarbeid kalt «The Observatory» som skal være et senter for informasjon, forskning og opplæring for hjelpe mange land med å bekjempe desinformasjon og skepsis til vaksiner rundt om i verden.

- I tillegg må vi gjennom COVAX-samarbeidet sikre at covid-19-vaksinene fordeles rettferdig og ikke bare havner i de rike landene. Det er jo helt avgjørende for å få slutt på pandemien, sier Viken.

Siste nytt

1 av 4 barn lever i matfattigdom
Gutt mates med skje

1 av 4 barn lever i matfattigdom

Les mer
Vaksiner redder seks liv hvert minutt
Poliovaksinert jente med lilla finger

Vaksiner redder seks liv hvert minutt

Les mer
Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine
Mor og barn Somalia

Voldsomme kolerautbrot - men få vil lage vaksine

Les mer
Publisert av Anne Nilsen fredag 30/04/2021 - 08:43